Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Kulcsszó keresése: Összesen 586 találat van.
Címke: országos Rendezés
Cikk
(MTA Gyerekszegénység Elleni Program)
Az Alapítvány 2006 szeptemberében alakult. Elsősorban a névadó Magyar Szegénységellenes Hálózat kirekesztés és szegénységellenes akcióinak, munkáinak jogi személyiségű felületeként szolgált. Alapító okiratában szerepel az is, hogy forrásteremtő tevékenységet végez a Hálózat és a GYENP programok költségeinek fedezésére.Mint jogi személy az alapítási cél megvalósításához (így a GYEP számára is) Pályázik Pénzt kezel      forrásokat kap kiutalja felhasználásra dokumentálja és archiválja a dokumentumokat Felelősséggel elszámol a részfelhasználásokkal, a teljesítésekkel Munkáltat Dokumentál és archivál Adóbevallásokat készít, adót és járulékot fizet Éves terveket és elszámolásokat terjeszt elő a kuratóriumnak, a hatóságoknak, és egyéb adományozóknak beszerzett eszközök tulajdonosa (leltárszabályzattal is rendelkezik) Ennek szellemében az elmúlt 3 év alatt igen sok pályázat íródott, és többségében nyert. Kiemelkedik a norvég alap pályázat a támogatás összegének nagyságában. Az Alapítvány számon kérhető felelősséggel tartozik a Program során elköltött pénzek tekintetében. A támogatók által megkövetelt beszámolókon, elszámolásokon, folyósítási feltételek aktuális teljesítésén kívül minden pályázat a hosszú távú felelősséget is kiköti a fenntarthatósági követelménnyel.Az Alapítvány a Szécsényi Program kibontakozása óta 23-40 alkalmazottat foglalkoztat, 1-2 alkalmazott a Hálózat keretében is dolgozik. Az alkalmazottak munkáltatója a kuratórium vezetője, a munkavégzés körülményeit a Szécsényi GYEP Irodánál a Szécsényi GYEP alkalmazási kísérlet vezetője határozza meg, ellenőrzi és kéri számon.Az Alapítvány pénzügyi, munkaügyi, pályázat-elszámolási, iratkezelési, kuratóriumi teendőit az Alapítvány székhelyén végzi. {phocadownload view=file|id=275|target=s}

Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítvány honlapja

2010 március 29. (hétfő)
(MTA Gyerekszegénység Elleni Program)

Az MTA Társadalomkutató Központ az Akadémia vári épületegyüttesében elhelyezett kutatóintézetek együttműködésének kerete – így a kutatás művelése mellett kutatásszervezéssel és az épület üzemeltetésével is felruházott intézet –, valamint az MTA kiemelt társadalomtudományi feladatainak gondozója.Esetenként meghatározott feltételek mellett más önálló tudományos intézmények is csatlakozhatnak a Központhoz.

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ honlapja

2010 március 29. (hétfő)
(Sajtó, nyilvánosság)

 

Jelenlét | Szerkesztő: Balázs Bea | 2010.03.27.

Domány András műsora a munkanélküliek járadékairól.

Az adás meghallgatható az MR1-Kossuth Rádió hangtárában

2010 március 27. (szombat)
(Sajtó, nyilvánosság)

Gazdaság | Kiss Gergely | 2010. március 26.

Nyolc év: kétszer több állástalan

Nyolc év alatt nemhogy javítani nem tudták a munkaerőpiac helyzetét a szocialista és liberális kormányok, hanem még rontották is az elmaradó szerkezeti átalakításokkal, a megszorításokkal, a belső piac legyengítésével. Az ország irányítói akkor sem tudtak élni a lehetőségekkel, amikor még növekedett a gazdaság, s megnyílt az út az európai uniós források lehívása előtt.

Bővebben ld.: Magyar Hírlap online

2010 március 26. (péntek)
(Sajtó, nyilvánosság)

Krónika | Kovács Anna | 2010.03.24.

Aki szegény, az még szegényebb

Tovább romlott a családok helyzete - derült ki a Szegénység Ellenes Hálózat jelentéséből. A megkérdezett családok felének van valamilyen közüzemi tartozása, ötödüknél pedig már meg is szüntettek valamilyen szolgáltatást.

Bővebben ld.:  mr1 Kossuth

Az adás meghallgatható itt (a 16. perctől): mr1 Kossuth

 

2010 március 25. (csütörtök)
(Sajtó, nyilvánosság)

Belföld | Balla István - Orosz Györgyi | 2010. március 25.

