Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Peer Review

Kétnapos nemzetközi szemináriumot szervezett a Szécsényi Gyerekesély Programról az EU nyitott koordinációs mechanizmusa keretében 2010. május 27-28-án a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális Ügyek és Esélyegyenlőségi Főigazgatósága, amelyen hat tagállam – a Cseh Köztársaság, az Egyesült Királyság, Horvátország, Olaszország, Portugália és Szerbia – képviselői vettek részt.

Fotó: Komka Péter
Fotó: Komka Péter

A nemzetközi szeminárium első napján a Walter Wolf (EB, Foglalkoztatási, Szociális Ügyek és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság), illetve José Manuel Fresno (témaszakértő) vezette nemzetközi csapat a szécsényi kastélyban megismerkedhetett a „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégiával (Vranesics Ágnes, a MEH Gyermekesély Iroda vezetője előadásában), a Szécsényi Gyerekesély Program hátterével (dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet polgármester bemutatásában), illetve a program szakmai elemeivel (Darvas Ágnes, az MTA GyEP összefoglalójában), és ellátogatott a program megvalósításának néhány helyszínére is – így az endrefalvai Biztos Kezdet gyerekházba, valamint Magyargécre és Nógrádszakállba –, hogy a gyakorlat terepein szerezzen személyes tapasztalatokat, benyomásokat arról, milyen szervesen egészíti ki egymást a szécsényi kistérségben végzett „körömközi” munka és az akadémiai gondolkodás.

Fotó: Komka PéterFotó: Komka Péter
Fotó: Komka Péter

A jó hangulatú terepszemlét követően – amelynek egyik állomásán a látogatók véletlenszerűen épp tanúi lehettek, hogyan vehették át bizonyítványaikat a sokak munkájával felkészített túlkoros gyerekek a 8. általános elvégzése után – a nemzetközi szeminárium résztvevői a tanácskozás másnapján megismerkedhettek az európai kulcsszereplők véleményével, azzal a nemzetközi vitaanyaggal, amelyet a Szécsényi Gyerekesély Programról a nemzetközi témaszakértők már előzetesen összeállítottak; majd a Program kapcsán részletesen megvitatták a gyerekszegénység elleni, illetve a romák befogadásával kapcsolatos tagállami és uniós megközelítéseket. Miután a nemzetközi szakértők levonták a fő tanulságokat, a kétnapos szeminárium Ferge Zsuzsa (az MTA Gyerekesély Program vezetője) záró megállapításaival és Kovarik Erzsébet (a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkára) házigazdai zárszavával zárult.


Komka Péter fotóiELŐZETES ÉRTÉKELÉSEK ÉS ÖSSZEFOGLALÓK


Szakértői értékelés

GYERMEKEK TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁNAK ELŐSEGÍTÉSE HÁTRÁNYOS HELYZETŰ VIDÉKI TÉRSÉGEKBEN - A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG

Magyarország, 2010. május 27-28.
Szerkesztette: José Manuel Fresno szakértő

Ez a dokumentum a „Gyerekek társadalmi integrációjának elősegítése hátrányos helyzetű vidéki térségekben” című, Magyarországon tartandó „Peer review” Szakmai Értekezlet alapjául szolgáló vitaanyag. Az első részben a gyermekszegénységről és a romák integrációjáról szóló európai szintű szakpolitikai vitát tekintjük át, míg a második rész a vizsgálat tárgyát képező szakpolitika fő elemeinek meghatározására összpontosul a Szécsényi kistérség tapasztalatai alapján. Végül, a harmadik rész olyan kulcsfontosságú kérdéseket vet fel, amelyeket a Szakmai Értekezleten célszerű vitára bocsátani…

A tanulmányt itt olvashatja el:

***

GyEP

A Szécsényi Gyerekesély Program
A Program ismertetése az EU Peer Review résztvevői számára
MTA TK GYEP Iroda, 2010. március

A Szécsényi Gyerekesély Program háttere és előzményei
(1)  Gyermeki jogok és az EU. 1989. november 20-án kelt az ENSZ egyezmény a gyermek jogairól, amelyet a Magyar Országgyűlés az 1991. évi LXIV. törvényében hirdetett ki. E törvény szerint a gyermeket megilleti a nemzetközi jogi eszközökben rögzített valamennyi emberi jog, de ezek érvényesítéséhez a gyermek, fizikai és szellemi éretlensége miatt, különös biztosítékokat és gondozást igényel. A gyermek különleges védelmet élvez:….

A programismertetést itt olvashatja el:

***

A Szécsényi Gyerekesély Program (SZGyEP) fontosabb dilemmái
Darvas Ágnes előadását itt találja:

***

Gyermekszegénység - gyermekesély
Vranesics Ágnes előadását itt találja:

***

José Manuel Fresno szakértő összefoglalója a Szécsényi Gyerekesély Program, valamint a peer országokban folyó gyerekszegénység elleni programok néhány kulcskérdéséről
Az összefoglalót itt találja:

***

A nemzetközi szeminárium résztvevőinek összefoglalói: