Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Kulcsszó keresése: Összesen 1332 találat van.
Címke: cikk Rendezés
Cikk
(Hírek)
A Szociális Szakmai Szövetség Elnökségének állásfoglalása
a büntetőjogba ütköző magatartást tanúsító gyermek kérdéséről
2008 januárjában a hazai közvéleményben nagy érdeklődést váltott ki néhány olyan eset, amikor gyermekek vagy fiatalkorúak követtek el erőszakos cselekményeket, és amelyeket a média szenzációként tálalt. A hírek szerint, a kormányzat intézkedéseket tervez a gyermekkorúak által elkövetett cselekmények problémájának kezelésére, megfontolva a  büntethetőség korhatárának  leszállítását is. A Szociális Szakmai Szövetség elnöksége - az ügy iránt elkötelezett szociális szakemberek véleményét meghallgatva - a következő állásfoglalást fogadta el:
2008 március 09. (vasárnap)
(Hírek)

Az Esztergomi Szent Jakab Alapítvány által működtetett Drogprevenciós Iroda / Fényközpont, mint kiemelten közhasznú feladatot ellátó intézmény 2001. májusában kezdte meg működését Esztergomban. Drogproblémában érintettek és hozzátartozóik számára nyújt alacsonyküszöbű pszicho-szociális ellátást (Komárom-Esztergom megyében egyedülálló ez a segítségnyújtási forma). Olyan tanácsadó műhelyként működik, mely kistérségi szinten a felvilágosítás, tanácsadás és utógondozás mellett a prevenciós feladatok koordinálását is felvállalja.

Bővebb információk a programról 

2008 március 04. (kedd)
(Hírek)
Az Oktatási Hivatal tájékoztatója a 2008/2009. tanévi iskolai tankönyvrendelés lebonyolítását, a tankönyvellátás megszervezését segítő szakmai kiadvány. A tájékoztatóban foglaltak elolvasása, megismerése nem helyettesítheti az iskolai tankönyvellátás megszervezését meghatározó jogszabályok alapos tanulmányozását. A tájékoztató az iskolai tankönyvellátást meghatározó legfontosabb rendelkezéseket, valamint a korábbi évekhez képest bekövetkezett változásokat ismerteti, s nem vagy csak érintőlegesen tér ki az évek óta változatlan rendelkezésekre (pl. az iskolai tankönyvellátásban közreműködőkre megállapított összeférhetetlenségi szabályok, a tankönyvjegyzék szerkezete stb.).
2008 február 24. (vasárnap)
(Sajtó, nyilvánosság)

 Az oktatási integráció sikere, illetve kudarca körül az utóbbi hónapokban parázs vita alakult ki a sajtóban, ami engem leginkább a „félig üres a pohár vagy félig tele a pohár" problémájára emlékeztetett.[1] Épp ezért az alábbi írásban nem a vitához szeretnék hozzászólni, hanem olyan, akár tipikusnak is mondható esetekről szeretnék írni, amelyek alapján az olvasó közelebbi képet kaphat a roma gyerekek iskolai szegregációjáról és az oktatási integráció állapotáról.

(a cikk megjelent a Mozgó Vlág folyóiratban)

 

2008 február 21. (csütörtök)
(Hírek)
Forrás: OFA

Véget ért a Szöv-tan/2007 pályázat útján kiválasztott szakemberek szociális szövetkezeti tanácsadói képzése. A 2007-2008-as időszakban szociális szövetkezeti tanácsadást nyújtó szakemberek listája itt letölthető (Excel dokumentum).

Az OFA szociális szövetkezet támogatási programmal kapcsolatban felmerülő konkrét kérdésekkel, tanácsadási igénnyel kérjük, forduljon dr. Csáky Gyopárka program koordinátorhoz.

dr. Csáky Gyopárka az OFA szociális szövetkezet program koordinátora e-mail: csaky.gyopar@ofa.hu OFA-Hálózat Debreceni Iroda Tel.: 52/531-880; 30/628-0016    Fax.: 52/531-881

Az OFA-Hálózat regionális irodáinak munkatársai, valamint külsős szakértők is készséggel állnak az érdeklődők rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken.

2008 február 15. (péntek)
(MTA Gyerekszegénység Elleni Program)

Kedves Darvas Ágnes!

Köszönöm a levelet, ami Fazekas Károlyon keresztül is eljutott hozzám, aki a kérdés megvitatását indítványozza az OKA az MTA Munkatudományi Bizottság és az MTA Gyerekprogram Iroda részvételével. Én szívesen részt veszek egy ilyen vitán – még akkor is, ha nem minden kérdésben látok ellentétet az OKA-javaslatok és a GYENP által leírtak között. 

