Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Címlap Sajtó Rólunk, tőlünk
Kulcsszó keresése: Összesen 152 találat van.
Címke: szegregáció; kirekesztés Rendezés
Cikk
(Sajtó, nyilvánosság)

A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége, a város családsegítő és gyermekjóléti szolgálata, valamint a helyi általános iskolák közösen működtetik a bátonyterenyei roma tanodát. Szomora Szilárd, a szövetség elnöke, a családsegítő szolgálat vezetője elmondta: délutánonként tantárgyi felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokkal, továbbá önismereti és drámapedagógiai tréningekkel várják a gyerekeket. A fiatalokkal a tanodában tíz pedagógus és nyolc mentor foglalkozik, figyelemmel kísérve iskolai előmenetelüket és otthoni szociális körülményeik változását is.

2007 június 10. (vasárnap)
(Hírek)

A Tudor Közhasznú Alapítvány (http://www.tudor-alapitvany.hu) célja, hogy különböző helyeken az országban folyamatosan segítsen tehetséges hátrányos helyzetű gyerekeknek 8-10 éves koruktól kezdve általános iskolai tanulmányaik végzésében, tehetségük kibontakoztatásában, hogy ne kelljen eleve behozhatatlan hátrányokkal indulniuk az életben.

2007 június 10. (vasárnap)
(Sajtó, nyilvánosság)

NEMÉNYI MÁRIA - Identitásstratégiák

Egy most folyó kutatás részeként interjúkat készítettünk 14 éves roma gyerekekkel - ezek az interjúk szolgáltatták a nyersanyagot ehhez a cikkhez.1 Kutatásunk fő kérdése az volt, hogyan formálja az iskoláskor vége felé járó roma gyerekek identitását az a szűkebb, személyes társadalomlélektani közeg, amit az iskola, az osztálytársak és a család jelent, illetve az a tágabb társadalompolitikai feltételrendszer, ami az iskolák működését, a családok életkörülményeit, a serdülő gyerekek egymás közti viszonyait meghatározza.

Az etnikai identitás kialakulását a kutatók többnyire úgy írják le, mint egy olyan folyamat eredményét, amely során egy kisebbségi csoporthoz tartozó személy tudatosítja magában az adott faji-etnikai csoporthoz tartozását. Ebben a folyamatban fontos mozzanat, hogy a kisebbségi csoporthoz tartozó személy számára milyen értékek asszociálódnak ahhoz a közösséghez, amihez tartozik, hogy vajon képes-e pozitív identitást kialakítani a saját csoport felértékelése által, vagy pedig éppen ellenkezőleg, ha a csoportjához akár csoportközi összehasonlításban, akár valamely külső fenyegetés révén negatív konnotációk tapadnak, éppen a negatív önkép, a negatív identitás, a csoport megtagadása válik-e jellemzővé.

(Az Educatióban hamarosan megjelenő tanulmány rövidített változata)

Eredeti cikk: http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=PUBLICISZTIKA0707&article=2007-0218-2029-28OKEN

2007 június 04. (hétfő)
(Sajtó, nyilvánosság)

A gyerekszegénység járványszerű terjedésére az lehetne gyógyír, ha bevezetésre kerülne olyan differenciált, egyéni teljesítményt jutalmazó vagy annak hiányát büntető családtámogatási-gyámhatósági program, amely nem a mennyiségi szemléletű utódnemzést, hanem a megfontolt, felelősségteljes, jövedelmi státusszal szinkronban lévő gyermekvállalást honorálná.

”Magyarországon 700 ezer és 900 ezer között van azoknak a 18 év alatti gyerekeknek a száma, akik a szegénységi küszöb alatt élnek, és a számuk folyamatosan nő” – állapították meg a témában rendezett konferencián. Effajta adatsorokkal a rendszerváltás hajnala óta bombázzák a közvélemény lelkiismeretét. Nem mintha 1989-90 előtt ne lettek volna az alapvető dolgokban hiányt szenvedő kis-és fiatalkorúak. Csak épp a helyzetüket feltárni akaró kutatók pártállami szilenciumra ítéltettek. Ehhez viszonyítva már az is haladás, hogy a problémát elismerve, beszélünk róla. De ha nem érjük be a kór leírásával, hanem tenni is akarunk a létminimum alatt vegetálók gyarapodásának megakadályozására, úgy az ilyenkor szokásos obligát sopánkodáson felül kellene emelkedni. Illetve végiggondolni, mennyiben felelős a társadalom, s mennyiben családjuk e fiatalok kilátástalan helyzetéért.

(hvg 2007.05.18. http://hvg.hu/velemeny/20070518_gyereknyomor_szegenyseg.aspx)

2007 május 20. (vasárnap)
(Hírek)

GYERMEKJÓLÉT A FEJLETT ORSZÁGOKBAN

Egy nemzet állapotának valódi fokmérője az, mekkora figyelmet fordít gyermekeire – az ő egészségükre, biztonságukra, anyagi jólétükre, oktatásukra és szocializációjukra és arra miként vannak szeretve, értékelve és beilleszkedve családjukba továbbá abba a társadalomba amelybe születtek.

Február 14-én mutatta be az UNICEF legújabb jelentését a gyermekek helyzetéről a fejlett országokban. A 21 fejlett országot tartalmazó rangsorban Magyarország a 19. helyet foglalja el.

A teljes kutatási jelentés letölthető dokumentuma

2007 február 15. (csütörtök)
(Sajtó, nyilvánosság)

Udvardy Zoltán | Külföld | 2010.02.18.

The Times: középkori körülmények, gettósítás Szlovákiában

A The Times csütörtöki számának külpolitikai rovata egy fél oldalon két cikket is közöl a közép-európai romák helyzetéről Adam Lebor budapesti tudósítótól. A képekkel és Szlovákia térképével illusztrált tudósítás az Ostroványban a roma gettó elkerítésére felépített falról szól, melyben kiemelik a közpénzből épített kétméteres szürke fal kirekesztő jellegét és a romáknak a társadalomban betöltött rendkívül nehéz helyzetét.

Bővebben ld.: MNO Magyar Nemzet Online

1999 november 30. (kedd)
Dokumentumok
(Állásfoglalások)
a „Szegény-és cigánytelepek, városi szegregátumok területi elhelyezkedésének és infrastrukturális állapotának elemzése különböző (közoktatási, egészségügyi, településfejlesztési) adatforrások egybevetésével” című tanulmány kapcsán - 2010. szeptember 21. 18:46
2010 szeptember 21. (kedd)
(Hazai szakmai anyagok)
A GDP-n túl:a gazdasági teljesítmény és a társadalmi jól-lét mérése ...MTA, 2009. november 25.
2009 november 25. (szerda)
(Hazai szakmai anyagok)
Bátonyterenye, 2009. október 16–17. A Miniszterelnöki Hivatal, Bátonyterenye Városa és a Többcélú Kistérségi Társulás, valamint az MTA Gyermekszegénység Elleni Program közös konferenciája a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásával az esélyegyenlőséget növelő óvodai-iskolai jó gyakorlatokról
2009 október 28. (szerda)
(Állásfoglalások)
Az MTA Gyerekszegénység Elleni Program valamennyi munkatársa nyílt levélben fordult Sólyom Lászlóhoz, a Magyar Köztársaság elnökéhez és Katona Bélához, a Parlament elnökéhez - 2009. október 27.
2009 október 27. (kedd)
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 Következő > Utolsó >>