Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Kulcsszó keresése: Összesen 1112 találat van.
Címke: hír Rendezés
Cikk
(Hírek)

Konferencia a gyermekszegénységről - a gyerekjóléti és családsegítő szolgálat és a pécsi egyetem közös szervezésében

(Kecskés Éva és Szomor Éva beszámolója)

A kicsit sűrűre szervezett konferencia délutáni szekciójában Kecskés Éva a GYEP Szécsény kistérségi modelljét mutatta be, kiemelve a szakmai és szervezési együtt működés lényegét, megosztva a hallgatósággal okulás céljából a gondokat, tapasztalatokat.

2007 szeptember 30. (vasárnap)
(Hírek)

Tisztelt Iskolaigazgatók, Osztályfőnökök,

Gyermekvédelmi Felelősök és Ifjúsági Szervezetek Vezetői!

A NANE Egyesület 2007. augusztusában új projektet indított el „Gyerekek és fiatalok a partnerkapcsolati erőszak ellen” címmel, melyet az Európai Unió DAPHNE programja támogat, és amelyben németországi, és osztrák egyesületekkel működik együtt. A program csoportonként egyszer hat, vagy kétszer négy órás foglalkozást takar 12-14, illetve 14-16 éves gyerekek és fiatalok számára. A foglalkozások témája a párkapcsolaton belüli erőszak. Sok gyerek nő fel olyan családban, ahol az apa bántalmazza az anyát, és ezáltal, ha őt magát nem is bántják fizikailag, lelkileg sérül. A párkapcsolati erőszak pedig a fiatalkorúak kapcsolataiban is rendszeresen előfordul. Nemzetközi felmérésekből kiderül, hogy az érintettek elsősorban kortársaikkal beszélnek problémáikról. A program keretén belül a gyerekek megismerik azokat a lehetőségeket, ahová ilyen esetben fordulhatnak, illetve elsajátítják azokat az alapvető információkat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy segíteni tudjanak hozzájuk forduló barátaiknak. Az iskolákban, ifjúsági szervezetekben szerzett tapasztalataink szerves részét fogják képezni annak a képzési segédanyagnak, amit tanároknak, és gyerekekkel/fiatalokkal dolgozó szakembereknek fogunk elkészíteni magyar és német nyelven, a másfél éves projekt végeredményeként.

Tudjuk, hogy az iskolákat érintő új szabályozások (tanóra védelme) miatt kihívást jelenthet az egyszer hat vagy kétszer négy óra időtartam biztosítása, de bízunk benne, hogy országszerte sok iskolával és ifjúsági szervezettel fogunk tudni együttműködni. A foglalkozások ideális létszáma 12-15 fő.

 

További információk az egyesület honlapjáról, valamint a lenti elérhetőségeken.

Tisztelettel:

Benkő Fruzsina

Projektasszisztens

benko.fruzsina@nane.hu

70/600-5694

Nők a Nők é rt Eg yüt t a z Erős zak El l en Eg y e sül e t

1447 Budapes t , Pf. 502. T el /Fax : 1/337 -2865

E-mai l : info@nane .hu, Web : www.nan e.hu

OTP: 11708001-20516617, Adó szám: 18060339-1-42

Címkék: cikk hír országos
2007 szeptember 19. (szerda)
(Hírek)

“Making Things Better for our Children”

Parliament, 

– considering the fact that choosing to have a child is of value to all of society and that raising a child entails costs and sacrifices that deserve financial and moral recognition,

– emphasizing that children enjoy special protections which include using all means available to guarantee children’s right to a living standard enabling their appropriate physical, intellectual, spiritual, moral, and social development,

– recognizing that solidarity between social groups in different situations and between different generations is essential to guarantee our children’s future,

– recognizing that sustainable social development and a healthy, cohesive and peaceful society, the foundations for which must be constructed for our children by enhancing solidarity, forms the basis for economic development,

– emphasizing that improving opportunities for children and decreasing child poverty is a common interest, task, and responsibility of society, of central and local government bodies, and of non-governmental organizations,