2008 február 10. (vasárnap)
(Hírek)

Gyerekházak

Alapozási fázis A gyerekesély program egyik alapozási fázisa, amelynek célja kialakítani, illetve javítani  a kicsi gyerekekről (18 hótól) való gondoskodás minőségét és folyamatosságát. Két fontos programelem összehangolása  a jó működés feltétele. A Biztos Kezdet, mint a hátrányos helyzetben élők képesség fejlesztést biztosító elmélet, és a Legyen jobb a gyerekeknek komplex stratégiai program.

2008 február 02. (szombat)
(Hírek)
forrás: Népszava online, 2008. január 17.

A szegénység nem azért baj, mert mások gazdagok, s igazságtalanság, hogy némelyek – és csak némelyek – szegények, nem pedig mindenki. Bár persze igazságtalanság.

2008 február 01. (péntek)
(MTA Gyerekszegénység Elleni Program)

Az MTA KTI Gyerekprogram Irodájának állásfoglalása az OKA gyermeknevelési szabadságokkal kapcsolatos javaslatára vonatkozóan

Több helyen elérhetők az Oktatási Kerekasztal (OKA) különböző javaslatai. Ezekből néhány nagyobb nyilvánosságot kapott, és már most közvetlenül befolyásolhatja a közpolitikát. A gyermekszegénység elleni „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégia szempontjai nem mindig jelennek meg az OKA javaslataiban, amelyek inkább a közoktatásra és néhány ehhez kapcsolódó, pl. foglalkoztatáspolitikai eszközre koncentrálnak. Az általános vitát sürgősnek és fontosnak tartjuk. Az esetleges gyors közpolitikai reakció miatt azonban, egy, a szegényebb gyermekes családokat különösen érintő javaslattal szembeni fenntartásainkat már most megfogalmazzuk.

2008 január 30. (szerda)
(Hírek)

2001 óta működik a XIV. kerületben egy izgalmas nevű klub: a GÁZOLÓ. A sejtelmes név mögött egy nagyon is békés tevékenység folyik. Bizonyos értelemben hátrányos helyzetű gyerekek ismerhetik meg a természetet és jutnak sok-sok érdekes információhoz a klub tevékenységének és a klub vezetőinek köszönhetően. Az ő segítségükkel mutatjuk be a klubot és aktuális programjaikat.

 

 

2008 január 26. (szombat)
(Hírek)

A fejlődő országokban élő gyerekek helyzetéről tárgyaltak New Yorkban, az ENSZ Közgyűlésén. Különleges dolog történt. Egy 12 éves nigériai kisfiú a plenáris teremben államfők, nagykövetek és diplomaták előtt mondott beszédet arról, hogy mit is akarnak a gyerekek, akikről ott a döntéseket hozzák. A beszéd megfogalmazásában két magyar fiatal is segített, akik szintén ott voltak New Yorkban, a Gyermekek Fórumán.

Címkék: cikk hír nemzetközi
2007 december 19. (szerda)
(Sajtó, nyilvánosság)
Pilári Darinka

Magyar Nemzet, 2007. december 11.

A kormány gyermekszegénység elleni programjának részeként, annak gyakorlati megvalósításáért a közelmúltban modellkísérlet indult a szécsényi kistérségben. Ennek célja a közösségfejlesztésen keresztül a térség fejlesztése, amelynek kiemelt célcsoportja a bölcsődés és a serdülő korosztály. Az ebben dolgozó néhány szakember munkájával kevésbé foglalkozik az illetékes minisztérium, csekély anyagi támogatás mellett, önállóan működnek. A helyiek többsége nem látja át sem magát a programot, sem a megvalósult, újdonságnak számító gyerekházak és ifjúsági klubok célját. Számukra a változások elfogadottak addig, amíg azok pozitív érzelmeket váltanak ki a gyerekekből, és nem adnak okot bizalmatlanságra.
2007 december 12. (szerda)
(Hírek)

Brüsszel, 2007. december 12.

A mai napon az Európai Bizottság a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai évének jelölte ki 2010-et. A 17 millió eurós kampány célja, hogy megerősítse az EU elkötelezettségét amellett, hogy 2010-ig döntő hatást gyakoroljon a szegénység felszámolására.

„A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem az EU egyik alapvető célja, közös megközelítésünk fontos eszköznek bizonyult a tagállamok tevékenységeinek irányításában és támogatásában” – mondta Vladimír Špidla szociális ügyekért felelős európai biztos. „Az európai év mindezt tovább fokozza azáltal, hogy szembesíti a köztudatot azzal, hogy a szegénység hogyan keseríti meg oly sok európai mindennapi életét.”

Címkék: cikk hír nemzetközi
2007 december 12. (szerda)
(Hírek)

Guy Palmer, Tom MacInnes and Peter Kenway

forrás: Joseph Rowntree Foundation

Megjelent a Joseph Rowntree Alapítvány és a New Policy Intézet éves jelentése a szegénység és szociális kirekesztés helyzetéről az Egyesült Királyságban.

