Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Kulcsszó keresése: Összesen 1332 találat van.
Címke: cikk Rendezés
Cikk
(Hírek)

New York, 2007. január 10. Az ENSZ Közgyűlése a gyerekszegénységnek egy erőteljes meghatározását fogadta el, amikor elismerte, hogy míg a szegénység mindenkinek árt, a gyermekek által átélt szegénység különösen ártalmas.

“A szegénységben élő gyermekeknek nem jut elegendő élelmiszer, ivóvíz, tisztálkodási szer, nélkülözik az alapvető egészségügyi szolgáltatásokat, a védelmet, az oktatást, a részvételi lehetőségeket és a támogatást - és míg a javak és szolgáltatások hiánya érint minden emberi lényt, a legjobban mégis a gyerekeket fenyegeti és bántja, akik így képtelenek érvényesíteni jogaikat, kibontakoztatni képességeiket és teljes jogú tagjává válni a társadalomnak.” – jelenti ki a Közgyűlés a Gyermekjogokról szóló éves határozatában.

Címkék: cikk hír nemzetközi
2007 január 16. (kedd)
(Hírek)

Közbizalom 2006

A Közösségfejlesztők Egyesülete és a Magyar Művelődési Intézet Közösségfejlesztési Osztálya 2006. szeptember 15-e és 30-a között - immár második alkalommal - szúrópróba-szerű országos vizsgálatot végzett a hazai lakosságnak az állampolgári részvételi készségére és a közintézményekbe vetett bizalmának a megismerésére.

Címkék: cikk hír országos
2007 január 15. (hétfő)
(Hírek)

NEW YORK, 10 January 2007 - The UN General Assembly has adopted a powerful definition of child poverty, acknowledging that while poverty harms everyone, children experience poverty differently.

“Children living in poverty are deprived of nutrition, water and sanitation facilities, access to basic health-care services, shelter, education, participation and protection, and that while a severe lack of goods and services hurts every human being, it is most threatening and harmful to children, leaving them unable to enjoy their rights, to reach their full potential and to participate as full members of the society,” according to the General Assembly in its annual resolution on the rights of the child.

2007 január 12. (péntek)
(Hírek)

A Mondragon Szövetkezeti Vállalat (Mondragon Corporacion Cooperativa - MCC) 1956-ban Mondragon városában kezdte működését, amikor egy 5 fiatal mérnökből álló csoport – akiket szocialista plébánosuk, Jose Maria Arizmediarrieta atya bátorított – megalapított egy szövetkezetet olajtüzelésű kályhák gyártására. Arizmediarrieta atya vízióját követve az öt fiatal hallgató mára megteremtette az MCC pénzügyi bázisát. Már 1959-ben ők alapították meg a Caja Laboral Populart (CLP), a Dolgozó Emberek bankját, amely nem pusztán a szövetkezetek bankja, hanem maga is szövetkezetként működik. Az MCC negyvenévi működése alatt nagyra nőtt, egyesítve 160 munkavállalói tulajdonú szövetkezetet, bevonva a 23 000 tulajdonos társat, miközben a termelési érték 1991-re 3 milliárd dollárt ért. A Mondragon Szövetkezeti Egyesülés fő célja a tulajdonos-alkalmazotti munkahelyek létrehozása, lehetőséget teremtve az emberek számára a gazdaságba való bekapcsolódásra. A statisztikák azt mutatják, hogy a Mondragon szövetkezetek jövedelmezősége kétszer akkora, mint a spanyol vállalatok átlaga, a munkavállalók termelékenysége meghaladja minden más spanyol szervezetét. Mindezt a közös sikerre, az emberek bevonására és a vállalati demokráciára alapozzák.

2006 december 11. (hétfő)
(Hírek)

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN

A gyerekeknek illetve a gyerekes családoknak nyújtott szolgáltatások nem szűkíthetők a szociális szolgáltatásokra, s az ezeket vizsgáló munkánknak is több szektorra kiterjedőnek kell lennie. Az egészségügyi szolgáltatások, az oktatásban megjelenő szolgáltatások és végül a szociális szolgáltatások érintett célcsoportra irányuló vizsgálata szükséges, bár mindent átfogó elemzésre nem vállalkozhatunk.

Párhuzamosan a gyermekszegénység elleni program munkálataival a szociális ellátás/ szociális szolgáltatások vizsgálatára igen eltérő indíttatású munkálatokat figyelhetünk, így a Győri Péter nevéhez kapcsolható műhelymunkára, ahol a „A tékozló koldus..” néven ismertté váló szolgáltatáselemzési és fejlesztési téziseket alkották meg, illetve a Szociális és Munkaügyi Minisztériumban kezdeményezett munkálatokra, ahol az Országos Szociálpolitikai Tanács létrehozásával és működtetésével kívánnak lépéseket tenni a szociális szolgáltatások megújítása érdekében. A párhuzamosság, a cselekvési jogosultságok tisztázatlansága, s bármiféle eredményesség megvalósulásának lassú volta az, ami szempontunkból igen kevéssé biztató, hiszen a gyerekeknek nincs idejük várni.....