Ferge: ki csinálta a rendszerváltást?

Nem voltak fölöslegesek az ellenzéki mozgalmak, de nem azok miatt omlott össze a Kádár-rendszer – állítja Ferge Zsuzsa, akit arról is faggattunk, hogy miért gondoljuk a változások vesztesének magunkat. Álszent módon viszonyulunk és félünk a szegénységtől, amelynek tisztes megéléséhez elengedhetetlen a remény. Az Út a munkához program nem jobb az ínségdombépítésnél.

Bővebben ld.:  fn.hu

2010 március 25. (csütörtök)
(MTA Gyerekszegénység Elleni Program)

 

SULIFORM KFT.
2010 március 25. (csütörtök)
(Sajtó, nyilvánosság)

Videók |  2010.03.23.

Akik naponta egyszer esznek: 1,2 millió magyar él nyomorban

A lakosság 12 százaléka tengődik a létminimum alatt a legfrissebb felmérések szerint. A legnagyobb gond a képzetlenség.

A video megtekinthető az ATV videotárában

2010 március 23. (kedd)
(Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság)

A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2007. május 31-én elfogadta a "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégiáról 2007-2032 szóló 47/2007. (V. 31.) OGY határozatot. Az Országgyűlés a határozat 6. pontjában felkérte a Kormányt, hogy hozzon létre egy a Nemzeti Stratégia végrehajtását segítő, követő és értékelő monitoring bizottságot - a szociális szakmai és civil szervezetek, és az egyházak bevonásával. Ennek megfelelően a Kormány az 1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozatban döntött a "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról. Az Értékelő Bizottság 2008. szeptember 24-én alakult meg, elfogadta ügyrendjét, elnökének Ferge Zsuzsa akadémikus asszonyt megválasztotta, és megkezdte a Nemzeti Stratégiában meghatározott feladatok végrehajtása eredményeinek, hatásainak értékelését. A Bizottság tagjai - az Európai Unióban alkalmazott nyitott koordinációs eljárásnak megfelelően - független, a gyermekekkel foglalkozó és a szociális területen tevékenykedő civil szervezetek, egyházak delegáltjai. A szervezetek által jelölt személyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter írásban kérte fel a feladat ellátására.Mindezek szellemében a "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának szavazati joggal rendelkező tagjai, négy éves időtartamra a következők: A Magyar Tudományos Akadémia Gyermekprogram Irodája részéről Ferge ZsuzsaA Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézete részéről Molnár GyörgyA Szociálpolitikai Tanács részéről Dr. Kormosné Debreceni Zsuzsanna Gyermek és Ifjúsági Konferencia részéről Dr. Nagy ÁdámA Roma Integrációs Tanács részéről Zsigó Jenő (a delegálás folyamatban van)A Magyar Szegénységellenes Hálózat részéről Márton IzabellaA Szociális Szakmai Szövetség részéről Pataki ÉvaA Magyar Katolikus Egyház, a Magyar Református Egyház, a Magyar Evangélikus Egyház és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége részéről két fő: Bittsánszky Jánosné ésGazda István esperes A megfelelő feladatellátás érdekében fontos, hogy az érintett tárcák és egyéb közigazgatási szervek is folyamatos kapcsolatban legyenek a Bizottsággal, segítsék munkáját, ezért - állandó meghívottként - egy-egy tagot delegálhatnak a testületbe, akik tanácskozási joggal rendelkeznek a bizottsági üléseken. Az érintett tárcák és egyéb közigazgatási szervek az alábbiak: Egészségügyi MinisztériumIgazságügyi és Rendészeti MinisztériumOktatási és Kulturális MinisztériumÖnkormányzati MinisztériumPénzügyminisztériumSzociális és Munkaügyi MinisztériumMiniszterelnöki HivatalKözponti Statisztikai Hivatal. Az Elnök a Bizottság ülésére a tagokon és az állandó meghívottakon kívül egyéb szakembereket, szervezeteket is meghívhat a Bizottság ügyrendje szerint. Ennek alapján a Bizottság ülésein a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium és az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának képviselői részt vesznek.Az Értékelő Bizottság feladatait az annak létrehozásáról döntő 1053/2008. (VIII. 4.) Korm. határozat 3. pontja határozza meg, a "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégia végrehajtásának segítése, követése és értékelése, átláthatósága és civil kontrolljának biztosítása érdekében. A Bizottság fontos feladata, hogy kidolgozza a Nemzeti Stratégiában foglaltak végrehajtásának számon kérhetőségéhez, ellenőrizhetőségéhez szükséges utókövetési rendszert. Az Értékelő Bizottságnak a követés mellett feladata többek között, hogy vélemények, ajánlások megfogalmazásával tevékenyen közreműködjön a "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégia 2007-2032 megvalósításában, és hogy véleményt nyilvánítson a gyermekek helyzetéhez kapcsolódó aktuális kérdésekről. A Bizottság - ügyrendje szerint - évente egyszer átfogó jelentést készít a Nemzeti Stratégia végrehajtásának tapasztalatairól.Feladata betöltéséhez az Értékelő Bizottság legfontosabb eszköze a nyilvánosság: a társadalom legszélesebb körét informálja folyamatosan a Stratégia végrehajtásáról - ezt szolgálja a Miniszterelnöki Hivatal honlapján megtalálható tájékoztatás is. Az Értékelő Bizottság működésével kapcsolatos adminisztratív, titkársági feladatokat a Miniszterelnöki Hivatal a Gyermekesély Iroda útján látja el. A Bizottság elérhetőségei:e-mail: gyerekmonitor@meh.gov.hulevelezési cím: Gyermekesély Iroda, 1055 Budapest, Kossuth L. tér 2-4.

