Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Címlap
Naplórészlet

Szeptember 24. /szerda/:

Liverpoolban a Sure Start észak-nyugati régiójának épületében találkoztunk délelőtt Celia Burns-sal, a térség regionális menedzserével.
A találkozón Celia Burns elmondta, hogy a Sure Start 1997-ben kezdődött, és célja a hátrányos helyzetű gyermekek segítése. A Sure Start, – mint a neve is mutatja – a gyermekek korai fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, mivel ez a „korai befektetés” később bizonyítottan megtérül. A másik fontos szempont, hogy a program szolgáltatásai mind a szülőkre, mind a gyermekekre egyaránt irányulnak. Elengedhetetlen, hogy a szülőket kezdetektől bevonják a programba, mivel az egészségügyi, szociális, érzelmi, jóléti, családi és közösségi kapcsolatok javítása, valamint a gyermekek tanulási képességének fejlesztése a cél....

 

Szeptember 24. /szerda/:

Liverpoolban a Sure Start észak-nyugati régiójának épületében találkoztunk délelőtt Celia Burns-sal, a térség regionális menedzserével.
A találkozón Celia Burns elmondta, hogy a Sure Start 1997-ben kezdődött, és célja a hátrányos helyzetű gyermekek segítése. A Sure Start, – mint a neve is mutatja – a gyermekek korai fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, mivel ez a „korai befektetés” később bizonyítottan megtérül. A másik fontos szempont, hogy a program szolgáltatásai mind a szülőkre, mind a gyermekekre egyaránt irányulnak. Elengedhetetlen, hogy a szülőket kezdetektől bevonják a programba, mivel az egészségügyi, szociális, érzelmi, jóléti, családi és közösségi kapcsolatok javítása, valamint a gyermekek tanulási képességének fejlesztése a cél.
A programnak nem csak a hátrányos helyzetű családokkal való elkülönített foglalkozás a célja, hanem minden családnak szólnak a programok, hogy így elkerüljék a szegényebb családok stigmatizációját.
A program során több gyermekközpont létrehozására sor került.
A regionális menedzser fontosnak tartotta az országos együttműködést, mivel a helyi programok önmagukban nem voltak hatékonyak. A program működéséhez a tőkét részben a kormány, részben pedig európai alapok biztosítják.

A délutánt Ellesmere Portban – egy közeli kisvárosban - töltöttük, ahol a helyi Sure Start munkatársaival találkoztunk a helyi gyermekközpontban, ahol a gyermekellátásban összehozták a szociális és egészségügyi ellátást.
A Sure Start azonban nem elkülönült ellátásként működik, hanem együttműködik más intézményekkel is. Vendéglátóink pl. bemutattak nekünk olyan most épülő iskolát, amellyel már most megegyezés született, hogy a program működéséhez teret biztosítanak, valamint egy olyan középfokú iskolát, ahol azok a szülők is tanulhatnak, akik nem tudták befejezni a tanulmányaikat /őket úgy segítik, hogy az órák alatt bölcsődei ellátást biztosítanak a gyermekek részére/.
A családok számára a program családterápiát is biztosít, segíti a gyermekek testi-szellemi fejlődését /pl. hetente egyszer pszichológussal/, valamint azokat a területeket is előtérbe helyezi, amelyek csökkenthetik a koraszülés veszélyét /pl. dohányzásról való leszokás/.

A Sure Starthoz kapcsolódó épületek a város több pontján voltak megtalálhatóak, melyeket délután látogattunk meg. Ezek a központok a gyermekek korai fejlesztésével foglalkoznak, de a programban a szülőknek is aktív szerepvállalás jut /pl. babamasszázs, a központ kertjének szülők-gyermekek általi beültetése/. Ezen kívül a központok próbálják a szülőket helyben tájékoztatni lényeges, az őket érintő kérdésekről /pl. hogyan vehető igénybe adókedvezmény, milyen lehetőségek vannak a továbbtanulásra/.

Szeptember 25. /csütörtök/:

Ezen a napon két települést látogattunk meg a dél-keleti régióban: Midhurst-t, és Southampton-t.

Délelőtt Midhurst – egy kis település – korai fejlesztési központját néztük meg. Itt a Sure Start nem rendelkezik önálló gyermekközponttal, hanem a meglevő intézmény munkáját segíti. Tekintettel arra, hogy egy kis településen nem sok hozzáférhető szolgáltatás van, igyekeznek tudatosítani a szülőkben, hogy mik a hozzáférhető szolgáltatások /pl. milyen időpontban vehető igénybe a védőnői segítség/, valamint játék- és könyvtárbusz működtetésével próbálják pótolni a település hiányzó szolgáltatásait.

