Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Javaslat a gyerekétkeztetésre vonatkozó szabályozás változtatására

MTA GyEP Programiroda

Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Főosztály

Dudás Zoltán főosztályvezető részére

Tisztelt Főosztályvezető úr!

A válság nyomán mélyül a gyerekszegénység és egyre gyakrabban találkozunk éhes gyerekekkel. Az ezt enyhítő sokféle eszköz közül jelenleg prioritásnak látjuk a gyerekek étkezésének némi javítását. Ezért javasoljuk a gyerekétkeztetésre vonatkozó szabályozás változtatását a 2011-es költségvetésben.

Az általános iskolás, hátrányos helyzetű gyerekek étkeztetése ingyenes, ennek biztosításához a központi költségvetés normatívát rendel. Szisztematikus adataink nincsenek az étkeztetés gyakoriságáról, minőségéről, körülményeiről. A gyerekszegénység elleni programba bevont 12 hátrányos helyzetű kistérségben működő iskolákban és gyerekes családok körében szerzett tapasztalataink viszont azt mutatják, hogy a napközibe vagy tanulószobába nem járó gyerekek csupán egyszeri étkeztetésben, ebédben részesülnek. A napközi-hiány is elég jelentős, tanulószobát pedig csak az iskolák töredéke biztosít. Így a gyerekek jelentős része tízórai és uzsonna nélkül marad, miközben a gazdasági válság és a szociális támogatások folyamatos értékvesztése következtében a szegénységben élő családok jövedelme egyre kevésbé teszi lehetővé az alapszükségletek kielégítését is.

A jelenleg érvényben lévő szabályozás a következőképpen fogalmaz:

"Az igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg, főétkezés az intézmény által szervezett keretek között biztosított." (2009. évi CXXX. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről. 3. sz. melléklet 17.1. Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés, kiegészítő szabályok)

A nyári étkezésre vonatkozó szabályozás jelenleg nem írja elő kötelezően a meleg étkeztetés biztosítását.

"Az előirányzat a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzatok feladatellátásának támogatására szolgál. Támogatásra azok a települési önkormányzatok jogosultak, akik vállalják, hogy a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosítanak." (2009. évi CXXX. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről. 3. sz. melléklet)

Tapasztalataink sokszínűek. Egyrészt azt igazolják, hogy a nyári étkeztetést sok esetben a szünidő elején kiosztott konzervekkel oldják meg az önkormányzatok, ami a mindennapos meleg étkezést nem biztosítja. Több pozitív tapasztalata is van azonban a kistérségi programoknak. Ezek azt bizonyítják, hogy az önkormányzatok partnerek a kulturált meleg étkeztetés és a hozzá kapcsolódó szabadidős tevékenységek szervezésében és biztosításában.

Javasoljuk:

a) a legalább egy meleg étkezés helyett - a támogatás igénybe vételének feltételeként a háromszori étkezés - tízórai – ebéd – uzsonna - kötelező biztosításának előírását. (A tízóraira lehetőséget nyújt a délelőtti tanítás, az uzsonna pedig – napközi vagy tanulószoba hiányában – az ebédhez kötve kiosztható a gyerekeknek);

b) a nyári étkeztetés szabályozásában a nyári szünidő legalább 50%-ban a meleg étkeztetés biztosításának előírását.

Budapest, 2010. október 22.

Üdvözlettel,

Ferge Zsuzsa
az MTA GYEP vezetője