Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Darvas Ágnes

Információ:
Curriculum vitae

Darvas Ágnes1977-ben végeztem pszichopedagógusként a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán.
Rövid ideig a fővárosi gyermekvédelemben nevelőszülői családokkal foglalkoztam. Ezt követően a csepeli Nevelési Tanácsadóban családgondozóként és fejlesztőpedagógusként dolgoztam.
1982-től 1997-ig a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola munkatársa voltam. Oktattam a Pszichopedagógia Tanszéken, majd a Főiskola Kutató Laboratóriumában a Társadalmi Beilleszkedési Zavarok kutatás ún. szocializációs alirányának munkájában vettem részt. 1991-től az újonnan induló szociális munkás képzésben dolgoztam.
Közben 1986-ban szociológus diplomát szereztem az ELTE Bölcsészettudományi Karán. 1997-től az ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékén dolgozom.
2001-ben fejeztem be a doktori tanulmányaimat. Disszertációmat a kelet-közép-európai országok családtámogatási rendszereiről írtam.
2005 vége óta veszek részt az MTA Gyerekszegénység Elleni Program munkacsoportjának tevékenységében.


Válogatott bibliográfia

Gyerekesélyek Magyarországon. A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának 2009. évi jelentése (válogatta és szerkesztette: Ferge Zsuzsa és Darvas Ágnes), MTA GYEP Iroda, Budapest, 2010. 311 p.
www.gyerekmonitor.hu

Ferge Zs., Bass L., Darvas Á., Hadházy Á. (2010) A gyermekkutatások tudományos és szakpolitikai jellege. In: Stratégiai kutatások 2009-2010, Kutatási Jelentések, Budapest, MEH - MTA, 2010, 7-28. old.

Darvas Á., Kende Á. (2010) Egész napos iskola – tapasztalatok és lehetőségek. Esély (Társadalom- és szociálpolitikai folyóirat) (XXI.évf), 2010. 3. 23-47.
www.gyerekesely.hu

Ferge Zs., Bass L., Darvas Á., Hadházy Á. (2009) A gyermekszegénység elleni nemzeti stratégia sorsa költségvetési megszorítások és válság idején. In: Stratégiai kutatások 2008-2009. Kutatási jelentések. Budapest: MTA-MeH. 7-30.

Bass L., Darvas Á., Ferge Zs., Simon M. (2008) A gyerekszegénység csökkentése továbbra is kulcskérdés. Esély 4. 25-52.
www.esely.org

Darvas, Á., Tausz, K. (2007) Tackling child poverty and promoting the social inclusion of children. A Study of National Policies. Hungary. European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. (Manuscript)
ec.europa.eu

Bass L., Darvas Á., Szomor É. (2007) Gyermeknevelési szabadságok és gyerekintézmények. Mi a jó a gyerekeknek, mit szeretnének a szülők? A tanulmány az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének megbízásából készült (témavezető Köllő János), az Európai Unió és az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával. (Kézirat)

Darvas Á., Tausz K. (2006): Gyermekszegénység. Budapest: Démosz, Budapest, 2006
www.demos.hu

Darvas Á., Tausz K. (2005) A gyermekkori kirekesztettség fogalma, mérésének lehetőségei – tendenciák az EU-ban, tapasztalatok egy hazai kutatás nyomán. EU tanulmányok III. Budapest: Nemzeti Fejlesztési Hivatal.

Darvas Á., Mózer P. (2004) Kit támogassunk? Esély 6. , 64-99.

Darvas Á., Tausz K. (2002) A gyermekek szegénysége. Szociológiai Szemle 4., 95-120.

Ferge Zs., Tausz K., Darvas Á. (2002): Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen, 1. kötet.: Esettanulmány Magyarországról. Budapest: ILO.
www.ilo.org

Darvas Á., Tausz K. (2000) Gyorsjelentés a gyermekszegénységről Magyarországon és Romániában. Budapest: Szociális Szakmai Szövetség.

Fontosabb előadások

Miért kell kistérségi kiterjesztés; hol tart Szécsény?
Gyerekesélyek. Programok a gyerekszegénység ellen konferencia
Budapest, 2011. március 30.
pptAz előadás letölthető itt.

Kistérségi gyerekesély programok - MTA GYEP Iroda
Kérdések és válaszok, avagy oktatási programokkal a szegénység ellen
SZMI, 2010. április 21.
pptAz előadás letölthető itt.

Gyermekek a leszakadó világban
Társadalmi állapotrajzok konferencia
MTA Szociológiai Kutatóintézet, 2009. november 19.
pptAz előadás letölthető itt.

Válság és a szegénységben élők kilátásai
MSZEH, 2009. június 24.
pptAz előadás letölthető itt.

Legyen jobb a gyerekeknek, legyen jobb a gyakorlatban
MACSGYOE konferencia
Budapest, 2009. május 12.
pptAz előadás letölthető itt.

A személyes szolgáltatások fontossága – hiányok, problémák, lehetőségek
ORSZÁGOS KONFERENCIA A GYERMEKSZEGÉNYSÉGRŐL
Miniszterelnöki Hivatal – Miskolc Város Önkormányzata – MTA-KTI Gyerekprogram Iroda
Lillafüred, 2008. április 24-25.
pptAz előadás letölthető itt.