2010 március 23. (kedd)
(Sajtó, nyilvánosság)

Videók |  2010.03.23.

Akik naponta egyszer esznek: 1,2 millió magyar él nyomorban

A lakosság 12 százaléka tengődik a létminimum alatt a legfrissebb felmérések szerint. A legnagyobb gond a képzetlenség.

A video megtekinthető az ATV videotárában

2010 március 23. (kedd)
(Sajtó, nyilvánosság)

Gazdaság | Ladányi János | 2010. március 22.

A felelőtlenek felelőssége

A 90-es évek közepéig a tartós társadalmi kirekesztődés problémáját a politika a szőnyeg alá seperte. 2003–2004 táján azután nyilvánvalóvá vált, hogy ez már nem megy tovább: az ország európai felzárkózását veszélyezteti az, hogy 700 ezer tartósan kirekesztett magyar állampolgárt kellene többé-kevésbé európai és többé-kevésbé demokratikus körülmények között valamilyen szinten eltartani, ami rengeteg pénzbe kerül. Ekkor politikai stratégiaváltás történt.

Bővebben ld.:  Népszabadság

2010 március 22. (hétfő)
(Sajtó, nyilvánosság)

Helyzet és esély a „Gyerekesélyek Magyarországon” kutatás kapcsán

Fordulópont 47, 2010/1, 17-23 pp. | Szávai Ilona

Bővebben ld.: fordulopont.hu

 

 

 

***

Legyen jobb a gyerekeknek

Aktuális | MM | XII. évf. 2010/03

"Gyerekesélyek Magyarországon" címmel vaskos tanulmánykötetet mutattak be március közepén a Magyar Tudományos Akadámián.

Bővebben ld.: Mentor Magazin (22. oldal)

***

 

Kapocs | 2010.03.16.

Interjú Darvas Ágnessel a Civil Rádió Kapocs című műsorában.

{mp3}382kapocs031610{/mp3}

***

 

Nem foglalkozunk eleget a gyermekszegénységgel Elkészült az első magyarországi jelentés a gyermekszegénységről.

Híradó/Életmód | Papp Klári | 2010.03.17.

Elkészült az első magyarországi jelentés a gyermekszegénységről. A Gyerekesélyek Magyarországon című tanulmány egyik szerzője, Ferge Zsuzsa. A szociológus szerint a társadalom nem foglalkozik eléggé a gyermekszegénységgel és csak keveset tesz ellene.

Bővebben ld.: Duna TV

2010 március 18. (csütörtök)
(Sajtó, nyilvánosság)

Hírek | Berek Patrícia | 2010.03.17.

Javítana az ombudsman a gyermekvédelmi rendszeren

Az állampolgári jogok biztosa szerint még mindig nem megfelelően működik a gyermekvédelmi jelzőrendszer, amelynek a feladata, hogy a gyerekeket érintő problémákra figyeljen.

Hallgassa meg a Szabó Mátéval készült interjút a 180 percből

Elterjedt gyakorlat a gyermekbántalmazás, de az eseteknek csak körülbelül egynegyede jut a gyermekvédelmi intézményrendszer tudomására ...

Bővebben ld.:  MR1 Kossuth

2010 március 17. (szerda)
(Sajtó, nyilvánosság)

Gazdaság | Hüse Mariann | 2010. Március16 .