A trendek és a különböző társadalmi csoportok közötti különbségek átfogó vizsgálatával ez a jelentés megvizsgálja a szegénység és a társadalmi kirekesztés mérséklése érdekében tett lépéseket, a brit Kormány ambíciózus céljának fényében, amellyel 2010-re felére kívánja csökkenteni a gyermekszegénységet.

2007 december 09. (vasárnap)
(Hírek)

A szociális gazdaság jelenlegi meghatározása és intézményes elismerése

A szociális gazdaság legújabb – saját szervezetei által elfogadott – fogalmi meghatározása a Szövetkezetek, Önsegélyező Társaságok, Szövetségek és Alapítványok Európai Állandó Konferenciája (CEP-CMAF - a szervezet új neve 2008. januárjától: SOCIAL ECONOMY EUROPE) által támogatott Szociális Gazdaság Elveinek Chartájában található. A következő elvekről van szó:

Az egyéni és szociális célok előtérbe helyezése a tőkével szemben Ökéntes és nyílt tagság A tagság által gyakorolt demokratikus ellenőrzés (ez nem vonatkozik az alapítványokra, mivel ezeknek nincsenek tagjaik) A tagok/felhasználók érdekeinek összeegyeztetése a közérdekkel A szolidaritás és felelősség elveinek védelme, illetve alkalmazása Autonóm irányítás és az állami hatóságoktól való függetlenség A nyereség legnagyobb részét a fenntartható fejlődés céljaira, valamint a tagok érdekeit védő, illetve a közérdekű szolgáltatásokra fordítják.
2007 december 06. (csütörtök)
(Hírek)

Hajdúböszörmény olyan szempontból jó gyakorlat, hogy esélyegyenlőségi terve kimondja: külön figyelni kell az etnikai, a hh illetve a hhh szegregáció veszélyeire. Ezek - bár egymást gyakran átfedő - külön kategóriák. Az adatszolgáltatás - nyilvántartás is ennek megfelelően történik a városi intézkedési tervben, s leírják őszintén iskolánként a roma tanulók számát is.

2007 november 30. (péntek)
(Hírek)

The UK Government is trying to break the link between child poverty and educational disadvantage. This study examines the extent to which poverty impacts on younger children's experience of school and looks at life in primary schools in Northern Ireland from a child-centred perspective.

2007 november 29. (csütörtök)
(Hírek)

Szeptember 24. /szerda/:

Liverpoolban a Sure Start észak-nyugati régiójának épületében találkoztunk délelőtt Celia Burns-sal, a térség regionális menedzserével. A találkozón Celia Burns elmondta, hogy a Sure Start 1997-ben kezdődött, és célja a hátrányos helyzetű gyermekek segítése. A Sure Start, – mint a neve is mutatja – a gyermekek korai fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, mivel ez a „korai befektetés” később bizonyítottan megtérül. A másik fontos szempont, hogy a program szolgáltatásai mind a szülőkre, mind a gyermekekre egyaránt irányulnak. Elengedhetetlen, hogy a szülőket kezdetektől bevonják a programba, mivel az egészségügyi, szociális, érzelmi, jóléti, családi és közösségi kapcsolatok javítása, valamint a gyermekek tanulási képességének fejlesztése a cél....

 

Címkék: cikk hír
2007 november 15. (csütörtök)
(Hírek)

Az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének megbízásából, az Európai Unió és az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával tanulmány készült "Gyermeknevelési szabadságok és gyerekintézmények. Mi a jó a gyerekeknek, mit szeretnének a szülők?" címmel. A tanulmány szerzői Bass László, Darvas Ágnes és Szomor Éva, témavezető Köllő János.

Bass László – Darvas Ágnes – Szomor Éva: Gyermeknevelési szabadságok és gyerekintézmények. Mi a jó a gyerekeknek, mit szeretnének a szülők?

Címkék: cikk hír országos
2007 november 05. (hétfő)
(Hírek)

AZ ÖRÖM A TIÉD!

(pályázati felhívás)

  Az UNICEF Magyar Bizottság és a Nők Lapja a Sanoma Budapest Zrt. támogatásával pályázatot hirdet ,,AZ ÖRÖM A TIÉD!" címmel, olyan közösségek számára, amelyek gyermekekkel, gyermekekért tevékenykedve azt szolgálják, hogy a hétköznapi nehézségektől, a családi konfliktusok terheitől érintettek is átélhessék gyermekségüket felszabadultan, boldogan.

Címkék: cikk hír országos
2007 október 31. (szerda)
<< Első < Előző 61 62 63 64 65 66 67 Következő > Utolsó >>