Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Kulcsszó keresése: Összesen 586 találat van.
Címke: országos Rendezés
Cikk
(Sajtó, nyilvánosság)

Gazdaság | Varga Dóra | 2010. március 11.

Régen a drogtól, ma a munkanélküliségtől félnek a fiatalok Már a kilenc-tíz éves gyerekek is értik, mi az egzisztenciális bizonytalanság

Már a gyerekeket sem hagyja hidegen a munkanélküliség, igaz, ők egyelőre csak szüleik állása miatt aggódnak. A diákok vagy a fiatal munkavállalók azonban már saját jövőjüket is pesszimistán látják, ráadásul sem az iskolában, sem a családjukban nem tanulnak olyan stratégiát, amelyet egy krízishelyzetben követhetnének.

Bővebben ld.:  Népszabadság

2010 március 11. (csütörtök)
(MTA Gyerekszegénység Elleni Program)
MTA TK Gyerekszegénység Elleni Program Programiroda: H-1112 Budapest, Budaörsi út 45. Telefon: (36 – 1) 309 – 2627 www.gyerekesely.hu gyep@gyerekszegenyseg.hu     Szécsényi Gyerekesély Program Szécsényi Gyerekesély Programiroda: H-3170 Szécsény Dugonics út 1. Tel./fax: (36 – 32) 370 – 507 www.gyerekesely.hu www.szecsenykisterseg.hu
2010 március 10. (szerda)
(MTA Gyerekszegénység Elleni Program)

SULIFORM KFT.
2010 március 10. (szerda)
(MTA Gyerekszegénység Elleni Program)

A GYEP Iroda finanszírozása megalakulása óta a MEH-MTA közötti „Stratégiai kutatások” szerződés keretében történt. A GYEP iroda stratégiai kutatási témája 2006-2010 között a „Szociális egyenlőtlenségek, gyermekszegénység, mélyszegénység, generációs szegénység stratégiai kutatása”.

2010 március 10. (szerda)
(MTA Gyerekszegénység Elleni Program)

A GYEP Iroda feladatai a gyermekszegénység elleni küzdelem főbb céljaihoz kapcsolódnak. E célokat a Gyermekszegénység Elleni Program a következőképpen határozta meg:

"A program célja az, hogy

egy generáció alatt jelentősen, a jelenleginek töredékére csökkentse a gyermekek és családjaik szegénységének arányát; felszámolja a gyermeki kirekesztés és mély szegénység szélsőséges formáit; átalakítsa azokat a mechanizmusokat és intézményeket, amelyek ma újratermelik a szegénységet és kirekesztést, azaz

o biztosítson egészséges életfeltételeket kora gyermekkortól kezdve, o biztosítsa a korai életkorban kezdődő fejlesztéssel a képességek jobb kibontakozását, o jelentősen csökkentse a ma sorsdöntő regionális és etnikai egyenlőtlenségeketo segítse elő, hogy a gyermekek biztonságos környezetben nevelődjenek, hogy az életesélyeket romboló devianciák előfordulása csökkenjen.

Az első három év, a rövid program alapvető célja ezen belül az, hogy érzékelhetően csökkentse a szegénységben élő gyermekek számát és arányát, hogy jelentősen javítsa a mély szegénységben élő, végzetesen kirekesztett gyermekek életkörülményeit, és hogy előkészítse a hosszabb időt igénylő változásokat".

A "Legyen jobb a gyermekeknek" 25 éves Nemzeti Stratégia átvette és részletesebben kidolgozta a Program által megfogalmazott célokat, beavatkozási területeket, horizontális prioritásokat. Ennek megfelelően az MTA-TK GYEP Iroda feladata, hogy tudományos hátteret biztosítson e stratégia megvalósításához, illetve az ezt monitorozó, 2008-ban megalakult Értékelő Bizottság munkájához. Az Iroda fő kötelezettségei a célokhoz kapcsolódóan:

a) a gyermekek helyzetével, a szegénység alakulásával kapcsolatos kutatások, ideértve az indikátor-rendszer továbbfejlesztését; b) veszélyeztetett, kirekesztett csoportok helyzetének vizsgálata;c) a fentiekhez kapcsolódó szolgáltatások jogszabályi hátterének, működésnek, hatásainak vizsgálata; d) a társadalmi célú (állami) beavatkozások, intézkedések hatásainak követése,elméleti és tapasztalati elemzése; a Nemzeti Stratégiához kapcsolódó rövidebb távú Gyermekszegénység Elleni Program gördülő tervezése; javaslatok, ajánlások kidolgozása;e) a Nemzeti Stratégia gyakorlati megvalósítását segítő kistérségi alkalmazás akciókutatás jellegű folytatása;f) a kistérségi kiterjesztések előkészítése és támogatása módszertani és képzési anyagokkal, kutatásokkal;g) a tapasztalatok terjesztése, megfelelő nyilvánosság biztosítása (konferenciák szervezése, kommunikációs stratégia kidolgozása, a program honlapjának működtetése, publikációk, elsősorban a Gyermekesély füzetek).

