Skip to content

GYEREKESÉLY

MTA GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM

Címlap
Üdvözöljük, Vendég
Bejelentkezés vagy Regisztráció.    Elfelejtette a jelszavát?
LeOldal: 12
TÉMAKÖR: Napközi
#244
Napközi 11 éve, 11 hónapja  
A negyedik gyermekem 3. osztályos. Nehezen készíti el a házi feladatát. GyET-en vagyok, de heti kétszer délután 15-20,15-ig én is iskolába járok. Ezeken a napokon kevés időm jut, hogy vele tanuljak, így sokszor a házi feladatát önállóan kell befejeznie nővérei segítségével. Tavaly rengeteg fekete pont és 1-es jött össze, mert nem volt minden leckéje kész.
Tanárnője javaslatára beadtam a napközibe. 1 napot járt, azaz tegnap azzal fogad a napközis tanárnője, hogy a kicsi nem járhat napközibe mert én GyET-en főállásu anya vagyok. Kérem ennek utánnanézni. Hol találok erre jogszabályt. Egyébként kapjuk a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, így étkezésért nem kell fizetni. Akkor milyen ellátást kell fizatni, hogy a napközit igénybe veszik? Az az anyuka aki GyES-en van a harmadik babájával az ő két alsó tagozatos gyereke is napközis. Ő fizet az iskolának, hogy napközisek a gyerekei.
nagycsalád
Arany fokozatú fórumozó
Hozzászólás: 289
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Üdvözlet: Holdanyó
Vendégként nem küldhető be hozzászólás.
 
#245
Válasz/Re:Napközi 11 éve, 11 hónapja  
A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell
>biztosítani,
>
>
> a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
>
>
> b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a
> családban három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve
> eltartója gyermekgondozási díjban részesül,
>
>
> c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem
> tud gondoskodni.
>
> A gyermekjóléti alapellátások körében a gyermekek napközbeni ellátására
> vonatkozó általános szabályok módosítása többirányú. Egyrészt kifejezésre
> juttatja, hogy napközbeni ellátást az olyan családban élő gyermek számára
> is indokolt megszervezni, akinek szülei munkaerő-piaci részvételt
> elősegítő programban, képzésben való részvételük miatt nem tudnak a
> gyermek napközbeni ellátásáról gondoskodni. Az ellátás biztosításának
> különös indokoltsága akkor is fennáll, ha a szülő gyermekgondozási
> segélyben vagy ápolási díjban részesül. A vonatkozó jogszabályok
> értelmében ugyanis mind a gyermekgondozási segélyben, mind az ápolási
> díjban részesülő személy végezhet napi 4 órában keresőtevékenységet.
> Másrészt megjeleníti az Európai Unió szociális és foglalkoztatáspolitikája
> által prioritásként kezelt, a család és a munkahely összeegyeztetését
> segítő ellátások fejlesztésére irányuló törekvést. A módosítás arról
> rendelkezik, hogy a napközbeni ellátás keretében biztosított
> szolgáltatások időtartamának lehetőség szerint a szülő munkarendjéhez kell
> igazodnia.
>
>
> www.magyarorszag.hu/allampolgar/ugyek/csalad/gyermeknapkoz20050802/iskolainapkozi20060627.html/ugyleirasjogi
>
Kecskés
Moderátor
Hozzászólás: 3
graphgraph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Vendégként nem küldhető be hozzászólás.
 
#246
Válasz/Re:Napközi 11 éve, 11 hónapja  
Köszönöm a linket és továbbítottam a gyámügyi előadónak ,mert ő a 223/1998. (XII.30.) rendeletre hivatkozott. Írtam közben az oktatási minisztrériumnak a szociális és munkaügyi minisztériumnak és a Magyar Szülők Országos Egyesületének. Egy kormányrendelet száma jó lenne még a változásokról.
nagycsalád
Arany fokozatú fórumozó
Hozzászólás: 289
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Üdvözlet: Holdanyó
Vendégként nem küldhető be hozzászólás.
 
