Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Ferge Sándor

Információ:
Curriculum vitae

Ferge Séndor(1953)
Végzettségem mérnök (okl. építőmérnök), foglalkozásom informatikus, érdeklődési területem az információs társadalom és annak különböző területei, de különösen az információs társadalom gazdaságtana.
Korábban - szoftver fejlesztőként - az infokommunikációs technológia (technikai) lehetőségeivel foglalkoztam, konkrét problémák konkrét megoldásait kerestem. Lassan 20 éve, hogy az egyedi (rész)problémák megoldása mellett a komplex rendszerek problémái foglalkoztatnak, és elsősorban a különféle "rendszerek" modellezési kérdései felé fordultam.
(Rendszer alatt értve akár egy kisvállalatot, akár az információs társadalmat is.)
Részt vettem több vállalati, intézményi rendszer (működési modell) kialakításában és az azt támogató informatikai rendszerek megvalósításában.
2002 és 2006 között az IHM stratégiai főosztályának, illetve az ITKTB stratégiai albizottságának vezetőjeként közreműködtem a Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) kimunkálásában.
Jelenleg az MTA Gyerekszegénység Elleni Program Információs társadalom tanácsadójaként egy kistérségi komplex program (a Szécsényi Gyerekesély Program) megvalósításában veszek részt. A programon belül aktív szerepem van egy szociális szövetkezet megalakításában és működtetésében is. A szövetkezeti munkát korábbi tevékenységem szerves folytatásának tartom. Nagy kihívás számomra egy olyan – a gyakorlatban is jól működő – társadalmi-gazdasági modell megvalósítása, amely alkalmas a szegénység (növekvő társadalmi és gazdasági különbségek) csökkentésére és ezzel a Gyerekesély program által megjelölt problémák megoldására.


Válogatott bibliográfia


Jószágok és működési modellek. Egyenlítő, 2006/4
http://archive.infinit.hu/2006/0907/index.html

Közösségi modellek az esélyegyenlőség szolgálatában. Információs társadalom 2006/1
http://www.infonia.hu/digitalis_folyoirat/2006_2/2006_2_ferge_sandorpdf.pdf

Szélessávú közmű. Egyenlítő, 2005. (3. évf.) 6. sz. 65. old.
http://www.matarka.hu/clik.php?cikkmutat=317933

Közös jószág. Információs Társadalom ITTK 2005/1.
http://www.ittk.hu/web/docs/klub/ferge_kozos_joszag.pdf

Távmunka tanácsadó. KJK Kerszöv, 2003. társszerzőként

Az információs társadalom és az eÉpítőipar. Magyar Építőipar 2003/1-2. (p.2-3.)

Gondolatok a Főpolgármesteri Hivatal informatikai rendszeréről. Magyar Közigazgatás 1999/7. (p. 384-387., társszerzők: Mohácsi Piroska, Csizmás Ferenc)
http://w3.oszk.hu/repscr/wwwi32.exe/%5Bin=rpsr2.in%5D/?SSZ=CSIZMAS_FERENC

Az informatika helyzete - tapasztalatok és lehetőségek. Magyar Közigazgatás 1995/6. (p. 358-369., társszerző: dr. Ádám Katalin)


Fontosabb előadások

Az együttműködés esélyteremtő szerepe a „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia megvalósításában
2007. október 12. – Kecskemét
pptAz előadás letölthető itt.

Beszélgetés a szécsényi szociális szövetkezetről
2007. december 5. – Szécsény
pptAz előadás letölthető itt.

Szövetkezet: az önsegély közösségi modellje
2009. május 27. - MTA TK
pptAz előadás letölthető itt.

Észak-Magyarországi szociális szövetkezetek műhelyfoglalkozása
2009. december 2. – Hidasnémeti
pptAz előadás letölthető itt.

Múlt vagy jövő - Szövetkezetek az új évezredben
2010. március 31. – Siófok
pptAz előadás letölthető itt.

Social Cooperative of Szécsény – a business model based on people and sovereignty of labour
Linking Poverty, Wealth and Ecology (PWE) Combating poverty and social exclusion – Bread for every home
November 8-12, 2010 Budapest
pptAz előadás letölthető itt.