– recognizing that the most effective way to combat child poverty is to prevent it from evolving, and that this requires more effective measures than we have at present,

– considering that Hungary is in 19th place among the 26 countries surveyed by UNICEF in its study on child poverty,

– considering the statistical data which verify that as of December 2006 there were 2,064,793 dependent children below the age of 18 living in Hungary and that the households raising these children are poorer than others ,

– realizing that every single political party with seats in Parliament has said that the society-wide issue of reducing child poverty is both important and urgent,

– recognizing that comprehensive measures covering all sectors are needed to reduce child poverty,

– satisfying the obligations undertaken by the Republic of Hungary in international accords and conventions, in particular in the ones set forth in the United Nations Millennium Development Goals, the Convention on the Rights of the Child signed in New York on November 20, 1989, and the U.N. Children’s Rights Committee’s Recommendations on the Republic of Hungary’s First Government Report (1998) and its Recommendations on the Second and Third Government Reports (2006),

adopts the following resolution:

2007 augusztus 28. (kedd)
(Sajtó, nyilvánosság)

Harminc pedagógusasszisztensként végzett roma fiatal gyakorolná hivatását, ha lenne pénz alkalmazásukra

Népszabadság  •  Kiss Melinda Katalin  •  2007. augusztus 9.

Elsősorban az elfogadásra és a roma gyerekek iskolában tartására koncentrált a minap véget ért EQUAL- program, amelynek keretében két év alatt harminc roma fiatal szerzett pedagógusasszisztensi képesítést és dolgozott az ország legszegényebb térségeiben.

2007 augusztus 10. (péntek)
(Hírek)

Még az idén ötven önfenntartó szociális szervezet alakulhat állami segítséggel

Népszabadság  •   Kiss Melinda Katalin   •  2007. augusztus 7.

Bár az idén már alakulhatnak szociális szövetkezetek, egyelőre mintha észrevétlen lenne a lehetőség. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány segíti az indulást - a programot a munkaügyi tárca 945 millió forinttal támogatja.

2007 augusztus 10. (péntek)
(Hírek)

Magyarországon az elmúlt néhány évben a Biztos Kezdet program két formájának modell-programjai valósultak meg, illetve működnek jelenleg is: a Biztos Kezdet Klubok és a Biztos Kezdet Gyerekházak.

2007 augusztus 06. (hétfő)
(Hírek)
Javaslat a szociális szolgáltatások átalakításának fő irányaira Előzmények A személyes gondoskodás terén nagy előrelépést jelentett a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény megjelenése. A törvény három évvel az új önkormányzati rendszer kialakulása után jött létre, amikor az SZJA 50%-a még az önkormányzatok számára biztosított volt. Az infláció mértéke 30%-os volt, és három év alatt 34 e főről 705 e főre nőtt a regisztrált munkanélküliek száma. Közel másfél millió ember vesztette el a munkahelyét, amely tovább növelte a társadalmi feszültséget. Ebben a helyzetben a szociális törvény megfelelő eszköz volt a növekvő szociális problémák kezelésére.

A Szoctv. hatálybalépése óta eltelt mintegy 14 év alatt színessé vált a szociális szolgáltatások köre, amely folyamatban a rászorultak védelmének egy sajátos technikája alakult ki. Ahol megjelent egy szükséglet, válaszul egy új szolgáltatás került létrehozásra, melyet új szabályozás és új normatíva követett. Ez a technika nem csak a szociális szolgáltatások területén volt megfigyelhető. A fokozatos fejlődés ellenére azonban igazolást nyert, hogy az alkalmazott védelmi technika nem érte el a célját, sok tekintetben kifejezetten kontra-produktív hatást váltott ki. Sokszínűvé vált a szolgáltatói paletta is: újabb és újabb állami, civil, egyházi, for-profit, hazai és külföldi szolgáltatók jelentek meg.