#247
Válasz/Re:Napközi 11 éve, 11 hónapja  
Az emailjaim ellenére sem fogadhatja a napközi a gyermekemet. Ha legalább őszintén megsúgná a gyámügyi előadó, hogyha kiderülne az, hogy még kik igényelhetik a napközi ellátást, növelni kellenen a kapacitást és a státuszt a pedagógusoknak. Ezért nem találja a módosítást. Így viszont most megtapasztalta az alsós tanítónéni, hogy nem csak az az akadálya annak hogy a szülő beadja -e gyermekét napközibe, mert nem akarja, hanem mert nagy a fenntartó ellenállása is. Így is már két csoport van délután.
nagycsalád
Arany fokozatú fórumozó
Hozzászólás: 289
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Üdvözlet: Holdanyó
Vendégként nem küldhető be hozzászólás.
 
#248
Válasz/Re:Napközi 11 éve, 11 hónapja  
www.opten.hu/cgi-bin/jogiforumpub/torvtar/torvlist.cgi?tdisp=00100&teu=0&twhich=1321&tsearch=#firstnew
www.jogiforum.hu/torvenytar/66_1997._evi_XXXI._torveny_a_gyermekek_vedelmerol_es_a_gyamugyi_igazgatasrol
De már megírtam a gyámügyisnek hogy nem is érdekel tovább a dolog, hiszen ha mindenki élhetne a gyermekek jogán a napközi ellátással, bajban lenne az oktatási intézmény és az önkormányzat, hiszen hatalmas lenne a leterheltség. Sokan jelentkeznének a délutáni tanulószobára.
nagycsalád
Arany fokozatú fórumozó
Hozzászólás: 289
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Üdvözlet: Holdanyó
Vendégként nem küldhető be hozzászólás.
 
#256
Válasz/Re:Napközi 11 éve, 10 hónapja  
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
16. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cstvhr.) 22. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) A gyermeknevelési támogatásra való jogosultságot nem érinti, ha
a) a gyermeket - ide nem értve az iskolában tanuló gyermeket - napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el, feltéve, hogy az intézményi elhelyezés a napi 5 órás időtartamot - a kötelező vagy ajánlott fejlesztő foglalkozáson való részvétel esetét kivéve - nem haladja meg;
b) a közoktatási intézményben tanuló gyermek
ba) a napközbeni ellátás keretében nyújtott étkezést igénybe veszi, illetve
bb) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti kötelező, illetve nem kötelező (választható) fejlesztésre, felzárkóztatásra, habilitációra, rehabilitációra, illetve tehetséggondozásra irányuló foglalkozáson - beleértve a diákköri és iskolai sportköri foglalkozást - vesz részt;
c) a gyermek iskolaotthonos nevelést-oktatást vesz igénybe;
d) a gyermek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 68. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján veszi igénybe az ellátást."
Köszönöm Ferge Zsuzsa asszony kollégáinak, hogy rámutatott erre a jogszabályváltozásra. Nem érdemlek dicséretet, hiszen ez a dolgom. A gyermekeim érdekeit kivívni. Egészségben felnevelni, lelkük-testük fejlődéséhez megkeresni azokat a programokat amire most alapot kinál az élet, hogy mire felnőnek tudjanak építkezni. A szomorú az anyagi jólét, amikor rá kell jönni hogy a 16 év alatt a munkám értéke a mindenkori minimálnyugdíj. Sok anyával beszélek aki 3 gyereket nevelnek, sok anyával beszélek akik a második után nem merik felvállalni a harmadik gyermek megszületését. Pedig szeretnék, de kalkulálnak, mennyi van a kasszában, mennyit veszítenek anyagilag egy harmadik gyermek megszületésével.
nagycsalád
Arany fokozatú fórumozó
Hozzászólás: 289
graph
felhasználó kilépve Kattintsunk ide a felhasználói profil megtekintéséhez
Üdvözlet: Holdanyó
Vendégként nem küldhető be hozzászólás.
 
FelOldal: 12
Moderátorok: zsuzsa, agi, Kecskés, zsombi, VZÁ