Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Gyerekházak - alapelvek

Gyerekházak

Alapozási fázis

A gyerekesély program egyik alapozási fázisa, amelynek célja kialakítani, illetve javítani  a kicsi gyerekekről (18 hótól) való gondoskodás minőségét és folyamatosságát. Két fontos programelem összehangolása  a jó működés feltétele. A Biztos Kezdet, mint a hátrányos helyzetben élők képesség fejlesztést biztosító elmélet, és a Legyen jobb a gyerekeknek komplex stratégiai program.

A jelenlegi helyzet fő jellemzője a sokféleség, a bölcsődék, alternatív napközbeni ellátó helyek, játszóházak  szervezett programjai.

Mivel jelenleg törvények, normatívák nem szabályozzák a feltételeket modellprogramként definiálhatjuk.

Szabályok

Cél, célcsoport, indikátorok
A gyerekházak befogadó helyei mindazon családoknak,
- akik 4 év alatti gyerekeket nevelnek olyan településeken, ahol ennek a korosztálynak nincs szervezett ellátó szolgáltatás,
- azon 4év feletti gyerekeknek, akiket a helyi óvoda nem fogad, mert valamilyen vélt, vagy valós okból nem „óvoda érett”,
- amennyiben férőhelyhiányos óvoda működik a településen és a kulturális, gazdasági hátránnyal küzdő családok gyerekei kiszorulnak az ellátásból.
- akik speciális fejlesztést igénylő gyereket nevelnek, és nehézséget okoz a    megfelelő szolgáltatás elérése.
- akik alkalmi munkához juthatnak, ha biztonságban tudják a munka ideje alatt a gyerekeiket.

Akkor lesznek jól működő gyerekházak,

-          ha helyileg jól megközelíthetők az érdekeltek számára

-          ha felszereltségük mind a szakmai mind a környezeti elvárásoknak megfelel

-          ha a foglalkozások szolgálják a gyerekek egyéni és szociális fejlődését

-          ha megfelelő szakmai stáb áll rendelkezésre, aki tervez, bemutat, irányít, kordinál

Humán erőforrás

 -          szociális munka

-          egészségügy

-          oktatás, nevelés, fejlesztő pedagógia

-          kapcsolati háló

-          önkormányzat

Alapelvek a házak működéséhez
1; szülőkkel és gyermekkel együtt dolgozni: minden családhoz elérjenek azok a szolgáltatások, amelyek a legjobb eredményhez juttatják a gyereket és családját
2; szolgáltatás mindenki számára, de nem mindenkinek ugyanazt!
 A családok szükséglete eltérő, a szolgáltatásnak alkalmazkodnia kell ezekhez a különböző szükségletekhez (tárgyban, térben, időben)
3; rugalmasság a szolgáltatásban: minden szolgáltatás az elérhetőséget kell biztosítsa.. A fogyatékkal élő gyereket nevelő családok számára az egészséges testvérek őrzését- ellátását.
4; a lehető legkorábbi kezdés: a szolgáltatás a kisded és szülei számára a terhességi időben történjen. Ez nemcsak a tanácsadást és eü. ellátást jelent, hanem segítséget a szülővé váláshoz, a munkába visszatérés elhatározásához, vagy a megfelelő munka megtalálásához.
5; tiszteletet adó és átlátható: a szolgáltatást igénybevevőnek tudnia kell, hogy a szolgáltatás térítésmentes, vagy sem.. A szolgáltatást nyújtók kompetenciáit világossá kell tenni az ellátottak és az ellátók részére egyaránt. A komplexitást szolgáló szakterületek együttműködésében világosak legyenek a résztvevők feladatai.
6; helyi közösségek által működtetve, egyeztetve irányítva, koordinálva: a gyerekek és családjaik iránt elkötelezett szakemberek tapasztalataikat megosztják, meghallgatva a helyi emberek igényeit