A gyermekszegénység elleni program továbbfejlesztéséhez, ill. országos kiterjesztéséhez szükséges akciókutatás, azaz kísérleti jellegű, folyamatos visszacsatolással működő gyakorlati alkalmazási kísérlet végzésse. Ennek felel meg a 2006 őszén indított szécsényi alkalmazási kísérletet, amely a program komplex megvalósítására törekszik egy rossz helyzetű kistérségben. A Programiroda az Új Magyarország Fejlesztési Terv gyerekszegénységgel, gyerekesélyek növelésével kapcsolatos munkálataihoz kapcsolódva 2008 óta a TÁMOP 5.2.1 kiemelt program konzorciumi partnereként felel a kistérségi komplex gyerekprogramok országos kiterjesztéséért.

2010 március 10. (szerda)
(MTA Gyerekszegénység Elleni Program)

Az MTA keretében működő Gyerekszegénység Elleni Program Iroda  (GYEP Iroda, amely 2009 óta az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjában működik) miniszterelnöki kezdeményezésre, ad hoc kutató csoportként kezdett működni 2005 végén. Mandátuma az volt, hogy  dolgozzon ki egy stratégiai programot a szegénységben élő gyerekek számának csökkentése érdekében. A csoport  – szakemberek és szakértők széles  körének bevonásával - 2006 márciusára elkészítette a  Gyermekszegénység Elleni Programot, illetve annak 3 évre szóló változatát, az  ún. Rövid Programot. Ebben nagy vonalakban felvázolta az évtizedeket igénylő „generációs” programot, és részletesen – helyzetleírással, jogi-igazgatási háttéranyagokkal, részletes költségvetéssel együtt – kimunkálta  a gyerekszegénység elleni küzdelem első három évének tervezetét. Ebből a szakértői csoportból alakult ki a jelenlegi Gyerekszegénység  Elleni Program Iroda. A Program  felhasználásával a kormány kidolgozta, az Országgyűlés 2007, májusában  elfogadta a 2007–2032. évekre vonatkozó „Legyen Jobb a Gyermekeknek” Nemzeti Stratégiát (47/2007 (V.31) OGY Határozat), amelynek célja a gyermekszegénység csökkentése, a gyermekek esélyeinek javítása. Az Országgyűlés egyben felkérte a kormányt, hogy a Nemzeti Stratégia alapján háromévente készítsen kormányzati cselekvési programot.  A Nemzeti Stratégiával kapcsolatos komplex feladatok jobb összehangolása és a gyermekérdekek jobb politikai megjelenítése érdekében  a kormány kialakított a Miniszterelnöki Hivatalon belül egy  Gyerekesély Irodát. Az első, 2007–2010. évekre vonatkozó kormányzati cselekvési programot, a Legyen jobb a gyermekeknek!" 1092/2007. (XI. 29.) Korm. Határozatot 2007. novemberének végén fogadták el. Az Országgyűlés felkérte továbbá a kormányt, hogy dolgozza ki a Nemzeti Stratégiában meghatározott feladatok utókövetési rendszerét, illetve  a szociális szakmai és civil szervezetek bevonásával gondoskodjon a Nemzeti Stratégia végrehajtását segítő és ellenőrző Monitoring Bizottság létrehozásáról, annak folyamatos működtetéséről.  Ennek megfelelően döntött a kormány az 1053/2008. (VIII. 4.) Korm. Határozatával  a "Legyen jobb a gyermekeknek!" Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának felállításáról.

