Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Ferge Zsuzsa

Információ:
Curriculum vitae

Ferge Zsuzsa1931-ben született Budapesten. 1953-ban szerez közgazdaságtudományi egyetemi diplomát a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen. Közgazdaságtudományi diplomája mellett a statisztika, szociológia, szociálpolitika terén működött.
Fő érdeklődési, kutatásai és tanítási területei a társadalmi struktúra, társadalmi egyenlőtlenségek, oktatás-nevelés, szociál- és társadalompolitika, szegénység, az átalakulás társadalmi hatásai.
A kandidátusi cím (1968) és doktori cím (1982) megszerzése után 2002 óta az MTA rendes tagja. Tagja az Európa Akadémiának, a European Academy of Yuste-nak, az Edinburghi-i Egyetem díszdoktora. 1995-ben Széchenyi-díjat, 1996-ban Pro Urbe-díjat, 2001-ben Hazám-díjat, 2002-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje kitüntetést, 2007-ben Nagy Imre-érdemrendet, 2009-ben Budapest díszpolgára címet kap.
1953 és 1968 között a KSH munkatársa, 1960-tól a Rétegződéskutató osztály vezetője. 1968 és 1988 között az MTA Szociológiai Kutató Intézet Társadalompolitikai osztálya vezetője, tudományos főmunkatárs. 1988 és 1996 között az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet Szociálpolitika Tanszékének vezetője, 1996-tól ugyanitt egyetemi tanár, 2001-től professor emeritus. Több külföldi egyetemen tanított.
15 könyv, mintegy 300 tanulmány szerzője. Számos civil szervezet alapítója, tagja, vezetője volt. 2005 óta a gyerekszegénység elleni munkában vesz részt, az MTA Gyermekszegénység Elleni Program vezetője.


Válogatott bibliográfia

Ferge Zsuzsa (2011) Gyerekesélyek az iskolában, Népszabadság, 2011. február 20.
http://nol.hu/belfold/20110219-gyerekeselyek_az_iskolaban

Ferge Zsuzsa (2011) Szegény gyerekek, Népszabadság, 2011. január 22.
http://nol.hu/lap/hetvege/20110122-szegeny_gyerekek

Ferge Zsuzsa (2010) Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek. Adalékok a rendszerstruktúra és a társadalmi struktúra átalakulásának dinamikájához, Budapest: Napvilág kiadó.

Gyerekesélyek Magyarországon. A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának 2009. évi jelentése (válogatta és szerkesztette: Ferge Zsuzsa és Darvas Ágnes), MTA GYEP Iroda, Budapest, 2010. 311 p.
www.gyerekmonitor.hu

Ferge Zs., Bass L., Darvas Á., Hadházy Á. (2010) A gyermekkutatások tudományos és szakpolitikai jellege. In: Stratégiai kutatások 2009-2010, Kutatási Jelentések, Budapest, MEH - MTA, 2010, 7-28. old.

Ferge Zsuzsa (2008) Is there a specific East Central European welfare culture?, In: Wim van Oorschot, Michael Opielka, Birgit Pfau-Effinger,eds. Culture and Welfare State, Values of Social Policy in Comparative Perspective. Cheltenaham, UK.- Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing Ltd. 141-161.
http://www.fergezsuzsa.hu/?id=download

Ferge Zsuzsa (2006) ...mindig más történik. A jóléti állam lehetséges jövőképei Magyarországon 2015-ig. In: Tausz Katalin (szerk.) A társadalmi kohézió erősítése. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 54-67.
http://www.fergezsuzsa.hu/?id=download

Ferge Zsuzsa (2006) Struktúra és szegénység. In: Kovách Imre (szerk.) Társadalmi metszetek érdekek és hatalmi viszonyok, invidualizáció. Budapest: Napvilág Kiadó. 479-500.
http://www.fergezsuzsa.hu/?id=download

Ferge Zsuzsa Ferge Zsuzsa (2005) Ellenálló egyenlőtlenségek. a mai egyenlőtlenségek természetrajzához., Esély 17, 2005/4, 3-41 p.
http://www.fergezsuzsa.hu/?id=download

Ferge Zs. and G. Juhász (2004) Accession and social policy: the case of Hungary, Journal of European Social Policy, 14 (3), 233-251.
http://www.fergezsuzsa.hu/?id=download

Ferge Zs., Darvas Á., Tausz K. (2002) Combating poverty and social exclusion. Volume 1. Case study-Hungary., Budapest: ILO, Central-Eastern-European Office.
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/budapest/download/combating_poverty_vol1_hu.pdf

Ferge Zsuzsa (2001) Transparent and messy social contracts – how do they serve social security., In: Ros Edwards and Judith Glover, eds. Risk and Citizenship. Key issues in welfare. London and New York: Routledge. 31-47.
http://www.fergezsuzsa.hu/?id=download

Ferge Zsuzsa(2000) What are the state functions neoliberalism wants to get rid of? In: Anatole Anton, Milton Fisk, and Nancy Holmstrom,eds. . Not for Sale: In Defense of Public Goods. Boulder (Colorado): Westview Press, Pp. 181-204.
http://www.fergezsuzsa.hu/?id=download

Ferge Zsuzsa (2000) Elszabaduló egyenlőtlenségek, Budapest: Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület – ELTE

Fontosabb előadások

Szociálpolitika és gyerekszegénység
Szécsény, 2007
ppt Az előadás letölthető itt.

A gyermekek helyzete és az esélynövelés lehetőségei a mai Magyarországon
Előadás a „Programok a gyermekszegénység ellen” Biztos Kezdet konferencián
2008. november 11.
ppt Az előadás letölthető itt.

A gyerekszegénység elleni program esélyei válság idején
Országos konferencia a „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia helyzetéről
Szécsény, 2009. április 24-25.
ppt Az előadás letölthető itt.

Social policies can make a difference: European urban-rural disparities in child poverty
Combating Poverty and Social Exclusion in Rural Areas
Conference organised by the European Commission
Budapest, 11-12 June 2009
ppt Az előadás letölthető itt.

Társadalmi polarizáció, szegénység, kirekesztettség
A GDP-n túl:a gazdasági teljesítmény és a társadalmi jól-lét mérése ...
MTA, 2009. november 25.
ppt Az előadás letölthető itt.