Időközben az egyre több szolgáltatási forma kertében nyújtott szolgáltatások szakmai ellenőrzésére az ágazat nem tudott megfelelő módon hangsúlyt fordítani, megfelelő eszközöket biztosítani, és mára az a helyzet alakult ki, hogy minden egyes szolgáltató eltérő minőségű és mennyiségű szolgáltatást nyújt egy-egy definiált szolgáltatási forma keretében. A szolgáltatások fejlődése a valós szükségletek ismerete, és a fejlesztések országos összehangolása nélkül történt. Nem rendelkezünk naprakész adatokkal sem az igényekről, sem a szolgáltatókról és az általuk nyújtott szolgáltatások mennyiségéről és minőségéről sem. A megfelelő adatok hiányában a tervezés és fejlesztés is esetlegessé vált.

A Szoctv. hatálybalépése óta nem épült ki a legszükségesebb elemi életszükségletek kielégítését biztosító étkeztetés és házi segítségnyújtás vonatkozásában sem teljes mértékben az ellátórendszer. Ezeknél a szolgáltatásoknál a valós társadalmi szükséglet sokszorosan meghaladja a ténylegesen ellátott személyek számát, így feltétlenül indokolt a szolgáltatási lehetőségek bővítése. Szükség van tehát az ellátotti kör eddigieknél pontosabb körülhatárolására, illetve a finanszírozási rendszer átalakítását megelőzően a differenciált normatív állami hozzájárulás kiterjesztésére, amely elősegíti, hogy a feladatellátásra kötelezett önkormányzatok azokat lássák el elsősorban, akiknek magas a gondozási-ápolási szükséglete, alacsony a jövedelme és vagyona, valamint a legkisebb érdekérvényesítési képességgel rendelkeznek. A szociális alapszolgáltatások fejlesztése azért is szükséges, mert a megfelelő alapszolgáltatási háttér alkalmas a bentlakásos intézményi ellátás kiváltására azokban az esetekben, amikor a gondozási, ápolási szükséglet nem teszi feltétlenül indokolttá a szakosított ellátás igénybevételét. Amegfelelő szociális szolgáltatáshoz való hozzájutást, azoknak az állampolgároknak is biztosítani kell, akik mozgósítható jövedelemmel, vagyonnal rendelkeznek, részt tudnak és részt akarnak vállalni önmaguk, vagy hozzátartozójuk ellátásában.

(forrás: SZMM, http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=13565&articleID=32013&ctag=articlelist&iid=1 )

2007 július 30. (hétfő)
(Hírek)

Ebben az évben megszűnnek a hetes óvodák. Sok szülőnek az utolsó szalmaszálat, gyermekeiknek a gyermekvédelmi gondoskodás elkerülését jelentették ezek az intézmények.

Ónody-Molnár Dóra

Katalin hétfőn reggel viszi óvodába gyermekét és péntek délután hozza el. Éjjelenként takarít, nem tud otthon lenni a lányával, de pénze sincs annyi, hogy hét napon keresztül ellássa. Hozzá hasonlóan sokan kénytelenek hétfőn, az óvoda kapujában több napra elbúcsúzni a gyerektől. Mert hajnalban kelnek, konyhán mosogatnak, éjjel építkezéseken gürcölnek, raktárakat takarítanak, hogy fenntarthassák magukat. Vagy, mert egyáltalán nincs munkájuk. Legtöbbjük állami otthonban nőtt fel, egyetlen kötődése a gyereke, akit nem akar elveszíteni. Értük működtek a hetes óvodák. A gyerekek itt nem csak meleg ételt és gondoskodást kaptak, hanem fejlesztő pedagógustól, gyógypedagógustól egyéni fejlesztést, hogy az iskolába kerülve leküzdhessék a szegénységükből fakadó fizikai és pszichés hátrányaikat. Így van remény arra, hogy nem maradnak le, nem esnek ki az oktatásból, felnőtt korukban nem válnak a segélyezés alanyaivá. A hetes óvodák rugalmasan alkalmazkodnak a nehézsorsú családok igényeihez, és hozzájárulnak ahhoz, hogy az ide járó gyerekek a családjukban maradjanak, és ne kerüljenek állami gondozásba. Minderről valójában már csak múlt időben lehet beszélni, mert júniusban a fővárosi közgyűlés úgy döntött, nem finanszírozza tovább működésüket. 78 gyerek érintett, közülük hatot már gyermekvédelmi gondoskodásba vettek.

