Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Címlap Idesüss!
Kulcsszó keresése: Összesen 202 találat van.
Címke: országos program Rendezés
Cikk
(Hírek)
2007 volt a Nemzeti stratégia induló éve. Ebben az évben a gyerekes családok helyzete romlott.  A romlás oka az előre is látható rossz gazdasági helyzet és forráshiány, amely nem párosult a sebezhető csoportok – így a gyermekesek – különös, illetve elégséges védelmével. További kutatási eredményeink néhány aktuális jelenség eddig nem ismert részleteiről  tájékoztatnak.   Ilyen kérdés a segélyezett, illetve a segélyezésből kimaradó szegények munkaerőpiachoz való viszonya; a szegény gyerekek kiszorulása a korai beóvodázásból; továbbá az uzsorapénz elterjedtsége és áldozatainak összetétele. A segélyezéssel kapcsolatban fontos és meglepő adat a segélyezés hiányának ellenösztönző hatása. A nem segélyezett szegények munkára készenléte rosszabb, mint azoké, akik legalább a segély révén kapcsolódnak közösségi ellátásokhoz és információkhoz. A gyermekek helyzetének változását számos kormányzati intézkedés befolyásolta. A rendelkezések többsége a gyermekek szempontjából jó szándékú volt. Sajnos, hatásvizsgálatuk gyakran hiányzik vagy nem nyilvános, illetve forráshiány, igazgatási problémák, tárcaközi összhanghiány, a komplex közelítések gyakorlatának hiánya miatt a valószínű hatások gyengék, olykor ellentmondásosak. Az ismertetett tapasztalatok alapján fogalmazódik meg néhány javaslat.

Olvassa el a MTA-KTI Gyerekprogram Iroda jelentését!

2008 július 29. (kedd)
(Sajtó, nyilvánosság)
Legyen jobb a gyermekeknek néven nemzeti stratégia értékelő bizottság létrehozásáról döntött a kormány - mondta a kormányszóvivő a kabinet ülését követő tájékoztatón.

(MTI 2008.07.16.)

2008 július 16. (szerda)
(MTA Gyerekszegénység Elleni Program)

... a Miniszterelnöki Hivatal – Miskolc Város Önkormányzata – MTA-KTI Gyerekprogram Iroda szervezésében.

Helyszín: Miskolc, Lillafüred

2008 április 25. (péntek)
(Egyéb)

... a Miniszterelnöki Hivatal – Miskolc Város Önkormányzata – MTA-KTI Gyerekprogram Iroda szervezésében.

Helyszín: Miskolc, Lillafüred

2008 április 25. (péntek)
(MTA Gyerekszegénység Elleni Program)
Az MTA-KTI Gyerekszegénység Programiroda

gyermekes családok érdekeit kiemelő

véleménye

a Szociális és Munkaügyi, valamint az Igazságügyi és Rendészeti Miniszter „Út a munkához” programhoz kapcsolódó előterjesztéséről

 

Összefoglalás: az ’Út a munkához” program javaslatai több okból veszélyeztetik a gyermekek legalapvetőbb jogait, ellentétben állnak a „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia legfontosabb céljaival. A szegénységben élő gyerekek helyzetét javítani akaró kormányzati erőfeszítésekkel a tervezet nem egyeztethető össze.

2008 április 14. (hétfő)
(MTA Gyerekszegénység Elleni Program)

Kedves Darvas Ágnes!

Köszönöm a levelet, ami Fazekas Károlyon keresztül is eljutott hozzám, aki a kérdés megvitatását indítványozza az OKA az MTA Munkatudományi Bizottság és az MTA Gyerekprogram Iroda részvételével. Én szívesen részt veszek egy ilyen vitán – még akkor is, ha nem minden kérdésben látok ellentétet az OKA-javaslatok és a GYENP által leírtak között. 

