Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Címlap
2010. a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve lesz

Brüsszel, 2007. december 12.

A mai napon az Európai Bizottság a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évének jelölte ki 2010-et. A 17 millió eurós kampány célja, hogy megerősítse az EU elkötelezettségét amellett, hogy 2010-ig döntő hatást gyakoroljon a szegénység felszámolására.

„A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem az EU egyik alapvető célja, közös megközelítésünk fontos eszköznek bizonyult a tagállamok tevékenységeinek irányításában és támogatásában” – mondta Vladimír Špidla szociális ügyekért felelős európai biztos. „Az európai év mindezt tovább fokozza azáltal, hogy szembesíti a köztudatot azzal, hogy a szegénység hogyan keseríti meg oly sok európai mindennapi életét.”

 Az EU-ban jelenleg 78 millió embert – vagyis a lakosság 16%-át – fenyegeti a szegénység veszélye.

A 2010-es európai év célja, hogy megszólítsa az EU polgárait, és minden állami, társadalmi és gazdasági érintettet. Négy konkrét célkitűzése a következő:

  • A szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élő emberek méltóságteljes élethez és a társadalomban történő teljes részvételhez való jogának elismerése;
  • Nagyobb állami felelősségvállalás a társadalmi integrációval kapcsolatos szakpolitikákban, hangsúlyozva mindenki felelősségét a szegénység és a kirekesztettség kezelésében;
  • Egy összetartóbb társadalom, ahol senki sem vonja kétségbe, hogy a szegénység felszámolása a társadalom egészének hasznára válik;
  • Minden társadalmi szereplő elkötelezettsége, mivel a valódi eredmények eléréséhez olyan hosszú távú erőfeszítésekre van szükség, amely a kormányzás minden szintjét érinti.

A legfrissebb Eurobarométer-adatok szerint az európaiak általános problémának tartják a szegénységet. Európa-szerte úgy érzik a polgárok, hogy környezetükben 3-ból egy ember (29%) szegénységben él, és 10-ből egy embert érint a súlyos szegénység. Minden tagállamban kirekesztés és nélkülözés áldozata a lakosság egy része, akiknek gyakran csak korlátozott hozzáférésük van az alapszolgáltatásokhoz. A gyermekek 19%-át veszélyezteti a szegénység Európa-szerte, és 10-ből egy gyermek olyan háztatásban él, ahol senki sem dolgozik.

A szolidaritás az Európai Unió fémjele. Az európai társadalmi és jóléti modellek alapvető célja, hogy ne zárják ki az embereket a gazdasági és társadalmi fejlődés hasznaiból, sem az ezekhez való hozzájárulásból. Egy befogadóbb Európa kialakítása alapvető fontosságú az Európai Unió fenntartható gazdasági fejlődésre, több és jobb munkalehetőségre, valamint nagyobb társadalmi kohézióra irányuló céljainak eléréséhez.

A szociális védelemre és társadalmi integrációra irányuló európai folyamat támogatja a tagállamok azon törekvéseit, hogy a koordináció nyílt módszerén keresztül nagyobb társadalmi kohéziót biztosítsanak Európában. A 2007–2013 közötti időszakban pedig mintegy 75 milliárd eurót osztanak szét az Európai Szociális Alapból a tagállamok és a régiók között.

A 2010-es európai év egybe fog esni az EU 10 éves, növekedést és foglalkoztatást célzó stratégiájának végével. Az európai év alatt végrehajtott intézkedések megerősítik az EU eredeti politikai kötelezettségvállalását, amelyet 2000-ben, a lisszaboni stratégia indulásakor tett arra, hogy 2010-ig „érzékelhető hatást gyakorol a szegénység felszámolására”. Az európai év egy olyan folyamatot is elindít, amelyet a 2005-2010-es szociális menetrend hirdetett meg.

2007-ben az EU az esélyegyenlőség európai évét ünnepelte. 2008. a kultúrák közötti párbeszéd európai éve lesz.

További információ
Határozatjavaslat a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évére (2010.):

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/dec/antipoverty_1_en.pdf

 

A Bizottság szolgálatainak munkadokumentuma – a javaslat melléklete – hatásvizsgálat:

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/dec/antipoverty_2_en.pdf

 

Összetartóbb társadalom egy erősebb Európáért / A szociális védelem és a társadalmi integráció európai folyamata.

http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/poverty_social_exclusion_en.htm

 

Eurobarométer 279. sz. különjelentés – Szegénység és kirekesztettség – 2007. szeptember (Mit gondolnak az európai polgárok a szegénységről és a kirekesztettségről):

http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/studies_en.htm

 

Közös jelentés a szociális védelemről és a társadalmi integrációról – 2007 (Legfontosabb adatok):

http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/66&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en

 

Címkék: cikk hír nemzetközi