Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Kende Ágnes

Információ:
Curriculum vitae

Kende Ágnes1995-ben diplomáztam az ELTE Szociológiai Intézetében szociológusként. Egyetemi éveim alatt elsősorban a szociálpszichológia érdekelt, azon belül is leginkább az identitás és a kisebbségszociológiai elméletek.
Az 1996/97-es tanévet a New-York-i New School for Social Research-ön töltöttem, ahol rasszizmus-elméletekkel kapcsolatos tárgyakat hallgattam, és eközben beálltam önkéntesként Bronxban egy iskolaelőkészítő programba (Head Start) dolgozni.
1997-től a Magyarországi Roma Parlament által kiadott Amaro Drom nevű havi roma lapnál dolgoztam újságíróként, elsősorban elméleti, szociális és oktatási témájú cikkek írásával bíztak meg.
Egyik szerkesztője voltam a 2001-ben induló Rádió C-nek, itt szintén romákat érintő társadalmi ügyekről szóló műsorokat szerkesztettem.
2004-től 2007-ig a suliNova Kht. Országos Oktatási Integrációs Hivatalának voltam munkatársa, amely a hátrányos helyzetű gyerekek sikeres oktatási integrációs feltételeit volt hivatott megteremteni. A Hivatalon belül az én feladatom volt az integrációt elősegítő régiós és kistérségi koordinátori hálózat működtetése, pedagógus műhelyek megszervezése, egy honlap gondozása és szakmai könyvek kiadása.
2007 őszétől csatlakoztam az MTA GYEP programjához közoktatási szakértőként, feladatom a szécsényi, illetve a kiterjesztett gyerekesély programok oktatási szakértői ellátása.
A munkáim mellett folyamatosan részt vettem romákkal kapcsolatos hazai és nemzetközi szociológiai kutatásokban, melyek kapcsán ugyanúgy, mint a mostani munkámnál, sikeresen össze tudtam kapcsolni az elméleti kérdéseket a gyakorlati tapasztalatokkal.
1997-ben kezdtem, majd 2004-ben újrakezdtem a PhD-t szociálpolitikából, témám az oktatási integráció lehetséges társadalmi hatásai.
Két gyerek anyja.


Válogatott bibliográfia

Darvas Á. – Kende Á. (2010) Egész napos iskola – tapasztalatok és lehetőségek. In: Esély, 2010/3
www.gyerekesely.hu

Kende Á. (recenzió ) (2010) Sikeres roma életutak. Recenzió (Szále László: Kitörők. Interjú tizenöt cigány értelmiségive, Kornétás Kiadó, 2010), In: Esély 2010/2
http://www.esely.org/kiadvanyok/2010_2/10kende.indd.pdf

Kende Á. (szerk.) (2008) David Kerr: Hatást gyakorolni a világra, Új Pedagógiai Szemle, 2008/11-12
http://www.ofi.hu/tudastar/david-kerr-hatast

Kende Á. (2008) A roma gyerekek oktatási integrációja alulnézetből, Mozgó Világ, 2008/3
http://mozgovilag.com/?p=866

Kende Á. - Szelényi Zs. (2008) "Mi ez a zavaros dolog?" - Interjú David Kerr-rel az aktív állampolgárságra nevelésről In: Tani-tani, 2008/4
http://www.tani-tani.info/084kerr

Kende, Á. (2005) Included in Society, Eredmények és ajánlások az európai kutatás a fogyatékossággal élő emberek alternatív, közösségi alapú, lakóottohni elhelyezésével kapcsolatosan – a magyar rész szerzője, az Európai Bizottság támogatásával
http://www.community-living.info/contentpics/226/Included_in_Society.pdf

Kende, Á. (2005) Tarlach McGonagle: Introduction to and Summary of the Survey of State Practice: Minority-Language Related Broadcasting and Legislation in the OSCE – a tanulmány magyar vonatkozásainak szerzője, In: Mercato Media Forum, University of Wales Press

Kende Á. (2002) A magyar oktatás és a cigány gyerekek, In: Család, gyermek, ifjúság, 2002/1

Kende Á. (2001) Kudarcok okai, In: Romák és az oktatás, Iskolakultúra, Pécs
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00044/pdf/iskolakultura_EPA00011_2000_12_057-062.pdf

Kende, Á. (2000) The Roma (Gypsies) in Hungary, In: The Cross-National Research Group, European Research Centre, Loughborough University
http://www.xnat.org.uk/CrossNatResesearchPapers/XNAT6%282%29.PDF

Kende, Á. (2000) The Hungary of Otherness: The Roma (Gypsies) of Hungary, In: Journal of European Area Studies, Vol.8, No.2
http://www.informaworld.com/smpp/ftinterface~db=all~content=a713605330~fulltext=713240930

Kende, Á. (1998) Romológia a felsőoktatásban, In: Iskolakultúra, 1998/12
Amaro Drom című havilapban havonta publikációk 1997-2002-ig
http://www.iskolakultura.hu/ikultura-folyoirat/documents/1998/12/9812.PDF

Bindorffer Gy., Kende Á., Kiss Zs.P., Prónai Cs. (1993) Be nem avatkozó módszer a szociálpszichológiában (együtt:), In: Valóság, 1993/2, Budapest

Kende, Á. (1992) Az átlag magyar, In: Magyar Narancs, 1992/50, Budapest


Fontosabb előadások

Redesigning Public Education: Targeting Children in Need and Reframing Institution Operation
Changing the odds beyond the borders: Adapting the Harlem Children’s Zone model in Hungary, American-Hungarian Conference, organized by the Woodrow Wilson International Center for Scholars and the Embassy of the Republic of Hungary
Washington, D.C. – 2010. június
pptAz előadás letölthető itt.

A többségi-kisebbségi viszonyok hatása a roma tanulók iskolai teljesítményére
Tani-Tani konferencia
Miskolc, 2010. január 29-30.
pptAz előadás letölthető itt.

Szécsényi Gyerekesély Program gyerekeket érintő szolgáltatásai
LEHET jobb a gyerekeknek konferencia
Bátonyterenye, 2009. október 16-17.
pptAz előadás letölthető itt.

Education in Northern Hungary
előadás a Kárpátok Alapítvány meghívásából
2008. június 16.
pptAz előadás letölthető itt.

Third National Conference on Poverty Reduction in Serbia
Pro-poor Education Measures szekcióban a magyar oktatási kormányzati lépések ismertetése
Belgrade, November 29, 2007
pptAz előadás letölthető itt.