Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Címlap
MTI hír - 2006. okt. 14.

Anti-poverty meeting seeks long-term solutions
Budapest, October 14 (MTI)

Researcher for the National Programme Against Child Poverty, Agnes Darvas said the first step forward in Hungary was that a short programme outlining the key goals and principles in the fight against child poverty was completed in March this year. The primary aims are reducing the number of poor families with children and eliminating altogether the lowest group of families in deep poverty and segregation, while attempting to break the cycle of poverty reproducing itself, Darvas said. 

A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program kutatója, Darvas Ágnes kifejtette, hogy az első előrelépés Magyarországon az ez év márciusában véglegesített rövid program volt, kiemelve a legfontosabb célokat és alapvetéseket a gyermekszegénység elleni harcban. Ez elsődlegesen azt célozza, hogy a gyermekes szegény családok száma csökkenjen, és teljesen eltűnjön a szegénységben és kirekesztettségben élő családok legmélyebb szinten élő csoportja, és mekíséreljük megszakítani a szegénység újratermelődésének ciklusát, mondta Darvas Ágnes.

(See the original text in English below)

A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program kutatója, Darvas Ágnes kifejtette, hogy Magyarországon az első fontos lépést az jelentette, hogy ez év márciusában elkészült a gyermeszegénység elleni rövid program, amely felvázolta a legfontosabb célokat és alapelveket. Az elsődleges célok között szerepel a gyermekes szegény családok számának csökkentése, a mély szegénység és kirekesztettség megszüntetése vagy minimálisra csökkentése, a szegénység folyamatos újratermelődésének megszakítása.

A szegénység probléma tartós megoldásához a politikusok, a civilek, a gazdasági szereplők, és az önkormányzatok konszenzusa szükséges, mondotta Szili Katalin házelnök a szegénységben élők második nemzeti találkozóján a Parlamentben, szombaton.

Pletser Maczné Ágnes, a találkozót szervező Magyar Szegénységellenes Hálózat koordinációs testületének tagja megjegyezte, hogy miközben Európa kialakította a mindenki számára biztosított áruk és szolgáltatások koncepcióját a "Szociális Európában", aközben Magyarországon semmilyen garancia nincs arra, hogy az ember feje fölött fedél legyen. Szili Katalin felkérte az országgyűlési képviselőket, gondolkodjanak azon, miként lehetne meghatározni azt a szociális minimumot, amelyet az államnak biztosítania kell polgárai számára s amely a tervezett alkotmánymódosítás során az alkotmányba beépíthető lenne.

A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program kutatója, Darvas Ágnes kifejtette, hogy Magyarországon az első fontos lépést az jelentette, hogy ez év márciusában elkészült a gyermeszegénység elleni rövid program, amely felvázolta a legfontosabb célokat és alapelveket. Az elsődleges célok között szerepel a gyermekes szegény családok számának csökkentése, a mély szegénység és kirekesztettség megszüntetése vagy minimálisra csökkentése, a szegénység folyamatos újratermelődésének megszakítása.

A találkozó résztvevői a nap hátralevő részében munkacsoportokban vitatják meg nézeteiket a gyermekszegénység prioritásairól, a munkanélküliségről és hajléktalanságról.

Anti-poverty meeting seeks long-term solutions
Budapest, October 14 (MTI)

A long-term solution to poverty needs a consensus from politicians, society, economic players and local government, Hungary's House Speaker Katalin Szili said at the second national meeting of those living in poverty held in Parliament on Saturday.

Agnes Pletser Macz, member of the coordinating body of the meeting's organiser Hungarian Anti-Poverty Network, said while Europe was formulating the concept of guaranteed goods and services in a "Social Europe", in Hungary there was not even a guarantee for a roof above people's heads. Szili asked MPs to think about how to define a social minimum which the state must provide for its citizens to be incorporated in a planned constitution change.

Researcher for the National Programme Against Child Poverty, Agnes Darvas said the first step forward in Hungary was that a short programme outlining the key goals and principles in the fight against child poverty was completed in March this year. The primary aims are reducing the number of poor families with children and eliminating altogether the lowest group of families in deep poverty and segregation, while attempting to break the cycle of poverty reproducing itself, Darvas said.

Participants of the meeting will deal with the priorities of child poverty, unemployment and homelessness in working groups for the rest of the day.

Címkék: cikk