Kronológia:

2005. október – miniszterelnöki felkérés 2005 november - létrejön az MTA Programiroda 2005. november – 2006. március: a gyerekszegénység elleni ún. rövid program kidolgozása 2006. március vége: a miniszterelnök bemutatja a programot a program leírása helyzetkép jogszabályi háttér kapcsolódó programok köre költségvetési terv az első évre 2006 májustól: a gyerekszegénység elleni program kormányprogram részévé válik, kormányzati (igazgatási) háttér épül – MEH Gyerekesély Iroda, megjelenik az NFT-ben, OGY határozat készül 2006 júliustól: elkezdődik az alkalmazási kísérlet – Szécsényi kistérség 2006 augusztus: a 2006-2008-as társadalmi befogadásra vonatkozó cselekvési terv kiemelt prioritásaként jelenik meg (azóta már az EU stratégia egyik központi eleme) 2006 ősz: az EU-s fejlesztési források felhasználásában mint kiemelt terület definiálódik 2007 január: egyeztetések után elkészül az OGY határozat 2007 május – a Legyen jobb a gyerekeknek Nemzeti Stratégia elfogadása az országgyűlésben (link) 2007 ősz – az NS-hez kapcsolódó kormányzati cselekvési terv – visszafogott célok és feladatok 2007 – 2008: ÚMFT – Gyerekesély zászlóshajó program – zátonyra fut 2008 nyár – kistérségi kiterjesztés előkészítését célzó munka elkezdése (TÁMOP 5.2.1) 2008 ősz – NS Értékelő Bizottság megalakulása 2008 őszétől – a kistérségi kiterjesztéseket segítő regionális koordinátori és szakértői hálózat kiépítése 2009 tavasz – a program második országos konferenciája Szécsényben a komplex szolgáltatási szükségletekről 2009 – a TÁMOP 5.2.3-as pályázat előkészítése öt leghátrányosabb helyzetű kistérségben 2009 ősz – a program harmadik országos konferenciája Bátonyterenyén a deszegregációt segítő oktatási jó gyakorlatokról
2010 március 10. (szerda)
(Sajtó, nyilvánosság)

Tudomány | Hüse Mariann | 2010. Március 09.

A gyermekek 10 százaléka küzd vele, de sokan még mindig nem ismerik fel

Még mindig nem megnyugtató a diszlexiások helyzete ma Magyarországon. Előfordul a szülők, de még a pedagógusok részéről is, hogy nem tudnak eleget erről, a gyerekek 7-10%-át érintő tanulási zavarról. A diszlexiás gyerekeket elkönyvelhetik lustának, butának is, ha nem ismerik fel időben problémáik okait, és nem kapják meg időben a számukra megfelelő segítséget, fejlesztést.

Bővebben ld.: NÉPSZAVA online

2010 március 09. (kedd)
(Sajtó, nyilvánosság)

Szalai Anna | 2010. március 9.

Akik a nevelt gyerekekből élnek

Az állami gondozásba vett gyerekek nevelése helyenként megélhetési forma lett. A szociális tárca ezt tagadja, ám az idén célvizsgálatot rendelt el a témában.

Bővebben ld.:  nol.hu

2010 március 09. (kedd)
(Sajtó, nyilvánosság)

Belföld | Hüse Mariann | 2010. Március 07.

Bölcsődei férőhelyek: a szülőknek érdemes jó előre gondolkodniuk

Több éve azt mutatják a felmérések, hogy komoly problémát okoz a szülőknek a gyermekek bölcsődei elhelyezése. Ez nagymértékben Budapesten jelentkezik, de a magyarországi nagyvárosok, sőt kisebb települések is nehézségként élik meg az új helyzetet. Mitől alakult ki ez az állapot? Mi a megoldás a napközbeni kisgyermekellátás fejlesztésére? Írásunkban ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat.

Bővebben ld.: NÉPSZAVA online

2010 március 07. (vasárnap)
(Sajtó, nyilvánosság)

Karrier | 2010. március 03.

Munka 3 éven aluli gyerekkelő

Világszerte gondot jelent a dolgozó vagy dolgozni kívánó szülők számára, hogy gyermekeik számára megfelelő gondozást biztosítsanak - állítja a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) legújabb tanulmánya.

Bővebben ld.:  hvg.hu

2010 március 03. (szerda)
(Sajtó, nyilvánosság)

Dr. Bíró Endre | 2010. február 8.

A legvédtelenebbek joga

Húszéves a Gyermekjogi Egyezmény. Hogy minek erről beszélni? Például: A vak (siket, beszédfogyatékos, mozgássérült, autista stb.) gyereket nem veszik fel az általános (általános?) iskolába. A legfeljebb 30 napra elrendelhető átmeneti nevelésbe vett gyerek több hónapig, gyakran évekig bizonytalanságban él, távol családjától, s a velük való kapcsolattartása korlátozott.