Csökken a gyes, megszűnik a kék könyv

Ismét változnak a munkaviszonyra vonatkozó szabályok áprilistól, illetve májustól is. A módosítások érintik az alkalmi munkavállalói könyvet, a munkáltató jogutód nélküli megszűnését, a munkaerő-kölcsönzést, valamint a gyermekgondozási segélyt is.

Bővebben ld.: NÉPSZAVA online

2010 március 16. (kedd)
(Sajtó, nyilvánosság)

Cikkek| MTI/Menedzsment Fórum | 2010. március 15.

A magyarok 15 százaléka fagyoskodik

Becslések szerint évente 1500-2000 ember veszti életét Magyarországon az energiaszegénység miatt, vagyis mert nem tud a létfenntartásához elegendő energiát vásárolni - ismerteti a Közép-európai Egyetem (CEU) Éghajlatváltozási és Fenntartható Energiapolitikai Központ és a Védegyelet Együttműködésben a Környezeti Igazságosság Munkacsoport közös sajtóközleményében.

Bővebben ld.:  Menedzsment Fórum

2010 március 15. (hétfő)
(Hírek)

A NAPVILÁG KIADÓ és a POLITIKATÖRTÉNETI ALAPÍTVÁNY szeretettel vár minden érdeklődőt című könyvsorozata legújabb köteteinek bemutatójára. (Héthy Lajos: Civil beszéd vagy „párt-beszéd”? Az érdekegyeztetés ma Ferge Zsuzsa: Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek)

Ideje: 2010. március 22. hétfő, 10.30 óra Helye: a Politikatörténeti Intézet (1054 Budapest, Alkotmány u. 2.) I. emeleti konferenciaterme

Részletesebb információ a meghívóban:  Meghívó Héthy Lajos és Ferge Zsuzsa könyvbemutatójára

2010 március 12. (péntek)
(Sajtó, nyilvánosság)

Belföld | MNO - PL | 2010. március 12.

„Új alapokra kell helyezni a szociálpolitikát”

A járóbeteg-szakellátás megerősítését és a patikaalapítás újraszabályozását tekinti egyik fő célkitűzésének az egészségügy területén a Fidesz pénteken nyilvánosságra hozott választási programjában; a Nemzeti ügyek politikája címet viselő dokumentum szerint a szociálpolitika területén a családpolitikát kiterjedt védelmi rendszerré kell szélesíteni. A Soltész Miklós, a Fidesz-KDNP frakciószövetség népjóléti kabinetjének vezetője által jegyzett szociálpolitikai rész rögzíti: új alapokra kell helyezni a szociálpolitikát; közös alapérték a szociális biztonság, az esélyek kiegyenlítése és az egymás iránti megbecsülés és elköteleződés (szolidaritást).

Bővebben ld.:  Magyar Nemzet Online

2010 március 12. (péntek)
(Sajtó, nyilvánosság)

Belföld | 2010. március 12.

Bölcsődei díjat javasol egy MEH-tanulmány

Általános térítési díj bevezetését javasolja a bölcsődékben egy, a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) megbízásából készült tanulmány, amely szerint az anyákat úgy terelnék a munka világa felé, hogy gyes helyett utalványokat kapnának - írta pénteki számában a Magyar Nemzet. A lap szerint az utalványokat csak a gyermekek intézményi ellátására lehetne fordítani.

Bővebben ld.:  index.hu

2010 március 12. (péntek)
(Sajtó, nyilvánosság)

Itthon | MTI | 2010.03.12.

A "gyerekvállalás-biznisznek" szabna gátat az MSZP

Az MSZP Munkaügyi és Foglalkoztatáspolitikai Tagozatának elnöke pénteken az MTI-nek elmondta: a családtámogatási rendszer újragondolásával jobban érvényesülhetne a szülő felelőssége és az egyén anyagi teherbíró képessége.

Bővebben ld.:  hvg.hu

2010 március 12. (péntek)
(Sajtó, nyilvánosság)

Egészségpolitika | 2010.03.11.

Jelentés egy egészségben elmaradott országból Az EgészségMonitor hiánypótló új műfajként először készített összefoglaló tanulmányt a magyarok egészségi állapotáról.

Immár széles körben hozzáférhető a Jelentés egy egészségben elmaradott országból című tanulmány, amelyet dr. Vitrai József, az EgészségMonitor Kutató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője és munkatársai készítettek az Egészségünkért Együtt Civil Kezdeményezés megbízásából.

Bővebben ld.:  Weborvos.hu

2010 március 11. (csütörtök)
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>