2007 július 15. (vasárnap)
(Hírek)

2004-ben videófilm-sorozat készült szülőknek, amely az erőszak nélküli gyermeknevelést szeretné bemutatni, népszerűsíteni. Egy lehetőséget, alternatívát kíván a szülőknek nyújtani, hogyan lehet örömmel, elégedetten együtt lenni csecsemőjükkel és kisgyermekükkel. Az első másfél év mindennapi gyermeknevelési kérdéseiben igyekszik eligazítást adni, mint pl.: evés, sírás, mozgás, játék, stb. A filmeken szülőket és gyerekeket láthatunk hétköznapi helyzetben.

Címkék: cikk hír országos
2007 július 14. (szombat)
(Sajtó, nyilvánosság)

A Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége, a város családsegítő és gyermekjóléti szolgálata, valamint a helyi általános iskolák közösen működtetik a bátonyterenyei roma tanodát. Szomora Szilárd, a szövetség elnöke, a családsegítő szolgálat vezetője elmondta: délutánonként tantárgyi felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokkal, továbbá önismereti és drámapedagógiai tréningekkel várják a gyerekeket. A fiatalokkal a tanodában tíz pedagógus és nyolc mentor foglalkozik, figyelemmel kísérve iskolai előmenetelüket és otthoni szociális körülményeik változását is.

2007 június 10. (vasárnap)
(Hírek)

A könyvtár épületében három szinten jelenik meg a hagyományos könyvtári és az OLIB számítógépes rendszeren biztosított elektronikus információs szolgáltatás. Nyitvatartási időben a szolgáltatásokat igényelheti vagy megrendelheti a használó. A feltételeket a könyvtárhasználati szabályzat rögzíti....

http://www.kjmk.hu/szolgaltatasaink.asp

2007 június 09. (szombat)
(Hírek)

Az MTA Gyermekszegénység Elleni Programirodája felhívást tesz közzé azzal a céllal, hogy összegyűjtse azokat a programokat, amelyek „jó gyakorlatként” mások számára is hasznosak lehetnek.

Olyan önkormányzati vagy civil kezdeményezéseket szeretnénk megismerni, amelyek kapcsolódnak a Gyermekszegénység Elleni Program, illetve a „Legyen jobb a gyerekeknek” Nemzeti Stratégia céljaihoz, fejlesztési területeihez. Eredményeket tudnak felmutatni a gyermekes családok, a gyerekek szegénységének csökkentése, élethelyzetének javítása terén. Azokat a módszereket, programokat kívánjuk összegyűjteni, majd rendszerezni, amelyek hatékonyan hozzájárulnak a hátrányos helyzetű, szegény családok esélyeinek növeléséhez, illetve a gyerekek hátrányainak csökkentéséhez, életkilátásainak javításához – legyen szó a korai gyermekkort, az oktatást, a szociális szolgáltatásokat, a gyerekek egészségi állapotát, vagy épp a szülő könnyebb munkavállalását, a szülő-gyerek kapcsolat javítását érintő programokról, alternatív kezdeményezésről.

A „jó gyakorlatok” összegyűjtésével az a célunk, hogy a működő, eredményes programok mások számára is megismerhetők legyenek. Szeretnénk továbbá képet kapni az országban fellelhető sikeres gyakorlatokról, arról, hogy mások milyen módszerekkel, milyen eredményekkel dolgoznak. A gyerekek, illetve a hátrányos helyzetű családok társadalmi integrációját előmozdító, helyi szinten megvalósuló programokat a Programiroda összegyűjti, rendszerezi. Az innovatív, a szakmai közvélemény számára is értékes, hasznosítható leírásokat a www.gyerekesely.hu honlapon közzé tesszük.

