Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Címlap
Tudor Alapítvány

A Tudor Közhasznú Alapítvány
(http://www.tudor-alapitvany.hu) célja, hogy különböző helyeken az országban folyamatosan segítsen tehetséges hátrányos helyzetű gyerekeknek 8-10 éves koruktól kezdve általános iskolai tanulmányaik végzésében, tehetségük kibontakoztatásában, hogy ne kelljen eleve behozhatatlan hátrányokkal indulniuk az életben.

Ennek érdekében az alapítvány speciális pedagógiai műhelyeket - Tudor Műhelyeket - hoz létre a társadalmi szolidaritásra támaszkodva.

A Tudor Műhelyeket olyan 8-10 éves gyerekek számára indítjuk el, akik

  • hátrányos helyzetű (munkanélküli, deviáns, sokgyermekes, alacsony jövedelmű, csonka) családban élnek
  • fogékonyak, tehetségesek az iskolai tantárgyak valamelyikében, vagy akár egyéb területeken.

A Tudor Műhelyekben szakemberek segítik a gyerekek iskolán kívüli életét, hogy eljussanak a középiskoláig. Megteremtik számukra azt a támogató környezetet - infrastruktúrával, szakszerű pedagógiai munkával, figyelemmel, szeretettel - amely otthon nem adatik meg nekik, és amelyet a közoktatás sem tud automatikusan biztosítani.

Miért 8-10 éves gyermekeket segítünk?

Hátrányos helyzetű egyetemisták, főiskolások és középiskolások támogatására voltak és vannak különféle alapítványok, ösztöndíjak. Csakhogy a legszegényebb, leghátrányosabb helyzetű szülők gyermekei közül sokszor még a legtehetségesebbek sem jutnak középiskolába. Mi azért döntöttünk a 8-10 éves, tehát harmadikos-negyedikes gyerekek segítése mellett, mert

  • a hátrányok már jóval a középiskola előtt keletkeznek
  • a 8 év alattiakhoz képest ebből a korcsoportból már könnyebben tudják a pedagógusok kiválasztani azokat a gyermekeket, akiket különlegesen tehetségesnek, fogékonynak gondolnak.

A Tudor Alapítvány 2000-ben jött létre Somlai Péter szociológus (alapító) és Endreffy Zoltán filozófus kezdeményezésére. 2001-ben tette közzé felhívását a sajtóban a következő személyek aláírásával: Böszörményi Miklós, Csányi Vilmos, Endreffy Zoltán, Esterházy Péter, Ferge Zsuzsa, Jancsó Miklós, Kaján Tibor, Kenyeres Zoltán, Keserű Ilona, Kornai János, Laczkovich Miklós, Lángh Júlia, Nádas Péter, Pomogáts Béla, Somlai Péter és Várszegi Asztrik.

Az első Tudor Műhely 2001 októberében alakult 10 gyerekkel Szombathelyen, azóta eredményesen működik.

Annak érdekében, hogy finanszírozni tudjuk további műhelyek létrehozását és fenntartását, az alapítvány két jótékonysági rendezvényt szervezett: 2001 decemberében a Katona József Színházban, 2002 novemberében pedig a Trafó Kortárs Művészetek Házában. Részt vettünk különböző pályázatokban. Létrejött az alapítvány támogatóiból a Tudor Baráti Kör, amely folyamatosan segíti munkánkat.

Pénzügyi helyzetünk 2003-ra tette lehetővé újabb műhelyek indítását.

2003. április 24-én avattuk fel második – kistérségi - műhelyünket a Hajdú-Bihar megye Polgáron.

2003. november 7-én a Józsefvárosban nyílt meg első fővárosi műhelyünk.

2005. április 1-én kezdte meg működését a negyedik műhely Csepelen.