Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Szükségletfelmérés a Hevesi kistérségben
GYEP Hevesi Kistérség Többcélú Társulása

A TÁMOP 5.2.1. kiemelt projekt képviseletében az MTA Társadalomkutató Központ Gyermekszegénység Elleni Programja és a Hevesi Kistérség Többcélú Társulása TÁMOP 5.2.3. számú Gyerekesély programja között megkötött együttműködési megállapodás 1.2./b) és 2.2./b) pontjában foglaltaknak megfelelően a kistérség 7 településén felmérés készült a gyermekes családok helyzetéről. Heves, Átány, Kömlő, Tarnaszentmiklós, Pély, Tarnazsadány, Tarnabod települések jegyzői a településen élő 0-17 éves (1993. június 1. után született) gyermekek név- és címlistáját – az 1992. évi LXVI. törvény alapján – tudományos kutatás céljából részünkre biztosította. A lista alapján kiválasztott családokban megbízólevéllel rendelkező szociális munkás hallgatók kérdőíves adatfelvételt végeztek 2011. július 3. és 2011. július 8. között.

Az ELTE Szociális munkás hallgatói 2011. július 3-án érkeztek Hevesre (26 fő hallgató és 4 fő vezető). A „Szocio tábor” vezetője dr. Nagy Krisztina az ELTE munkatársa volt. Szállást részükre Hevesen a Gyerekházban, az étkezést pedig az Aranykehely étteremben napi két alkalommal biztosítottunk. A településekre a hallgatók a kistérség gépjárműveivel jutottak el kollégáink közreműködésével. A településeken az önkormányzatok részéről a jegyzők nyújtottak segítséget az adatfelvevőknek, valamint azokon a településeken ahol IT Pont működik az IT Mentorok is a rendelkezésükre álltak. Településenként 3-4-5 fő végezte az adatfelvételt.

Címlista alapján mindenkinek kb. 15 családot kellett meglátogatni, ott kérdőíves adatfelvételt készíteni és fejenként egy magnós interjút kellett készíteni interjúterv alapján helyi szakemberekkel.(polgármester, jegyző, iskolaigazgató).

A kezdeti nehézségek (bizalmatlanság) ellenére sikeresnek mondható az adatfelvevők munkája. A hét második felére már sikerekről, pozitív fogadtatásról és eredményekről számoltak be. A települések polgármesteri hivatalaiban kellő segítséget kaptak a zökkenőmentes munkavégzéshez.

Az elkészült kérdőívek értékelés után az önkormányzatok részére is hozzáférhetőek lesznek.

Mércséné Huszti Mónika
kutatás szervező GYEP/HAISZ