Kérjük, amennyiben úgy gondolja, hogy a fenti kritériumoknak megfelelő, „jó gyakorlatként” definiálható program megvalósításában közreműködik, illetve tud ilyen jellegű kezdeményezésekről, írja meg nekünk. A program célcsoportját, módszertanát és eredményeit bemutató rövid leírásokat a következő címekre várjuk:

-  MTA Gyermekszegénység Elleni Programiroda

  1112 Budapest, Budaörsi u. 45.

zsombor@gyerekesely.hu

 Együttműködését, tapasztalatainak megosztását köszönjük!

MTA Gyermekszegénység Elleni Programiroda
2007 május 23. (szerda)
(Hírek)

HVG - 2007. május 09.

Egyelőre nem lesz kötelező négyéves kortól óvodába járni - átmenetileg feladta tervét a kormányzat. 2010-től viszont állítólag lesz elég hely az óvodákban.

Legkésőbb ötévesen meg kell kezdeni az óvodai nevelést, ugyanakkor már hároméves kortól biztosítani kell az óvodai férőhelyet mindazoknak, akik ezt igénylik - nyomatékosította az elvet a múlt héten a kormány. Bizonyos esetekben kevés a haladék: 2008. január 1-jéig valamennyi halmozottan hátrányos helyzetű gyerek óvodai nevelését meg kell oldani hároméves kortól (ahogy azt egyébként 2005 óta törvényi s előírja), 2010 augusztusától pedig már minden jelentkezőt be kell fogadni. Az eredeti előterjesztés szigorúbb volt, de az egyeztetések nyomán kimaradt belőle a 4. életévtől élő óvodakötelezettség.

"Kis lépésekben haladunk a cél felé" - mondta a visszavonulás kapcsán a HVG-nek Csillag Márta, az Oktatási és Kulturális Minisztérium közoktatási főosztályának vezetője. Tulajdonképpen már most is meg kellene szervezni az óvodai ellátást mindazon helyeken, ahol ezt a 3-5 éves gyerekek szülei igénylik - mondta Csillag, aki szerint a mostani törvénymódosítás elsősorban azt segíti, hogy azok a kis falvakban élő, hátrányos helyzetű gyerekek is eljussanak az óvodába, akik ma még nem tudnak.

{mos_sb_discuss: 8}

  Az eredeti cikk: http://hvg.hu/hvgfriss/2007.19/200719HVGFriss48.aspx

2007 május 11. (péntek)
(Hírek)

Tanulmány a Biztos Kezdet modellkísérleti program tapasztalatairól, kiterjesztésének lehetőségeiről

A program kiterjesztése során alapvető fontosságú lesz a helyi önkormányzatok megnyerése, érdekeltté tétele, feladatvállalása a programmal kapcsolatban. Ugyanakkor az önkormányzati intézmények nehézkességük, helyi politikai érdekeknek való kiszolgáltatottságuk miatt a települések egy részében nem tudnának a legjobb megvalósítói lenni a Biztos Kezdetnek. Ilyen esetben fontos szerepet kaphatnának az önkormányzattal együttműködő civil szervezetek, melyek rugalmasabb célmeghatározásuk, gyorsabb reagáló képességük miatt jobban tudnak alkalmazkodni a környezet változásaihoz. A civilek forrásai viszont általában nem elegendőek ahhoz, hogy önállóan működtessék a programot, így a helyi önkormányzat részvételére mindenképpen szükség van. Több helyen jól működött az a modell, melyben egy minden gyerekes család számára szolgáltatásokat nyújtó, nem stigmatizáló intézmény (pl. óvoda) szolgáltatásait bővítették ki a Biztos Kezdet programmal. A következő időszakban a szakmai minimumok meghatározásán kívül szükséges lenne a működési feltételek minimumát is megállapítani, és meghatározni azt is, hogy mi az, amit helyi forrásokból mindenképpen biztosítani kell a program számára.

