Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Címlap
Bemutatkozik a "Legyen jobb a gyermekeknek" Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottsága

A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2007. május 31-én elfogadta a "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégiáról 2007-2032 szóló 47/2007. (V. 31.) OGY határozatot. Az Országgyűlés a határozat 6. pontjában felkérte a Kormányt, hogy hozzon létre egy a Nemzeti Stratégia végrehajtását segítő, követő és értékelő monitoring bizottságot - a szociális szakmai és civil szervezetek, és az egyházak bevonásával. Ennek megfelelően a Kormány az 1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozatban döntött a "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról.
Az Értékelő Bizottság 2008. szeptember 24-én alakult meg, elfogadta ügyrendjét, elnökének Ferge Zsuzsa akadémikus asszonyt megválasztotta, és megkezdte a Nemzeti Stratégiában meghatározott feladatok végrehajtása eredményeinek, hatásainak értékelését. A Bizottság tagjai - az Európai Unióban alkalmazott nyitott koordinációs eljárásnak megfelelően - független, a gyermekekkel foglalkozó és a szociális területen tevékenykedő civil szervezetek, egyházak delegáltjai. A szervezetek által jelölt személyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter írásban kérte fel a feladat ellátására.
Mindezek szellemében a "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának szavazati joggal rendelkező tagjai, négy éves időtartamra a következők:

A Magyar Tudományos Akadémia Gyermekprogram Irodája részéről Ferge Zsuzsa
A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézete részéről Molnár György
A Szociálpolitikai Tanács részéről Dr. Kormosné Debreceni Zsuzsanna
Gyermek és Ifjúsági Konferencia részéről Dr. Nagy Ádám
A Roma Integrációs Tanács részéről Zsigó Jenő (a delegálás folyamatban van)
A Magyar Szegénységellenes Hálózat részéről Márton Izabella
A Szociális Szakmai Szövetség részéről Pataki Éva
A Magyar Katolikus Egyház, a Magyar Református Egyház, a Magyar Evangélikus Egyház és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége részéről két fő: Bittsánszky Jánosné és
Gazda István esperes

A megfelelő feladatellátás érdekében fontos, hogy az érintett tárcák és egyéb közigazgatási szervek is folyamatos kapcsolatban legyenek a Bizottsággal, segítsék munkáját, ezért - állandó meghívottként - egy-egy tagot delegálhatnak a testületbe, akik tanácskozási joggal rendelkeznek a bizottsági üléseken.

Az érintett tárcák és egyéb közigazgatási szervek az alábbiak:

Egészségügyi Minisztérium
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Önkormányzati Minisztérium
Pénzügyminisztérium
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Miniszterelnöki Hivatal
Központi Statisztikai Hivatal.

Az Elnök a Bizottság ülésére a tagokon és az állandó meghívottakon kívül egyéb szakembereket, szervezeteket is meghívhat a Bizottság ügyrendje szerint. Ennek alapján a Bizottság ülésein a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium és az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának képviselői részt vesznek.
Az Értékelő Bizottság feladatait az annak létrehozásáról döntő 1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat 3. pontja határozza meg, a "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégia végrehajtásának segítése, követése és értékelése, átláthatósága és civil kontrolljának biztosítása érdekében. A Bizottság fontos feladata, hogy kidolgozza a Nemzeti Stratégiában foglaltak végrehajtásának számon kérhetőségéhez, ellenőrizhetőségéhez szükséges utókövetési rendszert. Az Értékelő Bizottságnak a követés mellett feladata többek között, hogy vélemények, ajánlások megfogalmazásával tevékenyen közreműködjön a "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégia 2007-2032 megvalósításában, és hogy véleményt nyilvánítson a gyermekek helyzetéhez kapcsolódó aktuális kérdésekről. A Bizottság - ügyrendje szerint - évente egyszer átfogó jelentést készít a Nemzeti Stratégia végrehajtásának tapasztalatairól.
Feladata betöltéséhez az Értékelő Bizottság legfontosabb eszköze a nyilvánosság: a társadalom legszélesebb körét informálja folyamatosan a Stratégia végrehajtásáról - ezt szolgálja a Miniszterelnöki Hivatal honlapján megtalálható tájékoztatás is. Az Értékelő Bizottság működésével kapcsolatos adminisztratív, titkársági feladatokat a Miniszterelnöki Hivatal a Gyermekesély Iroda útján látja el.

A Bizottság elérhetőségei:
e-mail: Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javascriptet.
levelezési cím: Gyermekesély Iroda, 1055 Budapest, Kossuth L. tér 2-4.