Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Kulcsszó keresése: Összesen 172 találat van.
Címke: nemzetközi Rendezés
Cikk
(Hírek)

A szociális gazdaság jelenlegi meghatározása és intézményes elismerése

A szociális gazdaság legújabb – saját szervezetei által elfogadott – fogalmi meghatározása a Szövetkezetek, Önsegélyező Társaságok, Szövetségek és Alapítványok Európai Állandó Konferenciája (CEP-CMAF - a szervezet új neve 2008. januárjától: SOCIAL ECONOMY EUROPE) által támogatott Szociális Gazdaság Elveinek Chartájában található. A következő elvekről van szó:

Az egyéni és szociális célok előtérbe helyezése a tőkével szemben Ökéntes és nyílt tagság A tagság által gyakorolt demokratikus ellenőrzés (ez nem vonatkozik az alapítványokra, mivel ezeknek nincsenek tagjaik) A tagok/felhasználók érdekeinek összeegyeztetése a közérdekkel A szolidaritás és felelősség elveinek védelme, illetve alkalmazása Autonóm irányítás és az állami hatóságoktól való függetlenség A nyereség legnagyobb részét a fenntartható fejlődés céljaira, valamint a tagok érdekeit védő, illetve a közérdekű szolgáltatásokra fordítják.
2007 december 06. (csütörtök)
(Hírek)

The UK Government is trying to break the link between child poverty and educational disadvantage. This study examines the extent to which poverty impacts on younger children's experience of school and looks at life in primary schools in Northern Ireland from a child-centred perspective.

2007 november 29. (csütörtök)
(Hírek)
Ismerd meg jogaidat!!!!!

Tudtál arról, hogy létezik egy joggyűjtemény, amelynek címe: Egyezmény a  Gyermek Jogairól?

Jogokkal rendelkezni azt jelenti, hogy szabad bizonyos dolgokat megtenned és másoknak kötelessége bizonyos dolgokat megtenni annak érdekében, hogy te boldogan, egészségesen és biztonságban élj.

Persze neked is kötelességed másoknak ugyanezen jogait tiszteletben tartani.

A Gyermekjogi Egyezmény egy olyan megállapodás, ami biztosítja, hogy minden országban ugyanazokat a törvényeket tartsák be.

Ha egy ország kormánya ratifikálja az Egyezményt, azt jelenti: megígéri, hogy betartja az Egyezményben leírtakat.

Az Egyezmény minden cikke elmagyaráz neked egy jogot.

Az Egyezmény jogászok számára íródott, még a felnőttek számára sem érthető könnyen.

Címkék: cikk hír nemzetközi
2007 október 11. (csütörtök)
(Sajtó, nyilvánosság)

(ÖN-KOR-KÉP 2007. május)

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége meghívást kapott az Európai Szociális Hálózat (ESN) március 15–16-án Koppenhágában megtartott konferenciájára, amelyet Gyermekszegénység és jóléti ellátások címmel rendeztek meg. A gyermekszegénységről és a szociális ellátásokról szóló konferencia aktualitását az adta, hogy 2006-ban az Európai Tanács felhívta a tagországok figyelmét, tegyenek meg a lehető leghamarabb minden lehetséges lépést a gyermekszegénység visszaszorítására, annak érdekében, hogy képesek legyenek minden gyereknek egyenlő esélyeket biztosítani a fejlődéshez.

2007 május 20. (vasárnap)
(Hírek)

Herczog Mária szociológus professzor személyében magyar tagot választottak az ENSZ Gyermekjogi Bizottságába. {mosimage]} Az úgynevezett Gyermek jogairól szóló egyezményt - amelynek az emberi jogi egyezmények sorában egyedülálló módon 193 ország részese - 1989-ben New York-ban fogadták el. Az egyezmény alapján 1991-ben hozták létre a gyermekjogi bizottságot. Ennek feladata: a vállalt kötelezettségről készített országjelentések segítségével figyelemmel kísérni a gyermekek jogainak érvényesítését életkörülményeik, társadalmi esélyeik javítása érdekében. A testületbe a kormányok saját állampolgáraik közül, a gyermekeket érintő kérdésekben magasan képzett és elismert szakértőket jelölnek négy éves időszakra.

Címkék: cikk hír nemzetközi
2007 február 25. (vasárnap)
(Hírek)

Tolerancia és befogadás - Jó gyakorlatok az oktatásban Európa-szerte HOPPÁ Disszeminációs füzetek 7.

A kötetben szereplõ összefoglalókat olyan pedagógusok írták, akik valamilyen módon az átlagostól eltérõ hátterû vagy képességû tanulókat oktatnak, és külföldi tanulmányútjuk során vagy nemzetközi projektjük keretében is ezzel a témával foglalkoztak. Egyértelmû, hogy valamennyi szerzõ számos tapasztalattal gyarapodott a nemzetközi együttmûködés révén, amelyek mind a befogadó oktatás és a toleráns társadalom megvalósíthatóságát bizonyítják. Mint látni fogják, a jó példák gyûjtése mellett lehetõségük volt átgondolni saját itthoni tevékenységük eredményességét és a lehetséges fejlesztési irányokat is. Örömmel tapasztaltuk, hogy mindegyikük tudott olyan példát, gyakorlatot idézni, amelyet véleménye szerint "jobban csinálunk" Magyarországon, mint az egyes európai partnerországokban.