2008 február 10. (vasárnap)
(Hírek)

Gyerekházak

Alapozási fázis A gyerekesély program egyik alapozási fázisa, amelynek célja kialakítani, illetve javítani  a kicsi gyerekekről (18 hótól) való gondoskodás minőségét és folyamatosságát. Két fontos programelem összehangolása  a jó működés feltétele. A Biztos Kezdet, mint a hátrányos helyzetben élők képesség fejlesztést biztosító elmélet, és a Legyen jobb a gyerekeknek komplex stratégiai program.

2008 február 02. (szombat)
(MTA Gyerekszegénység Elleni Program)

Az MTA KTI Gyerekprogram Irodájának állásfoglalása az OKA gyermeknevelési szabadságokkal kapcsolatos javaslatára vonatkozóan

Több helyen elérhetők az Oktatási Kerekasztal (OKA) különböző javaslatai. Ezekből néhány nagyobb nyilvánosságot kapott, és már most közvetlenül befolyásolhatja a közpolitikát. A gyermekszegénység elleni „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia szempontjai nem mindig jelennek meg az OKA javaslataiban, amelyek inkább a közoktatásra és néhány ehhez kapcsolódó, pl. foglalkoztatáspolitikai eszközre koncentrálnak. Az általános vitát sürgősnek és fontosnak tartjuk. Az esetleges gyors közpolitikai reakció miatt azonban, egy, a szegényebb gyermekes családokat különösen érintő javaslattal szembeni fenntartásainkat már most megfogalmazzuk.

2008 január 30. (szerda)
(Sajtó, nyilvánosság)
Pilári Darinka

Magyar Nemzet, 2007. december 11.

A kormány gyermekszegénység elleni programjának részeként, annak gyakorlati megvalósításáért a közelmúltban modellkísérlet indult a szécsényi kistérségben. Ennek célja a közösségfejlesztésen keresztül a térség fejlesztése, amelynek kiemelt célcsoportja a bölcsődés és a serdülő korosztály. Az ebben dolgozó néhány szakember munkájával kevésbé foglalkozik az illetékes minisztérium, csekély anyagi támogatás mellett, önállóan működnek. A helyiek többsége nem látja át sem magát a programot, sem a megvalósult, újdonságnak számító gyerekházak és ifjúsági klubok célját. Számukra a változások elfogadottak addig, amíg azok pozitív érzelmeket váltanak ki a gyerekekből, és nem adnak okot bizalmatlanságra.
2007 december 12. (szerda)
(Hírek)

“Making Things Better for our Children”

Parliament, 

– considering the fact that choosing to have a child is of value to all of society and that raising a child entails costs and sacrifices that deserve financial and moral recognition,

– emphasizing that children enjoy special protections which include using all means available to guarantee children’s right to a living standard enabling their appropriate physical, intellectual, spiritual, moral, and social development,

– recognizing that solidarity between social groups in different situations and between different generations is essential to guarantee our children’s future,

– recognizing that sustainable social development and a healthy, cohesive and peaceful society, the foundations for which must be constructed for our children by enhancing solidarity, forms the basis for economic development,

– emphasizing that improving opportunities for children and decreasing child poverty is a common interest, task, and responsibility of society, of central and local government bodies, and of non-governmental organizations,

– recognizing that the most effective way to combat child poverty is to prevent it from evolving, and that this requires more effective measures than we have at present,

– considering that Hungary is in 19th place among the 26 countries surveyed by UNICEF in its study on child poverty,

– considering the statistical data which verify that as of December 2006 there were 2,064,793 dependent children below the age of 18 living in Hungary and that the households raising these children are poorer than others ,

– realizing that every single political party with seats in Parliament has said that the society-wide issue of reducing child poverty is both important and urgent,

– recognizing that comprehensive measures covering all sectors are needed to reduce child poverty,

– satisfying the obligations undertaken by the Republic of Hungary in international accords and conventions, in particular in the ones set forth in the United Nations Millennium Development Goals, the Convention on the Rights of the Child signed in New York on November 20, 1989, and the U.N. Children’s Rights Committee’s Recommendations on the Republic of Hungary’s First Government Report (1998) and its Recommendations on the Second and Third Government Reports (2006),

adopts the following resolution:

2007 augusztus 28. (kedd)
(MTA Gyerekszegénység Elleni Program)

Nagy többséggel, 306 igen és három tartózkodás mellett fogadta el a Ház a "Legyen jobb a gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032" címet viselő határozati javaslatot. A dokumentum egyik legfontosabb célja, hogy egy generáció alatt jelentősen csökkentse a gyerekek és családjaik szegénységét.

