Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Címlap Gyerekszegénység Elleni Program Támogatók, önkéntesek
Mennyibe kerül egy gyermek?

A gyermeknevelés költségei és a társadalmi kompenzáció

A jóléti társadalomban a gyermek közjószág. Pontosabb megfogalmazásban ez a gyakorta hallott kifejezés inkább fogalmi gyorsírásnak tekintendő: nem szó szerint a gyermek a közjószág, hanem a jövő nemzedékek adófizetési képessége. A szerzők tanulmányukban a gyermeknevelési erőfeszítéseket terhelő láthatatlan járulékfizetés számszerűsítésével foglalkoznak. Megvizsgálják, hogy mennyibe kerül a gyermeknevelés a szülőnek és milyen kompenzációt ad ezért a társadalom. A gyermek közjószág-hányadának ismeretében megadják az egyéni hozzájárulás és a társadalmi kompenzáció egyenlegét. Végül bemutatják, hogy a kapott eredmények milyen korlátok között érvényesek, és milyen kérdések tisztázása árnyalhatja a képet.

Az egy gyermekre, illetve egy szülőre eső nevelési költségek és gyermeknevelési támogatások családtípusonként

(2003-as eFt)

EGY GYERMEKRE

fogyasz tási

kiadások

(a)

háztar- tási

munka

(b)

egyéni hozzá- járulás

összesen

(c)= (a+b)*0,59

készpén- zes

támogatás

(d)

természet- beni

juttatás

(e)

nem vissza- térülő kompen- záció összesen

(f)= (d+e)*0,41

egy gyermekre

eső egyenleg

(f)-(c)

Pár 1 gyermek

377

1 663

1204

213

404

253

-951

Pár 2 gyermek

363

822

699

152

428

238

-461

Pár 3+ gyermek

282

835

659

227

478

289

-370

1 szülő 1 gyermek

417

960

812

116

422

221

-592

1 szülő 2+ gyermek

337

504

497

133

426

229

-268

Más család 1 gyermek

288

1180

866

169

489

270

-596

Más család 2+ gyermek

259

680

554

178

465

264

-290

Együtt

327

931

742

176

438

252

-490

EGY SZÜLŐRE

Pár 1 gyermek

189

831

602

107

202

126

-475

Pár 2 gyermek

363

822

699

152

428

238

-461

Pár 3+ gyermek

466

1377

1087

375

788

477

-610

1 szülő 1 gyermek

417

960

812

116

422

221

-592

1 szülő 2+ gyermek

759

1135

1117

299

957

515

-602

Más család 1 gyermek

90

368

270

53

152

84

-186

Más család 2+ gyermek

179

472

384

124

322

183

-201

Együtt

258

735

586

139

346

199

-387

Megjegyzés: a jövő nemzedék adófizető képességéhez történő egyéni hozzájárulás összesen: a gyermekre fordított fogyasztási kiadás és a háztartási munka együttes értékének 59 százaléka; a szülőnél maradó, az állam számára nem visszatérülő kompenzáció: a készpénzes támogatások és a természetbeni juttatások összegének 41 százaléka

Forrás: Gábos A., Gál R. I. és Keller T. (2007):
A gyermeknevelés költsége és a társadalmi kompenzáció. Budapest: TÁRKI (kézirat).
(http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b003.pdf)