Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Címlap
Az önkormányzati fenntartású általános iskolák épületeinek állapota, felszereltsége

A Szonda Ipsos Média-, Vélemény- és Piackutató Intézet az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából 2007. júniusában és júliusában 2418 önkormányzati fenntartású általános iskola körében kérdőíves adatgyűjtést végzett. Megjelent a felmérés alapján készített kutatási jelentés, amely a számok tükrében mutatja be az iskolák épületeinek, berendezéseinek, műszaki felszereltségének és infrastruktúrájának állatotát.

 

Az adatgyűjtésben résztvevő iskolák 31%-ában, 749 iskolában történt korábban teljes felújítás az intézmény valamely épületén. A teljes felújítások zöme: 78%-a 2002. óta történt. Az érintett 2418 iskolának 4034 épülete van. Az épületek iskolánkénti átlagos száma 1,7. 440 jó állapotban lévő, felújítást nem igénylő épület van, ami az összes épület 11%-a, ugyanakkor 168 nagyon rossz állapotú, gazdaságosan fel nem újítható épület van, s ez az összes épület 4%-a. Az épületek 85%-a, összesen 3 426 épület igényelne felújítást. A teljes felújítást igénylő épületek aránya 30%, a részleges felújítást igénylőké pedig 55%.

Az adatközlők megítélése szerint az iskolák épületeinek a legnagyobb hányada: 84%-a a településrendezési előírásoknak megfelel. Csaknem háromnegyed részük felel meg a szellőzési, illetve az épületgépészeti követelményeknek is. Kétharmaduk tesz eleget a kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglalt előírásoknak, illetve az épületszerkezeti előírásoknak. Az iskolaépületek mindössze 31%-a elégíti ki az akadálymentességi követelményeket.

Normál tanterem csaknem minden iskolában van, a normál tantermek átlagos száma 14. Egyéb tanteremmel a 60%-uk rendelkezik, átlagos számuk 2,1. Szükségtanteremben (is) folyik oktatás az iskolák 28%-ában. Nyelvi laborral a 30%-uk, számítógépteremmel a 91%-uk rendelkezik. Könyvtárterem az iskolák 49%-ában, könyvtárszoba az iskolák 53%-ában található. A kettő közül legalább az egyikkel az iskolák 81%-a rendelkezik. Egyéni fejlesztőszobája, logopédiai foglalkoztatója, iskolapszichológusi szobája az iskolák 58%-ának, orvosi szobája az iskolák 51%-ának van. Különálló tanári szoba szinte minden iskolában van.

Saját sportudvara van az iskolák 84%-ának. Tornateremmel a 82%-uk, tornacsarnokkal a 16%-uk rendelkezik. Vagy tornaterem, vagy tornacsarnok az iskolák 91%-ában van. Azon iskolák közül, amelyeknek sem tornatermük, sem tornacsarnokuk nincs, 69% rendelkezik sportudvarral. Az iskolák 3%-ában van uszoda. Tanműhelye az iskolák 18%-ának van. Aula az iskolák 42%-ában van.

Az iskolák 38%-ában a villamos berendezések illetve a hálózat részleges korszerűsítést, 11%-ában pedig teljes korszerűsítést igényel. Az iskolák 31%-ában a világítás részleges korszerűsítésre, 12%-ában pedig teljes felújításra szorul. Az adatgyűjtésben szereplő iskolák 93%-ában van vezetékes gáz. Az iskola épületeinek gázellátását általában a hatósági előírásoknak megfelelőnek minősítették az adatközlők. Az iskolák 98%-ában van melegvízellátás, míg 45%-ában nem teljesen megfelelő a WC-k, mosdók, tusolók állapota. Az iskolák 12%-ának nem teljesen kifogástalan a biztonságtechnikai ellátottsága. Hét kivételével, az adatgyűjtésben résztvevő valamennyi iskolában van vezetékes telefon és személyi számítógép. Az iskolák 99%-ában van Internet.

A teljes dokumentum elektronikus (.pdf) formában