Elkészült a "SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN" című szolgáltatásfejlesztési koncepció. A tanulmány munkaváltozata megtalálható a programdokumentumok között (pdf formátumban).

{mos_sb_discuss:2}

2006 november 26. (vasárnap)
(Hírek)
Rászorulók a bársonyszékben

2006. október 15. 17:28 | Náray Tamás

Hajléktalanok, szegénységben élő gyermekek és az őket segítőké volt a főszerep szombaton a parlamentben. A szegénységben élők második találkozóján a témát átitató közhelyek helyett ezúttal olyan hangok is szót kaptak, melyek valódi megoldásokat javasolnak a problémára. Szerencsésen találkozott hát a kínálat és a kereslet a T. Ház falain belül.

2006 október 21. (szombat)
(Sajtó, nyilvánosság)

Anti-poverty meeting seeks long-term solutions Budapest, October 14 (MTI)

Researcher for the National Programme Against Child Poverty, Agnes Darvas said the first step forward in Hungary was that a short programme outlining the key goals and principles in the fight against child poverty was completed in March this year. The primary aims are reducing the number of poor families with children and eliminating altogether the lowest group of families in deep poverty and segregation, while attempting to break the cycle of poverty reproducing itself, Darvas said. 

A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program kutatója, Darvas Ágnes kifejtette, hogy az első előrelépés Magyarországon az ez év márciusában véglegesített rövid program volt, kiemelve a legfontosabb célokat és alapvetéseket a gyermekszegénység elleni harcban. Ez elsődlegesen azt célozza, hogy a gyermekes szegény családok száma csökkenjen, és teljesen eltűnjön a szegénységben és kirekesztettségben élő családok legmélyebb szinten élő csoportja, és mekíséreljük megszakítani a szegénység újratermelődésének ciklusát, mondta Darvas Ágnes.

Címkék: cikk
2006 október 19. (csütörtök)
(Hírek)

2005. október 15.-én, a Magyar Szegénységellenes Hálózat tagjainak első találkozóján a Miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány határozottabban és többet kíván tenni a szegénység ellen.  Első lépésként felkérte Ferge Zsuzsa akadémikust a Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program kidolgozására. 2005. novemberében megalakult az MTA Gyermekprogram Iroda, és megkezdődött a Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program kidolgozása.  2006. január végéig közel kétszáz szakember és érintett civil segített a helyzet feltérképezésében, a javaslatok kidolgozásában: pedagógus, orvos, szociális munkás, jogász, gyermekvédő, kutató, közigazgatási szakember, gyermekekért és szegényekért dolgozó civil szervezet, gyermekek kisebb nagyobb csoportjai. Az átfogó terv első, 3 évre szóló javaslata, az ún. Rövid Program (mellékletekkel) elkészült. A programkészítés további bő egy évében (a szükséges kiegészítő kutatásokra alapozva) el kell készülnie a 25 évre szóló Generációs Programnak, illetve egy, ennek alapján készített olyan stratégiai tervnek, amely (egyeztetések után) az Országgyűlés elé terjeszthető.

Címkék: cikk hír országos
2006 augusztus 22. (kedd)
(Sajtó, nyilvánosság)

Udvardy Zoltán | Külföld | 2010.02.18.

The Times: középkori körülmények, gettósítás Szlovákiában

A The Times csütörtöki számának külpolitikai rovata egy fél oldalon két cikket is közöl a közép-európai romák helyzetéről Adam Lebor budapesti tudósítótól. A képekkel és Szlovákia térképével illusztrált tudósítás az Ostroványban a roma gettó elkerítésére felépített falról szól, melyben kiemelik a közpénzből épített kétméteres szürke fal kirekesztő jellegét és a romáknak a társadalomban betöltött rendkívül nehéz helyzetét.

Bővebben ld.: MNO Magyar Nemzet Online

1999 november 30. (kedd)
(Sajtó, nyilvánosság)

Belföld | MNO - BL | 2010. március 12.

„Egyre több az olyan diák, aki éhesen jön az iskolába” + Videó

A tavalyinál 800 millió forinttal kevesebb állami támogatást kapnak a győri iskolák és óvodák a normatíva csökkentése miatt. Az intézmények képtelenek eleget tenni az állami élelmezési követelményeknek, különösen úgy, hogy egyre több gyerek csak az iskolában jut meleg ételhez, és többségük ingyenes ellátásra jogosult.

Tekintse meg a Hír Televízió felvételét!

Bővebben ld.:  Magyar Nemzet Online

1999 november 30. (kedd)
Dokumentumok
(EGYÉB)
A mezőcsáti kistérség három gyerekirodájának egyikében, Tiszavalkon az iroda vezetőjének,  Bognár Istvánné Kelemen Évának a szerkesztésében havonta jelenik meg a lap, amelyet gyerekek írnak, találnak ki – mint ahogy magát a programot is, legalábbis a nyárit, amelyről képekkel teletűzdelt írásaikban beszámolnak.
2010 szeptember 16. (csütörtök)
<< Első < Előző 61 62 63 64 65 66 67 Következő > Utolsó >>