Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Címlap
Szolgáltatásfejlesztési koncepció

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN

A gyerekeknek illetve a gyerekes családoknak nyújtott szolgáltatások nem szűkíthetők a szociális szolgáltatásokra, s az ezeket vizsgáló munkánknak is több szektorra kiterjedőnek kell lennie. Az egészségügyi szolgáltatások, az oktatásban megjelenő szolgáltatások és végül a szociális szolgáltatások érintett célcsoportra irányuló vizsgálata szükséges, bár mindent átfogó elemzésre nem vállalkozhatunk.

Párhuzamosan a gyermekszegénység elleni program munkálataival a szociális ellátás/ szociális szolgáltatások vizsgálatára igen eltérő indíttatású munkálatokat figyelhetünk, így a Győri Péter nevéhez kapcsolható műhelymunkára, ahol a „A tékozló koldus..” néven ismertté váló szolgáltatáselemzési és fejlesztési téziseket alkották meg, illetve a Szociális és Munkaügyi Minisztériumban kezdeményezett munkálatokra, ahol az Országos Szociálpolitikai Tanács létrehozásával és működtetésével kívánnak lépéseket tenni a szociális szolgáltatások megújítása érdekében. A párhuzamosság, a cselekvési jogosultságok tisztázatlansága, s bármiféle eredményesség megvalósulásának lassú volta az, ami szempontunkból igen kevéssé biztató, hiszen a gyerekeknek nincs idejük várni.....

Elkészült a "SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN" című szolgáltatásfejlesztési koncepció. A tanulmány munkaváltozata megtalálható a programdokumentumok között (pdf formátumban).

{mos_sb_discuss:2}

Az anyag bevezetőjében ezt olvashatjuk:

A személyes szolgáltatások világában - a nemzetközi modelleket figyelembe véve- alapvetően két markáns típus körvonalazódik. Az első egy magas minőségi igényeket kielégítő szűk szolgáltatási piacot ír le, magasan képzett szakemberekkel és viszonylag magas költségekkel. Itt jelentősen korlátozott a szolgáltatást igénybe vevők száma, vagy ha mégis széles a fogyasztó/szolgáltatást igénybevevők köre, akkor nagyarányú és nélkülözhetetlen az állam, mint közvásárló szerepe. Mindkét esetben azonban a szociális szektor csak korlátozott mértékben vesz részt a foglalkoztatottak körének bővítésében. A második modell egy széles körben elérhető, de szolgáltatásait illetően alacsonyabb színvonalú ellátást biztosító rendszert ír le, melyben a munkavállalók is alacsonyabb képzettséggel és javadalmazással, de nagyobb létszámban vesznek részt. (..) A két modell tükrében a magyar szociális szektor inkább ez utóbbi képet mutatja, de az előbbit látná szívesen.”1

A fenti problémák miatt kétséges, hogy a jelenlegi struktúrában, finanszírozásai és szabályozási gyakorlat fennmaradása esetén a szociális és különféle gyermekszolgáltatások képesek lennének a szegénységben élő gyerekek komplex szükségleteire reagálni, azokat kielégíteni.

Olvassa el a koncepciót, és szóljon hozzá!

A koncepció szövegtervezete

{mos_sb_discuss:2}

1 Csoba Judit: A szociális szakma humánforrása (Kézirat)