Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Címlap
Nemzeti Stratégiai Jelentés (NSJ) 2008-2010
A 2008 szeptemberében az Európai Bizottságnak benyújtott Nemzeti Stratégiai Jelentés a Szociális Védelemről és Társadalmi Összetartozásról (NSJ) tartalmazza a fő átfogó stratégiai irányokat, valamint a következő évekre tervezett fő intézkedéseket a társadalmi összetartozás (társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem), a nyugdíjrendszerek, valamint az egészségügyi ellátórendszer és a tartós ápolás területein.

Nemzeti Stratégiai Jelentés 2008-2010 - NSJ (letölthető az SZMM honlapjáról: HU / EN)

A jelentéshez mellékletként kapcsolódik egy részletes helyzetelemzés, a 2006-2008-os Társadalmi összetartozásról szóló nemzeti cselekvési terv (NCST) megvalósulásáról szóló átfogó beszámoló, valamint egy, a hazai jó gyakorlatokat bemutató fejezet is.

Az EU tagállamainak Nemzeti Stratégiai Jelentései letölthetők innen.