A délutánt Southhampton-ban töltöttük, ahol a helyi központ vezetője bemutatta a tevékenységüket. Megtudtuk, hogy a városban 4 programterület van, melyek a program nem azonos fázisainál tartanak.
Két területen voltunk a délután folyamán:
Az egyik terület az indiai bevándorlók lakta rész, ahol szoros együttműködést folytatnak egy indiai központtal, mely célja, hogy segítse a beilleszkedést. A Sure Start az indiai központtól szolgáltatásokat „vesz meg”, ugyanis az indiai központ, felméri a képzési igényeket, megszervezi a különböző tanfolyamokat /pl. nyelvtanfolyam, csecsemőgondozás/, és biztosítja azoknak a helyiséget, de az oktatók díját a Sure Start fizeti. Ez tulajdonképpen olyan, mintha a Sure Start szervezte volna a tanfolyamot, de mivel a bevándorlók az indiai központtal szemben nagyobb bizalmat éreznek, /mivel annak vezetője is indiai, és már húsz éve köztük él, ezért ismerik/ szívesebben elmennek a központ által tartandó képzésre, mintha máshol szervezték volna azt a részükre.
Fontos az is, hogy az oktatás során biztosított a gyermekfelügyelet. A látogatásunkkor például két anyuka – közülük az egyiknek gyermekgondozói képesítése volt - vigyázott a gyermekekre, amíg a többiek órán voltak. A képzéseket ma már nemcsak nőknek tartják, hanem egyre több a férfi is.
A másik terület egy lakótelep volt. Itt egy bezárt óvodát alakítottak át gyermekközponttá, melynek költségeit az önkormányzat fizette. A központban működik egy könyvtár is. A könyvtárost a Sure Start alkalmazza, aki nemcsak a könyvtári feladatokat végzi el, hanem foglalkozásokat is tart. A központba hetente egyszer jön a védőnő, aki az alapfeladat ellátásáért a bérén kívül nem kap juttatást, de ha valamilyen plusz feladatot is elvégez, akkor azért külön juttatást kap.
A központ fenntartási költségét a Sure Start központ fizeti.
A központ működését egy független testület tagjai felügyelik. A testület felét szülőkből választják, így könnyebben elérik, hogy a szolgáltatások „helybe jöjjenek”. A tagok a projekt menedzser kivételével kétévente cserélődnek.

Szeptember 26. /péntek/:

A délelőttöt a Maplene Children’s Centre-ben töltöttük. A központ rendelkezett egy közösségi rendezvényekhez bérbe vehető helyiséggel is. Az induláskor 12-15 gyermek volt, valamint működtettek egy játszócsoportot nagyon szegény gyermekek részére.
A területen, ahol a központ van szegény emberek laknak, akiknek nagy része munkanélküli, ezért volt fontos egy innovatív centrum létrehozása. A központ nyitásakor a vezető egy pedagógus volt, tagjai: 2 tanár, és a játszócsoport vezetője, aki jól ismerte a közösséget, ezért sok információt tudott az emberekről.
Ma már 160 gyermek jár a központba, de nem egyszerre jönnek, hanem 3-3 nap egy héten. 6 hónapostól 5 éves korig fogadnak gyermekeket, és a speciális ellát igénylő gyermekekkel is foglalkoznak, akiket a normál csoportokba integráltak. A központ meghatározott heti rendben működik.
A játszócsoport vezetője olyan centrumot is vezet, ahová a gyermekek a szüleikkel együtt bármikor jöhetnek. A szülőknek itt igény szerint segítséget nyújtanak, és információkat is szolgáltatnak.
A központ több tevékenységet folytat. Vállalnak otthoni gyermekfelügyeletet, tréningeket szerveznek, oktatócentrumként funkcionálnak vidéken tanuló dolgozóknak.
Igyekeznek tevékenységükkel az alacsony minőséggel működő iskolákat is segíteni, ami egy non-profit tevékenység /pl. az egyik szülő nyelvet tanít/.
Szoros együttműködést folytatnak a szakemberekkel /pl. logopédus, védőnő, családsegítő, szociális gondozó/, és hetente egyszer jogi tanácsadás is van.
A Sure Start programmal is partnerkapcsolatban vannak, akiktől így többlettámogatásban részesülnek.

Délután a londoni központban a Sure Start programról kaptunk általános ismertetést.
A program egészségügyi vonalon a várandós kortól /pl. dohányzásról való leszokás/ az iskolás korig nyújt segítséget, ahol a legfontosabb szerepe a védőnőnek van. A Sure Start nem merev programot nyújt, hanem igazodik a szülők igényeihez is, és a lehető legteljesebb körű szolgáltatást igyekeznek igénybe venni. Fontos a gyermek egészséges táplálkozása, ezért főzőtanfolyamot szerveznek, és igyekeznek segítséget nyújtani a vásárlásnál is.
Nagy hangsúly fordítanak az otthoni balesetek megelőzésre is, ennek érdekében előadásokat szerveznek.
A szociális és érzelmi kapcsolatoknál is fontos, hogy az esetleges probléma még az iskola előtt kiderüljön. Például készítenek egy videókazettát az anya-gyermek kommunikációs kapcsolatról, amit egy szakember az anyával együtt megnéz, és megbeszélik, mi a probléma.
Másik lényeges terület a várandós tinédzserekkel való foglalkozás, akiknek speciális szolgáltatásokat nyújtanak, segítenek őket visszavezetni a tanuláshoz, és külön foglalkoznak az apákkal is.

A harmadik fontos terület a fogyatékosság és fejlesztés. Cél, hogy 1 éves korig felismerjék a fogyatékosságot és beavatkozzanak.

Címkék: cikk hír