{phocadownload view=file|id=63|text=Országgyűlési Határozat|target=s}

2007 május 30. (szerda)
(Hírek)

Az MTA Gyermekszegénység Elleni Programirodája felhívást tesz közzé azzal a céllal, hogy összegyűjtse azokat a programokat, amelyek „jó gyakorlatként” mások számára is hasznosak lehetnek.

Olyan önkormányzati vagy civil kezdeményezéseket szeretnénk megismerni, amelyek kapcsolódnak a Gyermekszegénység Elleni Program, illetve a „Legyen jobb a gyerekeknek” Nemzeti Stratégia céljaihoz, fejlesztési területeihez. Eredményeket tudnak felmutatni a gyermekes családok, a gyerekek szegénységének csökkentése, élethelyzetének javítása terén. Azokat a módszereket, programokat kívánjuk összegyűjteni, majd rendszerezni, amelyek hatékonyan hozzájárulnak a hátrányos helyzetű, szegény családok esélyeinek növeléséhez, illetve a gyerekek hátrányainak csökkentéséhez, életkilátásainak javításához – legyen szó a korai gyermekkort, az oktatást, a szociális szolgáltatásokat, a gyerekek egészségi állapotát, vagy épp a szülő könnyebb munkavállalását, a szülő-gyerek kapcsolat javítását érintő programokról, alternatív kezdeményezésről.

A „jó gyakorlatok” összegyűjtésével az a célunk, hogy a működő, eredményes programok mások számára is megismerhetők legyenek. Szeretnénk továbbá képet kapni az országban fellelhető sikeres gyakorlatokról, arról, hogy mások milyen módszerekkel, milyen eredményekkel dolgoznak. A gyerekek, illetve a hátrányos helyzetű családok társadalmi integrációját előmozdító, helyi szinten megvalósuló programokat a Programiroda összegyűjti, rendszerezi. Az innovatív, a szakmai közvélemény számára is értékes, hasznosítható leírásokat a www.gyerekesely.hu honlapon közzé tesszük.

Kérjük, amennyiben úgy gondolja, hogy a fenti kritériumoknak megfelelő, „jó gyakorlatként” definiálható program megvalósításában közreműködik, illetve tud ilyen jellegű kezdeményezésekről, írja meg nekünk. A program célcsoportját, módszertanát és eredményeit bemutató rövid leírásokat a következő címekre várjuk:

-  MTA Gyermekszegénység Elleni Programiroda

  1112 Budapest, Budaörsi u. 45.

zsombor@gyerekesely.hu

 Együttműködését, tapasztalatainak megosztását köszönjük!

MTA Gyermekszegénység Elleni Programiroda
2007 május 23. (szerda)
(Hírek)

Van mit javítani gyermekeink életkörülményein. A közismert tragikus példák mellett nemzetközi felmérések is erre intenek bennünket. Egyes adatok a sor végére, mások a középmezőnybe helyeznek bennünket.

Éhező szülők és gyermekeik, családok mélynyomora" cimmel jelent meg írás a Magyar Hírlap online oldalain, hírt adva a "Legyen jobb a gyerekeknek" stratégiáról Pintér Attila szerkesztésében, Jász Annamária, Smanykó Igor, Suhajda Zoltán, Végh Zsófia közreműködésével.