2007 február 15. (csütörtök)
(Hírek)

GYERMEKJÓLÉT A FEJLETT ORSZÁGOKBAN

Egy nemzet állapotának valódi fokmérője az, mekkora figyelmet fordít gyermekeire – az ő egészségükre, biztonságukra, anyagi jólétükre, oktatásukra és szocializációjukra és arra miként vannak szeretve, értékelve és beilleszkedve családjukba továbbá abba a társadalomba amelybe születtek.

Február 14-én mutatta be az UNICEF legújabb jelentését a gyermekek helyzetéről a fejlett országokban. A 21 fejlett országot tartalmazó rangsorban Magyarország a 19. helyet foglalja el.

A teljes kutatási jelentés letölthető dokumentuma

2007 február 15. (csütörtök)
(Hírek)

New York, 2007. január 10. Az ENSZ Közgyűlése a gyerekszegénységnek egy erőteljes meghatározását fogadta el, amikor elismerte, hogy míg a szegénység mindenkinek árt, a gyermekek által átélt szegénység különösen ártalmas.

“A szegénységben élő gyermekeknek nem jut elegendő élelmiszer, ivóvíz, tisztálkodási szer, nélkülözik az alapvető egészségügyi szolgáltatásokat, a védelmet, az oktatást, a részvételi lehetőségeket és a támogatást - és míg a javak és szolgáltatások hiánya érint minden emberi lényt, a legjobban mégis a gyerekeket fenyegeti és bántja, akik így képtelenek érvényesíteni jogaikat, kibontakoztatni képességeiket és teljes jogú tagjává válni a társadalomnak.” – jelenti ki a Közgyűlés a Gyermekjogokról szóló éves határozatában.

Címkék: cikk hír nemzetközi
2007 január 16. (kedd)
(Hírek)

NEW YORK, 10 January 2007 - The UN General Assembly has adopted a powerful definition of child poverty, acknowledging that while poverty harms everyone, children experience poverty differently.

“Children living in poverty are deprived of nutrition, water and sanitation facilities, access to basic health-care services, shelter, education, participation and protection, and that while a severe lack of goods and services hurts every human being, it is most threatening and harmful to children, leaving them unable to enjoy their rights, to reach their full potential and to participate as full members of the society,” according to the General Assembly in its annual resolution on the rights of the child.

2007 január 12. (péntek)
(Hírek)

A Mondragon Szövetkezeti Vállalat (Mondragon Corporacion Cooperativa - MCC) 1956-ban Mondragon városában kezdte működését, amikor egy 5 fiatal mérnökből álló csoport – akiket szocialista plébánosuk, Jose Maria Arizmediarrieta atya bátorított – megalapított egy szövetkezetet olajtüzelésű kályhák gyártására. Arizmediarrieta atya vízióját követve az öt fiatal hallgató mára megteremtette az MCC pénzügyi bázisát. Már 1959-ben ők alapították meg a Caja Laboral Populart (CLP), a Dolgozó Emberek bankját, amely nem pusztán a szövetkezetek bankja, hanem maga is szövetkezetként működik. Az MCC negyvenévi működése alatt nagyra nőtt, egyesítve 160 munkavállalói tulajdonú szövetkezetet, bevonva a 23 000 tulajdonos társat, miközben a termelési érték 1991-re 3 milliárd dollárt ért. A Mondragon Szövetkezeti Egyesülés fő célja a tulajdonos-alkalmazotti munkahelyek létrehozása, lehetőséget teremtve az emberek számára a gazdaságba való bekapcsolódásra. A statisztikák azt mutatják, hogy a Mondragon szövetkezetek jövedelmezősége kétszer akkora, mint a spanyol vállalatok átlaga, a munkavállalók termelékenysége meghaladja minden más spanyol szervezetét. Mindezt a közös sikerre, az emberek bevonására és a vállalati demokráciára alapozzák.

2006 december 11. (hétfő)
(Sajtó, nyilvánosság)

Udvardy Zoltán | Külföld | 2010.02.18.

The Times: középkori körülmények, gettósítás Szlovákiában

A The Times csütörtöki számának külpolitikai rovata egy fél oldalon két cikket is közöl a közép-európai romák helyzetéről Adam Lebor budapesti tudósítótól. A képekkel és Szlovákia térképével illusztrált tudósítás az Ostroványban a roma gettó elkerítésére felépített falról szól, melyben kiemelik a közpénzből épített kétméteres szürke fal kirekesztő jellegét és a romáknak a társadalomban betöltött rendkívül nehéz helyzetét.

Bővebben ld.: MNO Magyar Nemzet Online

1999 november 30. (kedd)
Dokumentumok
(Hazai szakmai anyagok)
Egyszülős családokban nevelkedő gyermekek és társadalmi jellemzőikKézirat (nemzetközi áttekintés), 2010
2010 február 26. (péntek)
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Következő > Utolsó >>