Bővebben ld.:  nol.hu

2010 február 28. (vasárnap)
(Sajtó, nyilvánosság)

Makki Marie-Rose | 2010. 02. 26. (XIV/8)

Ki felelős a nyomorért? Tabuk nélkül a romakérdésről

„Az előítéletesség úgy fölerősödött mindkét oldalon, hogy bármikor véres konfliktus törhet ki romák és magyarok között” – mondja Solt Ágnes szociológus. Nagy vihart kavart elemzése szerint a romák súlyos helyzetéért nemcsak a többségi társadalom előítéletes viselkedése a felelős, hanem az érintettek magatartása is.

Bővebben ld.: Hetek

2010 február 26. (péntek)
(Hírek)

20/2010. (II. 18.) AB határozat

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy Monok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 16/2007. (XI. 29.) rendelete 7. § (4) bekezdése alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti

Bővebben ld.: CompLex Net Jogtár

2010 február 26. (péntek)
(Sajtó, nyilvánosság)

„A mi eMagyarorszag pontunk, ahogy én látom” - digitális rajzpályázat

Az eMagyarország Centrum által kiírt „A mi eMagyarorszag pontunk, ahogy én látom” címmel digitális rajzpályázatot írt ki az ifjúság részére.

Király Henrietta, a szécsényi IT Mentor és Teleház Szolgáltatás vezetője azt mondta, hogy ők is csatlakoztak a pályázathoz.

2010 február 26. (péntek)
(Sajtó, nyilvánosság)

Kassza | Adás: február 25. 20 óra, m1

Romák - nem romák 2.

A vita folytatódik! A roma népesség helyzete és a többségi társadalomhoz való viszonya Magyarországon ma már nem kényes, hanem válságos ...

Bővebben ld.: MTV Premier

Az adás megtekinthető az MTV Videotárban.

2010 február 25. (csütörtök)
(Sajtó, nyilvánosság)

Szeged hírei | 2010. február 22.

Nemzeti program a gyermekszegénység felszámolására

Szeged - Kevés gyerek születik Magyarországon, és minden negyedik-ötödik nélkülözni kénytelen. 2006 márciusában készült el az MTA Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Programja Ferge Zsuzsa szociológus vezetésével, amelynek kidolgozását több száz szakember és civil segítette.

Bővebben ld.:  delmagyar.hu

2010 február 22. (hétfő)
(Sajtó, nyilvánosság)

B.I.M. | BELFÖLD | 2010.02.19.

Arató: nincs kifogás az iskolai szegregációra Jelentős ítélet született a kerepesi általános iskola ügyében - nyilatkozta lapunknak Arató Gergely.

Bővebben ld.: NÉPSZAVA online

2010 február 19. (péntek)
(Hírek)
  Kérjük, támogassák adójuk 1%-ával az MTA Gyerekszegénység Elleni Program Irodáját, amely az egy generációra kidolgozott, hosszú távú elképzeléseit a szécsényi kistérségben teszi próbára a gyakorlatban. Az Önök adójából ez évben befolyó összeget a jövő évben a kistérség gyerekeinek nyári napközi táboraira és ottani meleg étkeztetésükre fordítjuk. Támogatásukat a Magyar Szegénységellenes Hálózat Alapítványon keresztül juttathatják célba. A kedvezményezett adószáma: 18123687-2-41 A felajánlásról rendelkező nyilatkozatot innen tölthetik le:  {phocadownload view=file|id=82|target=s} Kérjük, figyelmesen olvassák el a nyilatkozat útmutatóját! Előre is köszönjük támogatásukat!
Címkék: cikk hír országos
2010 február 18. (csütörtök)
(Sajtó, nyilvánosság)

Kassza | Adás: Február 18. 20 óra, m1

Romák - nem romák 2010.

A roma népesség helyzete és a többségi társadalomhoz való viszonya Magyarországon ma már nem kényes, hanem válságos ...

Bővebben ld.: MTV Premier

Az adás megtekinthető az MTV Videotárban.

2010 február 18. (csütörtök)
(Sajtó, nyilvánosság)

Itthon | 2010. február 18.

Nem kérnek a kormány pénzéből a romák

A Roma Oktatási Alap úgy határozott, hogy a jelenlegi feltételek mellett nem kívánja elfogadni a részére múlt év novemberében megszavazott kormánytámogatást.

Bővebben ld.: Heti Válasz

2010 február 18. (csütörtök)
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>