Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Címlap
Az ENSZ Közgyűlése elfogadta a gyerekszegénység meghatározását

New York, 2007. január 10.
Az ENSZ Közgyűlése a gyerekszegénységnek egy erőteljes meghatározását fogadta el, amikor elismerte, hogy míg a szegénység mindenkinek árt, a gyermekek által átélt szegénység különösen ártalmas.

“A szegénységben élő gyermekeknek nem jut elegendő élelmiszer, ivóvíz, tisztálkodási szer, nélkülözik az alapvető egészségügyi szolgáltatásokat, a védelmet, az oktatást, a részvételi lehetőségeket és a támogatást - és míg a javak és szolgáltatások hiánya érint minden emberi lényt, a legjobban mégis a gyerekeket fenyegeti és bántja, akik így képtelenek érvényesíteni jogaikat, kibontakoztatni képességeiket és teljes jogú tagjává válni a társadalomnak.” – jelenti ki a Közgyűlés a Gyermekjogokról szóló éves határozatában.

New York, 2007. január 10.

Az ENSZ Közgyűlése a gyerekszegénységnek egy erőteljes meghatározását fogadta el, amikor elismerte, hogy míg a szegénység mindenkinek árt, a gyermekek által átélt szegénység különösen ártalmas.

“A szegénységben élő gyermekeknek nem jut elegendő élelmiszer, ivóvíz, tisztálkodási szer, nélkülözik az alapvető egészségügyi szolgáltatásokat, a védelmet, az oktatást, a részvételi lehetőségeket és a támogatást - és míg a javak és szolgáltatások hiánya érint minden emberi lényt, a legjobban mégis a gyerekeket fenyegeti és bántja, akik így képtelenek érvényesíteni jogaikat, kibontakoztatni képességeiket és teljes jogú tagjává válni a társadalomnak.” – jelenti ki a Közgyűlés a Gyermekjogokról szóló éves határozatában.

Az ENSZ közgyűlése elismerte a gyermekszegénység speciális természetét, világosan állást foglalt abban, hogy a gyerekszegénység több a puszta nincstelenségnél és csak úgy értelmezhető mint az ENSZ Gyermeki Jogokról szóló határozatában lefektetett számos jog megtagadása.

Ennek az új meghatározásnak megfelelően a gyerekszegénység mérése nem vehető többé egy kalap alá az általános szegénységével, mely gyakran csak a bevételi oldalra koncentrál, hanem kötelező együtt kezelni az alapvető szociális ellátásokhoz – különös tekintettel az élelmezéshez, az ivóvízhez, a tisztálkodási lehetőséghez, a védelemhez, az oktatáshoz és az információhoz való hozzáféréssel is.

AZ UNICEF örömmel üdvözölte ezt a meghatározást. Régóta az az álláspontja hogy a szegénység pusztán a bevételi oldalról történő elemzése nem képes hűen rögzíteni a gyerekszegénység ifjú áldozatai által átélteket. A bevételi szegénység nem számol a szegénység más dimenzióival, mint amilyen például a társadalmi kirekesztettség, a diszkrimináció vagy a védelem hiánya, amelyek együtt a korlátozott hozzáférésű javakkal és szolgáltatásokkal -, mindent elsöprő hatással vannak a gyerekek lelki, fizikai és érzelmi fejlődésére. A gyermekekbe befektetni, ez a legjobb útja megtörni a szegénység újratermelődési ciklusát. A gyerekek nélkülözhetetlen szereplői mind a saját, mind társadalmuk fejlődésének.

A gyermekek jólléte nagymértékben az alapvető szolgáltatások minőségétől és elérhetőségétől valamint a játék és a pihenési idő körülményeitől függ. Az ezekhez való hozzáférés nem mindig a család bevételétől, hanem az állami prioritásoktól és befektetésektől függ. Végül, a bevételi szegénység feltételezi, hogy minden családtag között egyenlő arányban oszlik meg a család bevétele, ami gyakran nem így van, különösen a lányok esetében.

Például a Főtitkár 2006 októberi úttörő jellegű Tanulmány az Erőszakról című összefoglalása a világnak egy olyan részéről tudósított, ahol a lányoknak kisebb értékük van, mint fiútestvéreiknek, kevesebb ételt, orvosi figyelmet és iskoláztatást kapnak, mint fivéreik.

Ha a szegénység alatt többet értünk, mint pusztán a bevételi szegénységet, akkor a gyermekszegénységről sokkal szélesebb képet kaphatunk. Ez olyan politikákon keresztül érhetőek el, amelyek pozitív változásokat hoznak a gyerekek számára – jobb törvényeket kell alkotni, növelni a költségvetési juttatásokat és jobb szolgáltatásokat kell nyújtani a gyermekeknek.

A Közgyűlés által elfogadott meghatározás láthatóbbá teszi a gyerekeket a politikai viták számára. Ez egy olyan lehetőség, amit nem mulaszthatunk el– nemcsak azért, mert a világ elkötelezte magát, hogy eléri az Ezredforduló Fejlődési Céljait gyermekei számára, hanem azért is, mert a gyermekek a képviselői a virágzóbb és igazságosabb társadalomnak.

Címkék: cikk hír nemzetközi