Amennyiben a jövőben integrált óvodai, bölcsődei szolgáltatások kialakítására kerülne sor, akkor kézenfekvő lenne a Biztos Kezdet programot lehetőség szerint ezekhez az intézményekhez kapcsolni. Így a jelenleginél sokkal szélesebb körű, a családok szükségleteihez jobban igazodó szolgáltatások lennének kialakíthatók, melyek azonos helyen és időben elérhetőek. A kistelepüléseken működő kevés intézmény sokszor más, helyben nem létező intézmény funkcióinak egy részét is ellátja, így például az óvoda fontos segítő, közösségszervező, közművelődési funkciókat is betölt (lásd később az őrtilosi óvoda leírását). Az eredeti angliai Sure Start programban a Child Centre-ek szintén olyan integrált szolgáltatásokat nyújtó intézmények, melyek a napközbeni gyermekfelügyelettől kezdve a szülők segítésén és oktatásán át szociális, egészségügyi és oktatási szolgáltatások széles körét nyújtják az adott lakóközösségben élő bármely gyermekes családnak. A Sure Start irányítását néhol teljesen, másutt részlegesen integrálták a Child Centre-ekévek, ismét másutt az irányítás párhuzamosan, de egymással egyeztetet módon történik (http://www.surestart.gov.uk/publications/?Document=1546).

{mos_sb_discuss:8} 

A teljes tanulmány letölthető: http://www.gyerekesely.hu/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,140/Itemid,3/

2007 május 11. (péntek)
(Hírek)

Biztos Kezdet programok indítása Magyarországon

A program előzményei Angliában

A Sure Start Program az Egyesült Királyságban a gyermekszegénységet és a gyermekek társadalmi kirekesztettségét kívánja visszaszorítani. Középpontjában a hátrányos helyzetben lévők, így pl. a migráns családok állnak, amelyek sok esetben kevésbé tudják igénybe venni a különféle szolgáltatásokat. A Sure Start program 1999-ben indult az Egyesült Királyságban. A programot lépcsőzetesen vezették be, jelenleg a hatodik szakaszánál tart. Az eddig eltelt időszakban 500 helyi Sure Start kezdte el működését, amely négymillió hátrányos helyzetű gyermeket, vagyis a 4 év alatti szegénységben élő gyermekek egyharmadát érte el. A program két fő iránya:

a gyermekek szociális és érzelmi fejlődésének elősegítése, egészségének védelme, képesség- és készségfejlesztése, valamint a család mint közösség erősítése, támogatása.

Forrás: http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=1&articleID=5900&ctag=articlelist&iid=1

{mos_sb_discuss:8}
2007 május 11. (péntek)
(Hírek)

A gyermeknevelés költségei és a társadalmi kompenzáció

A jóléti társadalomban a gyermek közjószág. Pontosabb megfogalmazásban ez a gyakorta hallott kifejezés inkább fogalmi gyorsírásnak tekintendő: nem szó szerint a gyermek a közjószág, hanem a jövő nemzedékek adófizetési képessége. A szerzők tanulmányukban a gyermeknevelési erőfeszítéseket terhelő láthatatlan járulékfizetés számszerűsítésével foglalkoznak. Megvizsgálják, hogy mennyibe kerül a gyermeknevelés a szülőnek és milyen kompenzációt ad ezért a társadalom. A gyermek közjószág-hányadának ismeretében megadják az egyéni hozzájárulás és a társadalmi kompenzáció egyenlegét. Végül bemutatják, hogy a kapott eredmények milyen korlátok között érvényesek, és milyen kérdések tisztázása árnyalhatja a képet.

