Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Címlap
Közbizalom 2006

Közbizalom 2006

A Közösségfejlesztők Egyesülete és a Magyar Művelődési Intézet Közösségfejlesztési Osztálya 2006. szeptember 15-e és 30-a között - immár második alkalommal - szúrópróba-szerű országos vizsgálatot végzett a hazai lakosságnak az állampolgári részvételi készségére és a közintézményekbe vetett bizalmának a megismerésére.

Közösségi munkával, közösségfejlesztéssel foglalkozó szakmai műhelynek természetesen nem célja rendszeres szociológiai kutatások szervezése, adottságai sincsenek meg erre. Ám a közösségi munkában szerzett gyakorlat, a társadalmi tőke jelenlétének kutatása – amely a közösségi beavatkozásokkal kapcsolatosan számos fontos kérdésre segíthet magyarázatot találni -, továbbá a múlt évben hasonló módszerrel és hasonló körben tett próbavizsgálat kíváncsivá tette a szerzőket; vajon történtek-e szignifikáns változások a közbizalomnak ezekben a kérdéseiben, s vajon a 2005-ös szúrópróba vizsgálat mennyire volt hiteles?

Az egyetlen Heves megyét leszámítva, valamennyi megyében, önkéntes kérdezbiztosok segítségével több, mint 4900 embernek tették fel a kérdéseket 2006 szeptemberében: mennyire bíznak a hazai (főként az állami) intézményrendszerben? Jelentősen árnyalja a képet, hogy egy 2100-fős lekérdezés történt fiskolai hallgatók bevonásával idén márciusban is, nem sokkal az országgylési választások előtt. Mindkét mintavétel szúrópróbajelleg volt, tehát nem reprezentálja pontosan a lakossági összetételt. Az összefoglalóban a legfrissebb: 2006. szeptemberi vizsgálat eredményeit mutatják be táblázatokban és grafikonok segítségével.

Előzetesen összefoglalva az a tapasztalat, hogy az előző ősszel tapasztaltakhoz képest általában nem történt jelents változás, csak néhány apró elmozdulás észlelhető. Viszonylagos mélyponton van – immár tartósan - a hazai közbizalom, s lassan alakul az állampolgári aktivitás, a részvétel a közösség ügyeiben. Figyelemre méltó új tapasztalat szerint a szúrópróba-jellegű kutatás új szereplője, a civil társadalom lett a bizalmi index idei nyertese.

Címkék: cikk hír országos