Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Címlap Sajtó Rólunk, tőlünk Pályaorientáció és – foglalkoztatás-bővítés
Pályaorientáció és – foglalkoztatás-bővítés

A szolgáltatás 2011. január 1-én került bevezetésre. A programelem folyamatos kidolgozás alatt van, a legoptimálisabb megvalósulás érdekében. Első lépésként a pályaorientációs csoportfoglalkozások tematikáinak kialakítására került sor. Elkészült a pályaorientációs szórólap is, amelynek funkciója a szolgáltatás lehetőségének megismerése, népszerűsítése, propagálása. A Hevesi Kistérségben 21 oktatási intézmény található, amelyekkel megkezdődött a folyamatos kapcsolatfelvétel, valamint a programelem bemutatkozása.

Eddig 7 iskolával történt konkrét egyeztetés. A hevesi Eötvös József Középiskolában 2011. február 07-én elkezdődött a 12. G osztály tanulóinak részvételével egy orientáló foglalkozás, amely 14 főt jelent. Tarnabodon, Pélyen február 25-én, Átányon márciustól kerülnek bevezetésre a foglalkozások a 7-8 osztályos diákoknak. A kiskörei Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Tarnaszentmiklósi Tagiskolában, a HVNOI Hevesi József Általános Tagiskolában, a HVNOI Újtelepi Általános Iskolában szeptembertől indul a szolgáltatás.


HEVESI ALACSONYKÜSZÖBŰ IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁS

HAISZA szolgáltatás 2011. január 1-ével kapott helyet a Hevesi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézményben, így az érdemi munka gyakorlatilag ekkor kezdődhetett meg a homlokzat kialakításával, illetve a szolgáltatás bemutatkozásának, népszerűsítésének tervezésével. A logó megtervezése után a célzott prevenciós tevékenységünk során alkalmazandó drogtotók megszerkesztésére került sor, így három különböző nehézségi fokú „szintfelmérő” került kialakításra.
A szolgáltatás népszerűsítése a közvetlen célcsoporttal (12-18 év közötti fiatalok) szoros kapcsolatban álló egészségügyi, oktatási és szociális ellátó intézmények felkeresésével vette kezdetét. Így jutottunk el a HKISZIK munkatársaihoz (Hevesi Kistérség Integrált Szolgáltató és Innovációs Központ – Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat), illetve a kistérség valamennyi védőnőjével felvettük a kapcsolatot. A bemutatkozáson és a tájékoztatáson túl főleg a szakmai- és szakmaközi kapcsolatok kialakítására, a korai jelzőrendszer beindítására helyeztük a hangsúlyt, valamint a településeken elérhető ifjúsági szabadidős színterekkel kapcsolatosan kaptunk információkat, amelyek a célcsoport nagyságának, életvezetési sajátosságainak, valamint a problémák/devianciák mélységének és kiterjedtségének becsléséhez jelentettek kiváló támpontot.
Az közvetett célcsoport felkeresése és tájékoztatása az oktatási intézményekkel folytatódik: a kistérségben működő 21 iskolát járjuk sorra, ahol a kapcsolatfelvételen és a korai jelzőrendszer beindítására történő törekvéseinken túl a legfontosabb feladat a tanrendbe illeszkedő, rendszeres, univerzális drogprevenció / egészségnevelés témájú kiscsoportos foglalkozássorozat lebonyolításának felajánlása, megszervezése, koordinálása. A kistérség 21 iskolája közül eddig csupán 5 intézménybe jutottunk el (kiskörei, tarnamérai és pélyi általános iskolák, valamint a hevesi Benedek Elek Általános Iskola, illetve az ugyancsak hevesi Eötvös József Középiskola), de már most kijelenthetjük, hogy tapasztalataink igen előremutatóak: valamennyi eddig felkeresett intézmény örömmel vette hiánypótló szolgáltatásunk iskolai feladatellátását, így legalább 12 prevenciós csoportfoglalkozás lebonyolítására kaptunk felkérést. A munkánkat ebben az irányban is folytatjuk. A Tarnamérai Általános Iskola részérő különleges felkérést is kaptunk: a 2011. február 25-én megrendezésre kerülő EgészségNap-on lesz lehetőségünk egész délutános bemutatkozásra.
A szakmai kapcsolatépítés területén kiemelendő még az egri RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat ún. agria.party.service – alacsonyküszöbű, megkereső, drogprevenciós és ártalomcsökkentő szolgáltatásával történő sikeres kapcsolatfelvétel, illetve az ugyancsak egri Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal való folyamatos szakmai kapcsolattartás és visszacsatolás.
A tevékenységünket a jövőben a korai jelzőrendszer kialakítására, illetve az iskolai drogprevenciós foglalkozássorozat bővítésére, kiszélesítésére fogjuk fókuszálni, nem megfeledkezve a szolgáltatás homlokzatának, megjelenésének minőségi  fejlesztéséről sem elsősorban a speciális információs szóróanyagok megtervezésével és elkészítésével, valamint a projekt honlapján történő térnyeréssel.