2007 március 23. (péntek)
(Hírek)

Sólyom László köztársasági elnök március 15-e alkalmából - Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter előterjesztésére - állami kitüntetéseket adományozott, melyek átadására Kiss Péter minisztert kérte fel.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozat) kitüntetésben részesült: {mosimage}

Dr. Herczog Mária, a szociológiai tudomány kandidátusa, a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet szakreferense: Az intézményes gyermekvédelem, a családjukon kívül nevelkedő gyermekek ellátásának javítása, és az intézményrendszerek működésének segítése területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül.

Dr. Zs. Szőke Zoltán, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége alelnöke: A hazai szövetkezeti együttműködés fejlesztésében betöltött kiemelkedő szerepéért, a nemzetközi szövetkezeti mozgalom szervezeteiben végzett kimagasló munkájáért.

Címkék: cikk hír országos
2007 március 16. (péntek)
(Hírek)

A Magyarország Holnap konferenciával három tematikus kerekasztal munkája indul el Magyarország jövőjéről - a jövőnket érintő legfontosabb kérdésekről. Elsőként a nyugdíjrendszerről, az esélyteremtésről és a versenyképességről...

{mosimage}

2007 március 05. (hétfő)
(Hírek)

MEGHÍVÓ

Az OFA-ROP Hálózat Közép-Magyarországi Régiós Irodájának

workshopjára, amelynek témája:

Szövetkezz! - A szociális szövetkezetek előtt álló lehetőségek

Ideje: 2007. március 28. (szerda) 9.30-15.00

Helyszíne: Ében Hotel

(1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 15-17; az Örs Vezér terénél; www.gerandhotels.hu)

Tervezett program:

930-1000 Regisztráció

1000-1020 Előadás: dr. Hoffman István, jogi referens, Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Miért kellett a szövetkezeti törvényt megváltoztatni? - A szociális szövetkezet jogi háttere

1020-1040 Előadás: Serafin József, főosztályvezető-helyettes, Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális szövetkezet: társadalmi szükségletek, megoldási lehetőségek

1040-1100 Előadás: Karácsony Mihály, MEH szövetkezeti ügyek megbízottja

A szociális szövetkezetekre vonatkozó kormányrendelet részletes ismertetése

1100-1120 Előadás: Soltész Anikó, az OFA-ROP Hálózat kulcsszakértője, a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatója

A nonprofit vállalkozások előtt álló gazdasági lehetőségek

1120-1145 Csoportos konzultáció, a hallottak megvitatása, kérdések

1145-1200 Kávészünet

1200-1215 Előadás: Molnár Eszter, programvezető, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

A szociális szövetkezetek támogatását megcélzó OFA program ismertetése

1215-1235 „Ami már működik – szociális földprogram” - kísérleti projektek módszertani megközelítésben – dr. Nagyné Varga Ilona, igazgató, Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont

1235-1300 „A tiszaadonyi példa bemutatása” – Lakatos József, polgármester, Tiszaadony

1300-1320 „Hal helyett hálót - a belecskai példa bemutatása” – Dr. Jakab Róbert, polgármester, Belecska

1320-1345 Csoportos konzultáció, a hallottak megvitatása, kérdések

1345 Ebédszünet

2007 március 02. (péntek)
(Hírek)

Herczog Mária szociológus professzor személyében magyar tagot választottak az ENSZ Gyermekjogi Bizottságába. {mosimage]} Az úgynevezett Gyermek jogairól szóló egyezményt - amelynek az emberi jogi egyezmények sorában egyedülálló módon 193 ország részese - 1989-ben New York-ban fogadták el. Az egyezmény alapján 1991-ben hozták létre a gyermekjogi bizottságot. Ennek feladata: a vállalt kötelezettségről készített országjelentések segítségével figyelemmel kísérni a gyermekek jogainak érvényesítését életkörülményeik, társadalmi esélyeik javítása érdekében. A testületbe a kormányok saját állampolgáraik közül, a gyermekeket érintő kérdésekben magasan képzett és elismert szakértőket jelölnek négy éves időszakra.

Címkék: cikk hír nemzetközi
2007 február 25. (vasárnap)
<< Első < Előző 51 52 53 54 55 56 Következő > Utolsó >>