{mosimage}

Idézet a cikkből:

Legyen jobb a gyerekeknek A magyar gyermekes családok szegénységi arányai (százalék, 2004) Középső jövedelem 60% alatt/A KSH által számított létmin. alatt Összes háztartás: 14/28 Összes gyermekes házt.: 19/41 Egy gyermek van: 11/29 Két gyermek van: 19/34 Három vagy több gyermek van: 36/60 Forrás: Nemzeti stratégia

A stratégia kidolgozását egyfelől a gyermekek jogaira vonatkozó nemzetközi kötelezettségeink teszik szükségessé. A kabinet fontos társadalmi célnak tekinti a szegénységi ciklus megszakítását is. A mai, tudáson és versenyen alapuló társadalomban a gyerekek szegénysége súlyosabb következményekkel jár, mint korábban. A szegény gyerekkor nemcsak az anyagi javak hiányát jelenti, hanem azt is, hogy a gyermek előtt lezáródnak azok a lehetőségek, amelyek alkalmassá teszik arra, hogy felnőttként bekapcsolódjon a nagy társadalmi rendszerekbe. Ugyancsak a gyermekek jóléte és a kormány szakmai elképzelése állt annak a tegnapi budapesti konferenciának a középpontjában, ahol a téma szakértői véleményezték a rendkívül összetett problémát. Ferge Zsuzsa szociológus a kormány Legyen jó a gyermekeknek című országgyűlési határozati javaslatát elemezve kijelentette: egy generáció alatt szeretnék növelni a gyermekek közötti társadalmi egyenjogúságot, csökkenteni az életesélyüket rontó devianciákat. A felsorolt eredményeknek a program szerint már rövid távon meg kell mutatkozniuk. A hosszú távú cél átalakítani mindazon társadalmi mechanizmusokat, intézményeket és szolgáltatásokat, amelyek ma újratermelik a szegénységet és a kirekesztést.

2007 február 23. (péntek)
(Sajtó, nyilvánosság)

A szécsényi kistérségben elindult a Gyermekesély program, amelynek célja a szegénységben élő családok számának csökkentése, a gyermeki kirekesztés és mélyszegénység szélsőséges formáinak felszámolása, a térségben élő gyerekek életkörülményeinek és esélyeinek javítása – a helyi döntéshozók és szakemberek együttműködésével.

Eredeti cikk:

2007 február 05. (hétfő)
(Hírek)

Legyen jobb a gyermekeknek! Elkészült, és a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta annak az országgyűlési határozatnak a szövegtervezetét, amely parlamenti határozattal kíván össztársadalmi támogatottságot szerezni a Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program legfontosabb céljainak és elfogadtatni a program alapelveit. Ön is segíthet a határozattervezet véglegesítésében és véleményezheti a "Legyen Jobb a Gyerekeknek" Nemzeti Stratégia 2007-2032 szövegét. Észrevételeit megküldheti közvetlenül a Miniszterelnöki Hivatalnak az Agnes.Varga@meh.hu email címen, vagy elküldheti a program kidolgozóinak a ptitkar@gyerekszegenyseg.hu címre, akik összesítve továbbítják azt az előterjesztőnek.

2007 január 25. (csütörtök)
Dokumentumok
(Hazai szakmai anyagok)
Szociális Expo 2010 - Angyalföldi József Attila Művelődési Központ, Budapest2010. november 11-12.
2010 november 11. (csütörtök)
(Állásfoglalások)
"A gyerekek legalább negyede szegénységben él. Az arány 2008 óta folyamatosan nő. A válság súlyosbította a helyzetet. A kormány lehetőségei régóta szűkösek, és várhatóan azok is maradnak. Ilyen körülmények között legalább az állami újraelosztásban prioritásnak kell tekinteni azokat az eszközöket, amelyek gátolják, legalább lassítják a jövőt is romboló mély és tartós nyomort, és egyben – automatikus stabilizátorként  – valamennyire tompítják a válság hatásait..." - 2010. október 26.
2010 október 26. (kedd)
(Állásfoglalások)
a „Szegény-és cigánytelepek, városi szegregátumok területi elhelyezkedésének és infrastrukturális állapotának elemzése különböző (közoktatási, egészségügyi, településfejlesztési) adatforrások egybevetésével” című tanulmány kapcsán - 2010. szeptember 21. 18:46
2010 szeptember 21. (kedd)
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>