Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Németh László

Információ:
Curriculum vitae

Németh LászlóEredetileg művészetterapeuta/szocioterapeuta, majd szociális munkás, később szupervízor végzettséget szereztem.
Munkatapasztalatom van gyerekek, felnőttek művészetterápiájában, dolgoztam kórházban, börtönben, pszichoterápiás osztályon, a civil társadalomban.
Oktatásban/képzésben három területen tevékenykedem. Kiképző művészetterapeuta vagyok - 25 éve vezetek művészetterápiás kiképző csoportokat. A szociális munkás képzésben az indulástól, 1989-től tanítok, egyik kidolgozója voltam a magyar szociális munkás képzésnek. A Mentor Szociális Munka Szupervíziós Egyesület keretében és az ELTE szupervízor képzésben tanítom a szupervíziót. Egyéni, csoportos, team szupervíziót adok művészetterapeutának, szociális szakembereknek.
Egész életemben a kisebbségi helyzetben lévők mellett dolgoztam elkötelezetten, a képessé tétel (empowerment) szemléletmódjával. Mestereim voltak Mérei Ferenc, Hidas György és Ferge Zsuzsa (akivel jelenleg is együtt alakítjuk a világot).
Jelenleg az MTA Gyerekszegénység Elleni Program szécsényi alkalmazási kísérletében dolgozom képzési, közösségépítő, szövetkezetfejlesztő szakértőként.


Válogatott bibliográfia

2008 Németh László (2008) A győri pilot kurzus tantervi kerete In.: Budai István, Somorjai Ildikó, Varsányi Erika Képzésmódszertani kézikönyv a közösségi szociális munka tereptanárai számára. Széchenyi István Egyetem – Győr. P. 227-230.


2007 Balance Sheet. Disadvantaged Social Groups in Hungary in 2007. Edit by: Magda Kósa Kovács and Andrea Pető. László Németh Three Children, Three Different Lives… Opportunities at the Start of Life. Napvilág Publishing House. Budapest.


2007 Három gyermek esélye … In: Kósáné Kovács Magdolna és Pető Andrea (szerk.) Mérleg. Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok Magyarországon 2007-ben. Napvilág Kiadó


2007 Sík Endre - Pető Andrea - Daróczi Gábor - Könczei György - Mózer Péter - Németh László - Herpainé Márkus Ágnes: Könyv a 2007-es Európai Esélyegyenlőség Évére - Magyarországon az esélyegyenlőség alakulása a rendszerváltástól 1988-tól 2006-ig.


2006 Diskurzus a szociális munka szupervízióról Budapesti Szociális Forrásközpont weblapja szakmai fórum www.bszf.hu


2006 Áttekintő tanulmány a szocioterápiákról Magyar Művészet- és Szocioterápiás Közösségépítő egyesület weblapja www.mmszke.hu


2006 Közösségépítés, a demokratikus társadalmi működés fejlesztése Szécsényi Kistérségben a Gyermek-esélyegyenlőség Program keretében Szakértői javaslat MTA Közgazdaságtudományi Intézet Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program


2005 Magyar civil szervezetek az EU-ban. Logikaváltásban. Interjú. Találkozások Magazin 2005. január


2004 Mit vár a társadalom a szociális szolgáltatóktól a XXI. században? In: Az előadás elhangzott a „Szociális munka napja” alkalmából Zalaegerszeg városi rendezvényén 2004. november 4-én.


2004 Németh László (szerk.): Szocioterapeuta képzés elméleti szemináriumához szöveggyűjtemény. (Magyar Művészet- és Szocioterápiás Közösségépítő Egyesület, 2004)


2003 A Megyei és Országos Módszertani feladatot ellátó intézmények értékelése (Kapocs, 2003. augusztus)


2002 Németh László (2002) A monitor rendszer működésének öt éve in.: Jubileumi évkönyv Országos Foglalkoztatási Közalapítvány  p. 38-83.


2002 Közmunka, közhasznú foglalkoztatás és az önkormányzati foglalkoztatáspolitika összefüggéseinek elemzése. I. rész.


Közfoglalkoztatás jellemzőinek elemzése, önkormányzatokkal, foglalkoztató szervezetekkel és munkanélküliekkel készített esettanulmányok alapján. II. rész (Aktív Társadalom Alapítvány és Szociális- és Családügyi Minisztérium)


2001 Összehasonlító értékelés a Magyarországon működő Újra Dolgozom Programokról. (Back to Work Company – Leeds & Országos Foglalkoztatási Közalapítvány)


1998, 2001 Németh László (1998)  Szociális munka csoportokkal  In.: Kozma Judit (szerk.) Kézikönyv  szociális munkásoknak. Szociális Szakmai Szövetség, Művelődési Minisztérium, PHARE Szakanyag Munkacsoport  p. 138-179.


1996 Monitorozás és nyilvánosság (Mozgó Világ 1996. szeptember)


1996 A szociális munka szupervíziójának jelenleg vitatott kérdései. A magyarországi szupervízió kronológiája (Család, gyermek, Ifjúság 1996/4.)


1994 Vitaindító gondolatok a magyarországi (szociális munka) szupervíziós képzés tervezése kapcsán (Esély, 1994. 4. szám) - Pik Katalinnal közös cikk


1994 Szegénység az Európa Házban (HVG 1993. augusztus 28.)


1993 Szociális munka szupervíziója (poster) (IFSW 11. szemináriuma Debrecen 1993. augusztus 22)


1993 "999 Palló" Egyesület Stábjának koncepciója: A segítő szerep új típusú értelmezése és a Be-Fogadó Tér (Ifjúsági Segítő és Szolgáltató Központ) felépítése, tevékenysége és működési módja. (Budapest,1993.február)


1992 A professzionális szociális csoportmunka és az önsegítő csoportok az egészségügyi ellátás rendszerében (NEVI 1992. dec.)


1992 Összefoglaló a Palló Egyesület által szervezett Égerszögi alternatív személyiségfejlesztő ifjúsági táborról (1992. július 21-28. Erdősi Zsuzsa-Németh László)


1992 Riport a munkatörvénykönyvéről (Szabad Európa Rádió 1992. április 12.)


1991 (Képző)művészet-terápia (MPT Animula könyvek 1991)


1986 Egy kombinált csoportmódszer ismertetése - szocioterápiás műhely (Egészségnevelés 1986/5)


1986 Tündérhegyi Szocioterápiás Műhelyek (MPT Pszichoterápiás Szekció 1986/1 füzete)Fontosabb előadások

Saját mentálhigiénés védelem - szupervízió/esetmegbeszélő
I. ker. CSSK Módszertan Szakmai műhely
Budapest, 2010. november 26.
pptAz előadás letölthető itt.

Szécsény Gyerekesély program keretében kialakított eMultiCoop Szociális Szövetkezet bemutatása
2010. február 11.
pptAz előadás letölthető itt.

Empowerment – képessé tétel, felhatalmazás
pptAz előadás letölthető itt.

Szupervízió a gyermekjóléti szolgálatokban
Gyermekjóléti Szolgálatok I. Országos Konferenciája
2007. szept. 13-14.
pptAz előadás letölthető itt.

Mit vár a társadalom a szociális szolgáltatóktól a XXI. században?
pptAz előadás letölthető itt.

Esélyegyenlőség egyéni sorsok bemutatásán keresztül
pptAz előadás letölthető itt.

Pszichoterápia – szociális munka- szupervízió történeti összefüggései
pptAz előadás letölthető itt.